Difin

 • Książka Funkcjonowanie polskiego rynku energii

  Funkcjonowanie polskiego rynku energii

  Niedziółka Dorota

  Rok wydania 2018
  Difin
  Ksiazka-24.pl poleca książkę wydawnictwa Difin Energia traktowana jest jako jedno z podstawowych obszarów aktywności państwa, stanowiąc jednocześnie o kształcie polityki energetycznej, a w dalszych etapach polityki gospodarczej. Intencją autorki jest zdefiniowanie rynku energii oraz ukazanie roli energii w gospodarce. Ponieważ rynek energii nie st ....

 • Książka Psychologia transportu

  Psychologia transportu

  Mamcarz Piotr

  Rok wydania 2018
  Difin
  Ksiazka-24.pl poleca książkę wydawnictwa Difin Książka stanowi syntezę wiedzy dotyczącej psychologicznych badań kierowców. Oparta jest na najnowszej metodyce, w jaki sposób również aktualnym stanie prawnym dotyczącym badań psychologicznych w obszarze medycyny pracy. Publikacja zawiera opis stosowanych narzędzi badawczych, w jaki sposób równi ....

 • Książka Zarządzanie procesami w administracji samorządowej

  Zarządzanie procesami w administracji samorządowej

  Ludwiczak Anna

  Rok wydania 2018
  Difin
  Ksiazka-24.pl poleca książkę wydawnictwa Difin Książka w interesujący sposób rozszerza wiedzę w zakresie nowoczesnego zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego, dostępną na polskim rynku wydawniczym. Jest ona skierowana zarówno do teoretyków w jaki sposób i praktyków zarządzania w administracji publicznej. Może przyczynić się do zm ....

 • Książka Leksykon kadrowego

  Leksykon kadrowego

  Styczyński Rafał

  Rok wydania 2018
  Difin
  Ksiazka-24.pl poleca książkę wydawnictwa Difin Książka jest praktycznym źródłem wiedzy i jest przeznaczona dla działów kadr, biur rachunkowych oraz kancelarii doradztwa podatkowego. Zawiera porady w zakresie stosunku pracy, w tym szczególnie omawia: - uregulowania o zakazie handlu w niedziele, - zagadnienia dotyczące pracownika na podstawie przep ....

 • Książka Bezpieczeństwo w czasach terroryzmu

  Bezpieczeństwo w czasach terroryzmu

  Liedel Krzysztof, Piasecka Paulina

  Rok wydania 2018
  Difin
  Ksiazka-24.pl poleca książkę wydawnictwa Difin Poradnik poświęcony jest przekazaniu wiedzy na temat najważniejszych aspektów wiedzy z zakresu ochrony przed zagrożeniami terrorystycznymi. Czytelnik dowie się z niego, co to jest terroryzm, a także w jaki sposób zachować się w sytuacjach zagrożenia, w tym w razie zostania zakładnikiem, ataku akty ....

 • Książka Repolonizacja banków w Polsce

  Repolonizacja banków w Polsce

  Pyka Irena, Nocoń Aleksandra, Cichy Janusz, Pyka Anna

  Rok wydania 2018
  Difin
  Ksiazka-24.pl poleca książkę wydawnictwa Difin Przedmiotem monografii są zmiany własnościowe zachodzące w polskim sektorze bankowym, skoncentrowane szczególnie na problemach jego repolonizacji. Autorzy podejmują próbę zdefiniowania pojęcia repolonizacji sektora bankowego jako kategorii finansowej, wyodrębniając ją z pojęcia domestykacji, wska ....

 • Książka Roles of business leaders of modern enterprises

  Roles of business leaders of modern enterprises

  Dźwigoł Barosz Mariola

  Rok wydania 2018
  Difin
  Ksiazka-24.pl poleca książkę wydawnictwa Difin Książka jest zbiorem najnowszej wiedzy dotyczącej inteligencji emocjonalnej liderów współczesnych przedsiębiorstw zarówno publicznych w jaki sposób i prywatnych. Szczególną rolę w niej nadano relacjom pracodawca - mężczyzna (lider), pracodawca - kobieta (lider). Odnosi się to zarówno do warstw ....

 • Książka W poszukiwaniu tożsamości nauk o bezpieczeństwie

  W poszukiwaniu tożsamości nauk o bezpieczeństwie

  Piwowarski Juliusz, Gierszewski Janusz

  Rok wydania 2018
  Difin
  Ksiazka-24.pl poleca książkę wydawnictwa Difin Książka zawiera przede wszystkim rozważania o teoretycznych i praktycznych problemach związanych z tożsamością nauk o bezpieczeństwie, które odbywają się w ramach trwającej debaty nad wyodrębnieniem tej samodzielnej dyscypliny naukowej. Z jednej strony jest to świadomość wspólnoty wartości i ....

 • Książka Strategie radzenia sobie z tremą w kształceniu muzycznym oraz w zawodzie muzyka

  Strategie radzenia sobie z tremą w kształceniu muzycznym oraz w zawodzie muzyka

  Bissinger Ćwierz Urszula, Nogaj Anna Antonina

  Rok wydania 2018
  Difin
  Ksiazka-24.pl poleca książkę wydawnictwa Difin Trema stanowi najbardziej specyficzną trudność doświadczaną przez osoby podejmujące się praktycznego muzycznego wykonawstwa, zarówno na poziomie szkolnym, akademickim, w jaki sposób i zawodowym. W książce Czytelnik znajdzie podstawowe informacje o strukturze procesu stresu scenicznego oraz wiele pr ....

 • Książka Innowacje w biznesie

  Innowacje w biznesie

  Styś Aniela, Dejnaka Agnieszka

  Rok wydania 2018
  Difin
  Ksiazka-24.pl poleca książkę wydawnictwa Difin Książka dotyczy procesu znaczącego w rozwoju gospodarczym i społecznym. Innowacje stały się desygnatem współczesnych czasów i obejmują bardzo szeroki zakres: od wpływu na efekty gospodarowania do korzystnych zmian społecznych. Z punktu widzenia biznesu są znaczącą kompetencją, stanowiąc klucz ....