Darmowa dostawa od 299 zł
 
Infolinia 501-788-771
 
14 dniowe prawo zwrotu
 
25% rabaty na zamówienia

Difin

 • Prawo ochrony i zarządzania środowiskiem

  Prawo ochrony i zarządzania środowiskiem

  Lektura tej książki pozwoli na zapoznanie się z podstawowymi i współczesnymi aspektami prawa ochrony i zarządzania środowiskiem, które obejmują problematykę międzynarodową, europejską i polską. Książka ta jest adresowana do studentów prawa i administracji, kierunków ekonomicznych, przyrodniczych i politechnicznych oraz innych związanych ochroną środowiska. Wydanie II

 • 1000 pytań Ekonomia finanse zarządzanie

  1000 pytań Ekonomia finanse zarządzanie

  Co łączy zakup kawy w automacie, darmową opiekę medyczną dla pracowników i budowę wielkiego lotniska w szczerym polu? Na ekonomii musi znać się każdy, bo każdy przecież podejmuje decyzje ekonomiczne. Odpowiedz na 1000 pytań i sprawdź, co wiesz na temat tego, w jaki sposób funkcjonuje współczesna gospodarka. Poziom trudności pytań zawartych w książce jest zróżnicowa

 • Bezrobocie Bezrobotny Praca socjalna

  Bezrobocie Bezrobotny Praca socjalna Biblioteka pracy socjalnej

  Nowa seria wydawnictwa Difin – BIBLIOTEKA PRACY SOCJALNEJ – dotyczy zagadnień związanych z polityką społeczną, w jaki sposób również z pracą socjalną. Seria adresowana jest nie tylko do pracowników socjalnych, ale i do ich edukatorów. Zróżnicowana grupa autorów poszczególnych publikacji daje gwarancję wysokiego poziomu przekazanej wiedzy i doświadczeń, odwołując

 • Ewolucja form organizacyjno-prawnych gospodarki budżetowej samorządu terytorialnego w Polsce

  Ewolucja form organizacyjno-prawnych gospodarki budżetowej samorządu terytorialnego w Polsce

  W monografii podjęto problematykę ewolucji form organizacyjno-prawnych gospodarki budżetowej samorządu terytorialnego w Polsce. Ustalono i scharakteryzowano niezbadane dotąd w nauce prawa finansowego formy prawne, w jakich mogła być organizowana działalność budżetowa samorządu terytorialnego w czasach II Rzeczypospolitej oraz w latach 1944–1950. Głównymi walorami książk

 • Humanitarny wymiar użycia sił zbrojnych

  Humanitarny wymiar użycia sił zbrojnych Teoria i praktyka operacji humanitarnych

  Książka poświęcona jest użyciu sił zbrojnych w operacjach humanitarnych, czyli w działaniach ukierunkowanych na niesienie pomocy cierpiącej ludności cywilnej. Operacje te mogą być prowadzone zarówno na terenie kraju, w jaki sposób i poza jego granicami w ramach szeroko zakrojonej pomocy dla państwa dotkniętego katastrofą naturalną lub katastrofą wywołaną świadomą dz

 • Innowacje i trendy we współczesnej gospodarce

  Innowacje i trendy we współczesnej gospodarce

  Książka stanowi cenne źródło informacji na temat problemów współczesnych gospodarek. Publikacja zawiera artykuły poświęcone różnym aspektom innowacyjności i polityki ekonomicznej na poziomie mikro i makroekonomicznym oraz wybranym problemom zarządzania. Obejmuje zagadnienia innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw usługowych, zmian w zarządzaniu organizacjami

 • Nielegalna imigracja w aspekcie kryminalistycznym, kryminologicznym i bezpieczeństwa państwa

  Nielegalna imigracja w aspekcie kryminalistycznym, kryminologicznym i bezpieczeństwa państwa

  Praca zbiorowa jest odzwierciedleniem obecnego stanu wiedzy na temat zjawiska i przestępczości nielegalnej imigracji, informacji w obszarze ich przyczyn w rozpoznaniu i zapobieganiu oraz skali zagrożenia w zakresie bezpieczeństwa w całym jego spektrum począwszy od ekonomicznego do potencjalnych zagrożeń kryminalnych i terrorystycznych. Przedmiotowa monografia przeznaczona dla pro

 • Polakożerca kontra wrogowie Rzeszy

  Polakożerca kontra wrogowie Rzeszy Cesarz Wilhelm II i Polacy 1888-1918

  Książka w sposób przystępny, napisany żywym językiem sposób, w oparciu o gruntowne badania naukowe (w tym archiwalne) przedstawia ewolucję stosunku cesarza Niemiec i króla Prus Wilhelma II (1859-1941) tak do liczącej 10% populacji Prus polskiej grupy narodowej, w jaki sposób i do międzynarodowych aspektów kwestii polskiej, w tym rewolucji lat 1905-07 w Królestwie Polskim cz

 • Sukces edukacyjny sukces zawodowy sukces życiowy

  Sukces edukacyjny sukces zawodowy sukces życiowy

  Publikacja poświęcona jest zagadnieniom związanym z osiągnięciem sukcesu życiowego w ujęciu interdyscyplinarnym. Tematyka poszczególnych rozdziałów skoncentrowana jest wokół kategorii sukcesu życiowego młodzieży. Analizie poddane zostają wychowawcze i edukacyjne rozwiązania występujące we współczesnej szkole sprzyjające osiągnięciu sukcesu szkolnego oraz zagadnien