Analiza finansowa przedsiębiorstwa

 • Książka Analiza finansowa przedsiębiorstwa

  Gołębiowski Grzegorz, Grycuk Adrian, Tłaczała Agnieszka, Wiśniewski Piotr

  Difin


  Kup za 52.20 zł.

  Isbn 9788380851320
  Wydanie 2/2017
  Stron 331
   

  Kolejne wydanie książki uwzględnia zmianę ustawy o rachunkowości, która weszła w życie 23 września 2015 roku. Nowelizacja, w wyniku której zmieniony został układ bilansu oraz rachunku zysków i strat, może wpłynąć na wartości wyliczonych wskaźników. Konsekwencje tej nowelizacji mogą być odnotowywane również w zmianie sumy bilansowej, kwoty kapitałów własnych czy wyniku z działalności operacyjnej. Ta ostatnia może być pochodną zniesienia odrębnej pozycji zysków lub strat nadzwyczajnych. W części dotyczącej pozyskiwania danych i informacji finansowych Autorzy uwzględnili zmiany prawne dotyczące m.in. obowiązku publikowania sprawozdań finansowych przez spółdzielnie oraz sankcje za niezłożenie sprawozdań finansowych za dwa ostatnie lata obrotowe. Dodatkowo zaktualizowali uzupełnili opisy procedury osobistego pozyskiwania sprawozdań finansowych w KRS oraz korzystania z serwisu EMIS.
  ksiazka-24.pl poleca Analiza finansowa przedsiębiorstwa

  Paczkomaty 8,99 zł.            Poczta Polska od 8,99 zł.