BHP w praktyce Rączkowski

 • Książka BHP w praktyce Rączkowski

  Rączkowski Bogdan

  Wydawnictwo ODDK


  Kup za 149.15 zł.

  Isbn 9788378042976
  Wydanie 16/2016
  Stron 1148
   

  Książka BHP Rączkowskiego na temat aktualnych wymogów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, opartych na obowiązujących przepisach i polskich normach, a także praktyczne wskazówki pomocne w codziennej pracy – obowiązki pracodawcy, wzory niezbędnej dokumentacji, skorowidz, wykazy: akty prawne, normy, przydatne adresy, znaki bezpieczeństwa.
  W BHP w praktyce uwzględniono ostatnie nowelizacje Kodeksu pracy oraz zmiany w ustawach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Prawie budowlanym, rozporządzeniach i Polskich Normach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem:
  - zasad różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
  - klasyfikacji zawodów,
  - profilaktycznych badań lekarskich,
  - oceny ryzyka zawodowego,
  - niebezpiecznych substancji chemicznych i preparatów chemicznych (zmian w wydanych do tej pory przepisach, w tym REACH i CLP),
  - zmian w przepisach ochrony przeciwpożarowej,
  - oświetlenia stanowisk pracy we wnętrzach i na zewnątrz,
  - najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia,
  - uaktualnienia przepisów dotyczących transportu materiałów niebezpiecznych, zgodnie z regulacjami ADR, oraz zadań Transportowego Dozoru Technicznego w zakresie nadzoru nad przewozem materiałów niebezpiecznych,
  - zaliczania zakładu pracy do grupy ryzyka, w zależności od rodzaju i ilości stosowanych substancji niebezpiecznych.

  Stan prawny: marzec 2016 rok

  Skrócony spis treści książki BHP w praktyce Pana Rączkowskiego:

  Zakres obowiązków i uprawnień pracodawców, pracowników oraz osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
  Obowiązki pracodawcy
  Konsultacje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz komisja bezpieczeństwa i higieny pracy
  Uprawnienia pracodawcy
  Obowiązki pracownika
  Uprawnienia pracownika
  Obowiązki kierownika komórki organizacyjnej
  1. NADZÓR NAD WARUNKAMI PRACY
  2. CERTYFIKACJA
  3. OBIEKTY BUDOWLANE I POMIESZCZENIA PRACY
  4. PROFILAKTYCZNA OCHRONA ZDROWIA
  5. CHARAKTERYSTYKAWYBRANYCH CZYNNIKÓW NIEBEZPIECZNYCH
  6. CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH I UCIĄŻLIWYCH
  7. ERGONOMIA. PROBLEMY TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE
  8. PRACE SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNE
  9. MASZYNY I INNE URZĄDZENIA TECHNICZNE
  10. TRANSPORT WEWNĘTRZNY I MAGAZYNOWANIE
  11. SZKOLENIE PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
  12. WYPADKI PRZY PRACY I CHOROBY ZAWODOWE
  13. ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ. ODZIEŻ OCHRONNA ODZIEŻ ROBOCZA
  14. ORGANIZACJA I METODY PRACY SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
  15. PIERWSZA POMOC W NAGŁYCH WYPADKACH
  16. DODATEK
  SKOROWIDZ
  WKŁADKA
  Znaki bezpieczeństwa – Ochrona i higiena pracy
  Znaki nakazu plansza I
  Uzupełnienie znaków ochrony i higieny pracy plansza I
  Znaki zakazu plansza II
  Znaki ostrzegawcze plansza III
  Znaki ewakuacyjne, znaki informacyjne lokalizacji urządzeń bezpieczeństwa plansza IV
  Znaki bezpieczeństwa
  Ochrona przeciwpożarowa plansza V
  Kodowanie barwne butli gazowych plansza V
  Transport materiałów niebezpiecznych
  Nalepki ostrzegawcze plansza VI, VII
  GHS (Globally Harmonized System) plansza VII

  ksiazka-24.pl poleca BHP w praktyce Rączkowski

  Paczkomaty 8,99 zł.            Poczta Polska od 8,99 zł.