Darmowa dostawa od 299 zł
 
Infolinia 501-788-771
 
14 dniowe prawo zwrotu
 
25% rabaty na zamówienia
Awans zawodowy i zatrudnianie nauczycieli

Awans zawodowy i zatrudnianie nauczycieli

Ewa Góra

Renata Mroczkowska,

Wydawnictwo ODDK
Isbn: 9788378046608
Wydanie: 2018

116.47 zł

Awans zawodowy i zatrudnianie nauczycieli wzorcowa dokumentacja z uwagami wyjaśniającymi (z suplementem elektronicznym)Awans zawodowy i zatrudnianie nauczycieli - wzorcowa dokumentacja z uwagami wyjaśniającymi (z suplementem elektronicznym). Rewolucyjne zmiany Karty Nauczyciela wprowadziły od 1 września 2018 r. nowe zasady awansu zawodowego i zatrudniania nauczycieli. Rewolucyjne zmiany Karty Nauczyciela wprowadziły od 1 września 2018 r. nowe zasady awansu zawodowego i zatrudniania nauczycieli.
Dzięki książce:
- zyskasz kompletną dokumentację nowego awansu zawodowego nauczycieli oraz oceny pracy nauczyciela zgodnie z rozporządzeniami MEN: z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. poz. 1574) oraz z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego (Dz.U. poz. 1133),
- sprawdzisz, jak poprawnie zawierać stosunki pracy z nauczycielami, w tym z jakich rejestrów pozyskać informacje o nauczycielu oraz jakie informacje można zawrzeć w umowie na zastępstwo,
- poznasz wyjątki zatrudnienia nauczyciela na czas określony,
- sprawdzisz, jak ma wyglądać teczka osobowa nauczyciela i jak ją bezbłędnie prowadzić,
- zgromadzisz dokumentację pracowniczą z komentarzami – dotyczącą m.in. przeniesienia nauczyciela, ustania i wygaśnięcia stosunku pracy,
- poznasz prawidłowe zasady sporządzania świadectwa pracy oraz procedurę przygotowania odpisów.
Każdy dokument został opatrzony praktycznymi uwagami.

Wszystkie wzory z opcją edycji (format MS Word) zawarto w suplemencie elektronicznym. Plik suplementu można pobrać przez Internet – instrukcję zamieszczono w książce. Zainstalowanie suplementu wymaga systemu operacyjnego Windows.

Księgarnia ksiazka-24.pl poleca Awans zawodowy i zatrudnianie nauczycieli