Leksykon VAT 2017 i podatki 2017 wyd. Unimex, Beck, Legis przepisy

 • W książce o podatkach na 2017 rok zamieszczono kompleksowy zbiór podatkowych aktów prawnych. Książka Podatki 2017 posiada stan prawny na 10 stycznia 2017 r. z uwzględnieniem zmian wchodzących... Podatki 2017 Beck Fachowy instruktaż dla praktyków – publikacja stanowi źródło niezbędnych informacji na temat dokumentacji podatkowej transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi. Autorzy wskazują... Dokumentacja podatkowa cen transferowych W najnowszym Leksykonie VAT na 2017 rok znajdziesz blisko 1600 odpowiedzi na trudne pytania z dużej nowelizacji VAT na 2017 rok! Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują liczne nowe regulacje, w tym m.in.... Leksykon VAT 2017 Książka wyd. Legis ujednolicone przepisy podatkowe na 2017 rok zawiera najważniejsze ustawy i wydane na ich podstawie akty wykonawcze dotyczące podatków w roku 2017. Publikacja podzielona jest na... Podatki 2017 Legis stan prawny 2 stycznia 2017 roku
   
 • Książka Instrukcje księgowe i podatkowe 2017Instrukcje księgowe i podatkowe 2017
  Hołda Artur

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Ksiazka-24.pl Książka omawia szereg praktyk, które w ostatnich latach zyskują coraz większe zastosowanie w życiu przedsiębiorstw (w tym: odwrotne obciążenie VAT, obrót towarami używanymi, sprzedaż zagraniczna). Uwzględnia przy tym najnowsze zmiany w przepisach, np. w zakresie jedn ....

 • Książka Transakcje wewnątrzwspólnotowe eksport import 2017Transakcje wewnątrzwspólnotowe eksport import 2017
  Kosacka Dorota, Olszewski Bogdan

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wydawnictwo Unimex
  Ksiazka-24.pl Przewidywany termin wydania marzec 2017 roku. Książka z serii opodatkowanie zawiera jasne i przystępne omówienie wielu praktycznych zagadnień. Dodatkowym atutem są liczne przykłady, a także najnowsze wyjaśnienia organów podatkowych oraz aktualne orzecznictwo sądów adm ....

 • Książka Podatki 2017 Legis stan prawny 3 kwietnia 2017 rokuPodatki 2017 Legis stan prawny 3 kwietnia 2017 roku
  Zbiory przepisów

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wydawnictwo Legis
  Ksiazka-24.pl Książka wyd. Legis ujednolicone przepisy podatkowe na 2017 rok zawiera najważniejsze ustawy i wydane na ich podstawie akty wykonawcze dotyczące podatków w roku 2017. Publikacja podzielona jest na dziesięć głównych działów: 1. Ordynacja podatkowa na 2017 rok 2. Podatek ....

 • Książka Podatki 2017 Praktyczny komentarz do zmianPodatki 2017 Praktyczny komentarz do zmian
  Czajkowska Matosiuk Katarzyna, Świąder Bogdan, Krywan Tomasz, Kuciński Rafał

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Oficyna Prawa Polskiego
  Ksiazka-24.pl W 2017 roku zmianom uległy wszystkie ustawy podatkowe. Wprowadzono nowe nieznane dotąd instytucje podatkowe, jak w Ordynacji podatkowej: \"utrwalona praktyka interpretacyjna\". W ustawie o VAT wprowadzono szereg procedur uszczelniających pobór tego podatku. W dniu 1 marca 2017 ....

 • Książka Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 2017Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 2017
  Zubrzycki Janusz, Sałdyka Paweł

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wydawnictwo Unimex
  Ksiazka-24.pl Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w prawie podatkowym i bilansowym. W książce usystematyzowano skomplikowaną tematykę omawiając ją przede wszystkim z punktu widzenia podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, a także zagadnień rachunkowości o ....

 • Książka Podatki w branży wodociągowo-kanalizacyjnejPodatki w branży wodociągowo-kanalizacyjnej
  Jabłoński Mikołaj

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Difin
  Ksiazka-24.pl Książka powstała z myślą o członkach zarządu, dyrektorach finansowych i księgowych przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, którzy dzięki tej publikacji uzyskają dostęp do informacji na temat najważniejszych zagadnień podatkowych występujących w branży wodo ....

 • Książka Odwrotne obciążenie w budownictwieOdwrotne obciążenie w budownictwie
  Hudziak Beata, Mucha Magdalena, Beata Hudziak, Magdalena Mucha

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo ODDK
  Ksiazka-24.pl Odwrotne obciążenie w budownictwie – nowe obowiązki dla podatników W związku z nowelizacją ustawy o VAT (Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 2024) od 1 stycznia 2017 r. poszerzono katalog czynności objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia. Ustawodawca zdecydował, że ta ....

 • Książka Odwrotne obciążenie 2017 usługi budowlane i towaryOdwrotne obciążenie 2017 usługi budowlane i towary
  Infor

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Infor
  Ksiazka-24.pl Odwrotne obciążenie 2017 – usługi budowlane i towary 1. Opodatkowanie według mechanizmu odwrotnego obciążenia – na czym polega 2. Obowiązek rozliczenia VAT od dostawy towarów – na kim spoczywa 3. Towary objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia 4. Rozliczenie dos ....

 • Książka Co grozi podatnikom za błędy w rozliczeniu VAT w 2017 rCo grozi podatnikom za błędy w rozliczeniu VAT w 2017 r
  Infor

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Infor
  Ksiazka-24.pl Od 1 stycznia 2017 r. w ustawie o VAT obowiązują nowe przepisy umożliwiające nakładanie na podatników sankcji w postaci dodatkowego zobowiązania podatkowego. Może ono wynieść 20, 30 a nawet 100 procent zaniżenia zobowiązania w VAT. Zmodyfikowano także zapisy dotyczą ....