Dokumentacja podatkowa cen transferowych - tworzenie dokumentacji

 • Książka o dokumentacji podatkowej cen transferowych to fachowy instruktaż dla praktyków – publikacja stanowi źródło niezbędnych informacji n... Dokumentacja podatkowa cen transferowych Książka z serii opodatkowanie zawiera jasne i przystępne omówienie wielu praktycznych zagadnień. Dodatkowym atutem są liczne przykłady, a takż... Transakcje wewnątrzwspólnotowe eksport import 2018 Publikacja o zarządzaniu ryzykiem cen transferowych stanowi kompleksowe opracowanie zarządzania ryzykiem cen transferowych po zmianach, które zosta... Zarządzanie ryzykiem cen transferowych Książka przedstawia problematykę przerzucania dochodów pomiędzy podmiotami powiązanymi, zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej. Poj... Ceny transferowe Komentarz do rozporządzenia Ministra Finansów
   
 • Książka Dokumentacja podatkowa cen transferowych

  Dokumentacja podatkowa cen transferowych

  Jamroży Marcin

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wydawnictwo ODDK
  Książka o dokumentacji podatkowej cen transferowych to fachowy instruktaż dla praktyków – publikacja stanowi źródło niezbędnych informacji na temat dokumentacji podatkowej transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi. Autorzy wskazują jednocześnie możliwości ograniczenia ryzyka w zakresie cen transferow ...

 • Książka Transakcje wewnątrzwspólnotowe eksport import 2018

  Transakcje wewnątrzwspólnotowe eksport import 2018

  Kosacka Dorota, Olszewski Bogdan

  Rok wydania 2018
  Wydawnictwo Wydawnictwo Unimex
  Książka z serii opodatkowanie zawiera jasne i przystępne omówienie wielu praktycznych zagadnień. Dodatkowym atutem są liczne przykłady, a także najnowsze wyjaśnienia organów podatkowych oraz aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych. Kolejne wydanie publikacji przeznaczonej dla wszystkich firm dokonujących trans ...

 • Książka Zarządzanie ryzykiem cen transferowych

  Zarządzanie ryzykiem cen transferowych

  Milena Kaniewska Środecka, Podatki w praktyce

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Publikacja o zarządzaniu ryzykiem cen transferowych stanowi kompleksowe opracowanie zarządzania ryzykiem cen transferowych po zmianach, które zostały wprowadzone ustawą z 9.10.2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. ...

 • Książka Ceny transferowe Komentarz do rozporządzenia Ministra Finansów

  Ceny transferowe Komentarz do rozporządzenia Ministra Finansów

  Mika Jarosław, Podatki w praktyce

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Książka przedstawia problematykę przerzucania dochodów pomiędzy podmiotami powiązanymi, zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej. Pojęcie cen transferowych jest stosowane potocznie w obszarze podatków, choć nie zostało zdefiniowane w prawie podatkowym. Według popularnej definicji cena transferowa oznacza cen ...

 • Książka Ceny transferowe protokół kontroli

  Ceny transferowe protokół kontroli

  Marcin Jakub Górski, Adam Zbroiński

  Rok wydania 2016
  Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska
  Książka zawiera stan prawny na 15 września 2016 roku z uwzględnieniem zmian w zakresie obowiązku dokumentacyjnego wchodzących w życie od 1 stycznia 2017 roku. Książka Ceny transferowe skierowana jest przede wszystkim do praktyków zajmujących się w codziennej pracy zagadnieniem cen transferowych - radców prawnych, s ...

 • Książka Ceny transferowe Jak przygotować firmę do kontroli podatkowej

  Ceny transferowe Jak przygotować firmę do kontroli podatkowej

  Pieńkowski Tadeusz

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Infor
  Poradnik dla członków zarządu, dyrektorów finansowych, ich księgowych, w jaki sposób również dla audytorów, konsultantów i biur rachunkowych próbujących uniknąć ryzyka podatkowego związanego z transakcjami przeprowadzanymi z podmiotami powiązanymi. Wprowadzone przez ustawodawcę zmiany w zakresie obowiązków dot ...

 • Książka Ceny transferowe

  Ceny transferowe

  Barowicz Marek

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Placet
  Z podatkowego punktu widzenia, w międzynarodowej grupie kapitałowej podlegającej różnym jurysdykcjom podatkowym, a tym samym odmiennym obciążeniom podatkowym, dokonuje się transakcji, między poszczególnymi jednostkami, które ukierunkowane są na przerzucanie dochodów (kosztów) tak, aby zmniejszyć (zoptymalizować) ...

 • Książka Ceny transferowe

  Ceny transferowe

  Kosieradzki Tomasz, Piekarz Radosław

  Rok wydania 2016
  Wydawnictwo Wolters Kluwer
  W książce w sposób kompleksowy przedstawiono problematykę cen transferowych w praktyce przedsiębiorców i organów podatkowych. Uwzględniono rewolucyjne zmiany dotyczące cen transferowych, które wejdą w życie 1 stycznia 2017 roku. Do poruszonych tu zagadnień należą m.in. metody ustalania cen transferowych, przygotow ...

 • Książka Ceny transferowe przedsiębiorstwa powiązane przerzucanie dochodów

  Ceny transferowe przedsiębiorstwa powiązane przerzucanie dochodów

  Wyciślok Józef

  Rok wydania 2014
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Celem książki jest przedstawienie, zarówno w ujęciu teoretycznym, jak i praktycznym, problematyki dotyczącej przerzucania dochodów pomiędzy podmiotami powiązanymi,a zwłaszcza przebiegu procedury postępowania kontrolnego przeprowadzanego w zakresie transfer pricing przez administrację podatkowa. Książka omawia zagadn ...