Czas pracy 2018 komentarz

 • Książka w kompleksowy sposób przedstawia regulacje dotyczące rozliczania czasu pracy w 2018 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie od 1 marca 2... Czas Pracy w 2018 r Publikacja w kompleksowy sposób przedstawia regulacje dotyczące rozliczania czasu pracy w 2018 r. Uwzględnia zmiany jakie wejdą w życie od 1 marc... Czas Pracy w 2018 roku Książka, która wyczerpująco prezentuje problematykę rozliczania czasu pracy w podmiotach leczniczych w 2018 roku. Autentyczne przykłady z prakty... Rozliczanie czasu pracy w podmiotach leczniczych w 2018 Komentarz dla praktyków do działu VI Kodeksu pracy Czas pracy. Kładzie nacisk na zastosowanie przepisów w praktyce, wzory, przykłady (także przy... Czas pracy 2018 Przepisy z praktycznym komentarzem
   
 • Książka Czas Pracy w 2018 r

  Czas Pracy w 2018 r

  Lenart Bożena, Podgórska Małgorzata

  Rok wydania 2018
  Wydawnictwo Infor
  Książka w kompleksowy sposób przedstawia regulacje dotyczące rozliczania czasu pracy w 2018 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie od 1 marca 2018 r. w zakresie zakazu pracy w placówkach handlowych w niedziele i święta. Zawiera również wymiary czasu pracy w poszczególnych okresach rozliczeniowych, jakie obowiązują ...

 • Książka Czas Pracy w 2018 roku

  Czas Pracy w 2018 roku

  Lenart Bożena, Podgórska Małgorzata

  Rok wydania 2018
  Wydawnictwo Infor
  Publikacja w kompleksowy sposób przedstawia regulacje dotyczące rozliczania czasu pracy w 2018 r. Uwzględnia zmiany jakie wejdą w życie od 1 marca 2018 r. w zakresie zakazu pracy w placówkach handlowych w niedziele i święta. Zawiera również wymiary czasu pracy w poszczególnych okresach rozliczeniowych jakie obowiązuj ...

 • Książka Rozliczanie czasu pracy w podmiotach leczniczych w 2018

  Rozliczanie czasu pracy w podmiotach leczniczych w 2018

  Ciborski Piotr

  Rok wydania 2018
  Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
  Książka, która wyczerpująco prezentuje problematykę rozliczania czasu pracy w podmiotach leczniczych w 2018 roku. Autentyczne przykłady z praktyki pokazują najbardziej efektywne sposoby planowania i rozliczania czasu pracy (w tym nadgodzin, dyżurów, urlopów) dla medycznych i niemedycznych pracowników ochrony zdrowia. ...

 • Książka Czas pracy 2018 Przepisy z praktycznym komentarzem

  Czas pracy 2018 Przepisy z praktycznym komentarzem

  Joanna Stępniak

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
  Komentarz dla praktyków do działu VI Kodeksu pracy Czas pracy. Kładzie nacisk na zastosowanie przepisów w praktyce, wzory, przykłady (także przykłady obliczeń), grafiki na konkretnych miesiącach 2018 roku.omentarz do przepisów kodeksowych "Czas pracy" to publikacja, którą mogę śmiało polecić wszystkim osobom zajm ...

 • Książka Czas pracy w jednostkach sektora publicznego

  Czas pracy w jednostkach sektora publicznego

  Marcin Wilski, Łukasz Paroń

  Rok wydania 2013
  Wydawnictwo Wydawnictwo Presscom
  Książka zawiera przydatne wzory dokumentów: regulamin pracy, listę obecności, polecenie pracy w godzinach nadliczbowych i wniosek o udzielenie czasu wolnego za nadgodziny. Autorzy ograniczyli do minimum rozważania teoretyczne, koncentrując się na wyjaśnieniu przepisów kodeksu pracy i ustaw regulujących czas pracy dla ...

 • Książka Czas pracy praktyczny komentarz

  Czas pracy praktyczny komentarz

  Piotr Ciborski

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wydawnictwo ODDK
  Integralną częścią książki o czasie pracy jest suplement elektroniczny zawierający komplet dokumentów do natychmiastowego wykorzystania w formacie MS Word oraz teksty niezbędnych aktów prawnych – plik suplementu można pobrać poprzez Internet (instrukcja postępowania zamieszczona jest w książce). Zainstalowanie s ...

 • Książka Czas pracy kierowców Nowe przepisy

  Czas pracy kierowców Nowe przepisy

  Kowalski Radosław

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Infor Biznes
  Publikacja szczegółowo opisuje zagadnienie czasu pracy kierowców uwzględniając ostatnie zmiany przepisów oraz nowe regulacje prawa krajowego i międzynarodowego W opracowaniu m.in. czas pracy a prowadzenie pojazdu, obowiązki kierowcy nie tylko podczas jazdy, warunki odpoczynku. Mogłoby wydawać się, że czas pracy to sp ...

 • Książka Normy czasu pracy kierowcy według rozporządzenia WE 561/2006

  Normy czasu pracy kierowcy według rozporządzenia (WE) 561/2006.

  Alina Sulgostowska

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
  Niniejsza publikacja powstała, aby przybliżyć najważniejsze zasady planowania czasu pracy kierowców. Obejmuje najważniejsze kwestie związane z przepisami rozporządzenia (WE) nr 561. Czytelnik znajdzie w niej wiele przykładów błędnych czynności oraz praktyczne porady, jak w danym przypadku należy postąpić prawidł ...

 • Książka Czas pracy kierowców najnowsze zmiany

  Czas pracy kierowców - najnowsze zmiany

  Wiedza i Praktyka

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
  Książka Czas pracy kierowców - najnowsze zmiany to treściwy poradnik zawierający najbardziej aktualne przepisy dotyczące jednej z najtrudniejszych regulacji prawnych, jaką są przepisy ustawy o czasie pracy kierowców oraz rozporządzenia nr 561/2006. Przykłady z życia wzięte obrazują sytuacje, z którymi borykają s ...