Kadry i płace w 2018 - dokumentacja, świadczenia, wynagrodzenia

 • Książka Płace od A do Z w 2018 Książka Kadry i płace 2018 Oddk Książka Wynagrodzenia 2018 Rozliczenie płac w praktyce Książka Informator kadrowego 2018
   
 • Książka Wynagrodzenia w oświacieWynagrodzenia w oświacie
  Artur Klawenek, Sektor publiczny w praktyce

  Rok wydania 2018
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Ksiazka-24.pl Wynagrodzenia w oświacie 2018 to pierwsze, unikalne źródło wiedzy na ten temat zmodyfikowanego systemu płac nauczycielskich, oparte na autorskim komentarzu twórcy całego systemu do obecnych zmian. Współczesny system wynagrodzeń nauczycielskich wynika z ustrojowego zało ....

 • Książka Dokumentacja kadrowaDokumentacja kadrowa
  Praca zbiorowa

  Rok wydania 2018
  Wydawnictwo Infor
  Ksiazka-24.pl Rok 2019 r. przyniesie rewolucyjne zmiany w zakresie prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej.Zmiany będą dotyczyć m.in. prowadzenia i przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej w postaci elektronicznej, skrócenia okresu przechowywania akt pracowniczych z ....

 • Książka Dokumentacja pracownicza 2018 OddkDokumentacja pracownicza 2018 Oddk
  Mroczkowska Renata, Potocka Szmoń Patrycja

  Rok wydania 2018
  Wydawnictwo Wydawnictwo ODDK
  Ksiazka-24.pl Kompletna i aktualna dokumentacja spraw pracowniczych przygotowana w wygodnej formie edytowalnych wzorów z komentarzami. Najważniejsze nowości i zmiany uwzględnione w wydaniu na rok 2018: konsekwencje wprowadzenia RODO, czyli rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady U ....

 • Książka Płace od A do Z w 2018Płace od A do Z w 2018
  Cieślak Monika

  Rok wydania 2018
  Wydawnictwo Wydawnictwo HR Services Monika Cieślak
  Ksiazka-24.pl Wszystkie tematy poruszone w książce o płacach na 2018 rok zostały bogato zilustrowane przykładowymi obliczeniami, opisem najlepszych stosowanych praktyk oraz wskazaniem najczęściej popełnianych błędów i sposobami ich unikania.Na początku książki o płacach Pani Mon ....

 • Książka Wynagrodzenia pracowników samorządowych 2018Wynagrodzenia pracowników samorządowych 2018
  Lewandowski Tomasz, Lewandowska Kamila

  Rok wydania 2018
  Wydawnictwo Wolters Kluwer
  Ksiazka-24.pl W książce o wynagrodzeniach na 2018 rok zostały omówione zasady wynagradzania pracowników samorządów. Szczególną uwagę poświęcono składnikom wynagrodzenia, odprawom, odszkodowaniom i wynagrodzeniu za pracę wadliwą, a także wynagrodzeniu za czas niewykonywania prac ....

 • Książka Zwolnienia grupowe obowiązki pracodawcyZwolnienia grupowe obowiązki pracodawcy
  Infor

  Rok wydania 2018
  Wydawnictwo Infor
  Ksiazka-24.pl Zwolnienia grupowe i zwolnienia indywidualne z przyczyn nieleżących po stronie pracownika podlegają szczególnym przepisom prawnym. Są one uregulowane w ustawie o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Us ....

 • Książka Kadry i płace 2018 OddkKadry i płace 2018 Oddk
  Jacewicz Agnieszka, Małkowska Danuta

  Rok wydania 2018
  Wydawnictwo Wydawnictwo ODDK
  Ksiazka-24.pl W książce o kadrach na 2018 rok Pani Jacewicz i Małkowskiej jest wszystko, co potrzebne przy rozliczaniu wynagrodzeń pracowników: - omówienie wszystkich nowości w rozliczeniach pracowniczych na 2018 rok,- szczegółowe przykłady liczbowe oparte na rzeczywistych sytuacjach ....

 • Książka Zatrudnianie pracowników tymczasowych + płyta CDZatrudnianie pracowników tymczasowych + płyta CD
  Grażyna Spytek Bandurska

  Rok wydania 2018
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Ksiazka-24.pl Książka stanowi praktyczne i kompleksowe opracowanie dotyczące praw i obowiązków trzech stron pracy tymczasowej, tj. agencji pracy tymczasowej, pracodawcy użytkownika i pracownika tymczasowego. Zawiera wiele przykładów obrazujących poszczególne zagadnienia, omówienie o ....

 • Książka Składki ZUS jak zmniejszyć kosztySkładki ZUS jak zmniejszyć koszty
  Infor

  Rok wydania 2018
  Wydawnictwo Infor
  Ksiazka-24.pl Wykonywanie pracy zarobkowej jest związane z ubezpieczeniami społecznymi, które są co do zasady obowiązkowe dla większości grup świadczących pracę. Obciążenia z tytułu składek na poszczególne ubezpieczenia są bardzo wysokie. Przedsiębiorcy mogą jednak wykorzysty ....