Leksykon VAT 2018 i podatki 2018 wyd. Unimex, Beck, Legis

 • Książka Leksykon VAT 2018 Unimex Książka Podatki 2018 Legis stan prawny 2 stycznia 2018 roku Książka CIT 2018 komentarz do zmian ujednolicony tekst ustawy Książka Komentarz do ustawy o VAT Stan prawny 2018 r
   
 • Książka Płace od A do Z w 2018Płace od A do Z w 2018
  Cieślak Monika

  Rok wydania 2018
  Wydawnictwo Wydawnictwo HR Services Monika Cieślak
  Ksiazka-24.pl Wszystkie tematy poruszone w książce o płacach na 2018 rok zostały bogato zilustrowane przykładowymi obliczeniami, opisem najlepszych stosowanych praktyk oraz wskazaniem najczęściej popełnianych błędów i sposobami ich unikania.Na początku książki o płacach Pani Mon ....

 • Książka Zwolnienia grupowe obowiązki pracodawcyZwolnienia grupowe obowiązki pracodawcy
  Infor

  Rok wydania 2018
  Wydawnictwo Infor
  Ksiazka-24.pl Zwolnienia grupowe i zwolnienia indywidualne z przyczyn nieleżących po stronie pracownika podlegają szczególnym przepisom prawnym. Są one uregulowane w ustawie o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Us ....

 • Książka Kadry i płace 2018 OddkKadry i płace 2018 Oddk
  Jacewicz Agnieszka, Małkowska Danuta

  Rok wydania 2018
  Wydawnictwo Wydawnictwo ODDK
  Ksiazka-24.pl W książce o kadrach na 2018 rok Pani Jacewicz i Małkowskiej jest wszystko, co potrzebne przy rozliczaniu wynagrodzeń pracowników: - omówienie wszystkich nowości w rozliczeniach pracowniczych na 2018 rok,- szczegółowe przykłady liczbowe oparte na rzeczywistych sytuacjach ....

 • Książka Zatrudnianie pracowników tymczasowych + płyta CDZatrudnianie pracowników tymczasowych + płyta CD
  Grażyna Spytek Bandurska

  Rok wydania 2018
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Ksiazka-24.pl Książka stanowi praktyczne i kompleksowe opracowanie dotyczące praw i obowiązków trzech stron pracy tymczasowej, tj. agencji pracy tymczasowej, pracodawcy użytkownika i pracownika tymczasowego. Zawiera wiele przykładów obrazujących poszczególne zagadnienia, omówienie o ....

 • Książka Wynagrodzenia pracowników samorządowych 2018Wynagrodzenia pracowników samorządowych 2018
  Lewandowski Tomasz, Lewandowska Kamila

  Rok wydania 2018
  Wydawnictwo Wolters Kluwer
  Ksiazka-24.pl W książce o wynagrodzeniach na 2018 rok zostały omówione zasady wynagradzania pracowników samorządów. Szczególną uwagę poświęcono składnikom wynagrodzenia, odprawom, odszkodowaniom i wynagrodzeniu za pracę wadliwą, a także wynagrodzeniu za czas niewykonywania prac ....

 • Książka Składki ZUS jak zmniejszyć kosztySkładki ZUS jak zmniejszyć koszty
  Infor

  Rok wydania 2018
  Wydawnictwo Infor
  Ksiazka-24.pl Wykonywanie pracy zarobkowej jest związane z ubezpieczeniami społecznymi, które są co do zasady obowiązkowe dla większości grup świadczących pracę. Obciążenia z tytułu składek na poszczególne ubezpieczenia są bardzo wysokie. Przedsiębiorcy mogą jednak wykorzysty ....

 • Książka Dokumentacja pracownicza 2018 OddkDokumentacja pracownicza 2018 Oddk
  Mroczkowska Renata, Potocka Szmoń Patrycja

  Rok wydania 2018
  Wydawnictwo Wydawnictwo ODDK
  Ksiazka-24.pl Gwarancja aktualnej dokumentacji pracowniczej na 2018 rok:- jedyna na rynku tak wszechstronna dokumentacja spraw pracowniczych,- pełen zakres spraw obejmuje: umowy, wnioski, regulaminy, oświadczenia, rejestry i inne druki wykorzystywane na wszystkich etapach świadczenia pracy ....

 • Książka Wzory zapisów w umowach zleceniaWzory zapisów w umowach zlecenia
  Marek Rotkiewicz, Kadry płace BHP

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Ksiazka-24.pl Praktyczny poradnik skupiający się na przykładowych zapisach dotyczących poszczególnych elementów treści umowy. Najważniejsze atuty publikacji to:Przykładowe umowySzczegółowe omówienie poszczególnych elementów umowyWarianty zapisów w umowie i omówieniem ich skutk ....

 • Książka Vademecum dokumentacji kadrowej 2018 od zatrudnienia do zwolnienia pracownikaVademecum dokumentacji kadrowej 2018 od zatrudnienia do zwolnienia pracownika
  Wiedza i Praktyka

  Rok wydania 2018
  Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
  Ksiazka-24.pl Kompendium zawierające wzory dokumentów najczęściej wykorzystywanych przez pracodawców. Prezentowane wzory dokumentów zostały wybrane i przygotowane pod kątem potrzeb osób zajmujących się w firmie prowadzeniem dokumentacji pracowniczej. W publikacji znajdziesz wzory na ....