Darmowa dostawa od 299 zł
 
Infolinia 501-788-771
 
14 dniowe prawo zwrotu
 
25% rabaty na zamówienia

Difin

 • Etykieta w biznesie i administracji publicznej z elementami protokołu dyplomatycznego

  Etykieta w biznesie i administracji publicznej z elementami protokołu dyplomatycznego

  75

  58.93 zł

  Książka Etykieta w biznesie i administracji publicznej z elementami protokołu dyplomatycznego łączy w sobie międzykulturowe aspekty savoir-vivreu, etykiety biznesu oraz wybrane zagadnienia protokołu dyplomatycznego, takie jak: sposoby tytułowania osób, posługiwanie się wizytówkami, właściwe kreowanie swojego wizerunku (dobór strojów i dodatków zależnie od okazji), prece

 • Występki i wykroczenia o charakterze chuligańskim w polskim prawie karnym

  Występki i wykroczenia o charakterze chuligańskim w polskim prawie karnym

  60

  49.29 zł

  Monografia Występki i wykroczenia o charakterze chuligańskim w polskim prawie karnym składa się z pięciu rozdziałów, uzupełnionych przez wstęp, oraz zakończenia, będącego swego rodzaju zbiorczym podsumowaniem konkluzji, w części formułowanych na końcu każdego z rozdziałów, w części zaś będących wyrazem całościowego oglądu przedmiotu badań, wraz z wnioskami de

 • Rachunkowość podatkowa

  Rachunkowość podatkowa Analiza w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

  60

  49.29 zł

  Zasady prawa bilansowego oraz prawa podatkowego są względem siebie autonomiczne. Dlatego ujęcie kosztów i przychodów według obu praw różni się, co stwarza problemy natury ewidencyjno-sprawozdawczej. Celem książki w nowym wydaniu (zmienił się układ treści, rozbudowana została część podatkowa) jest wyjaśnienie tych różnic na tle: - zasad prawa bilansowego i prawa poda

 • Psychologia kryminalistyczna

  Psychologia kryminalistyczna Diagnoza i praktyka

  235

  174.57 zł

  Psychologia kryminalistyczna. Diagnoza i praktyka stanowi nową dziedzinę psychologii stosowanej, mającą własny obszar badań i charakteryzującą się ścisłymi powiązaniami z tradycyjnie rozróżnianymi działami psychologii. Zakres psychologii kryminalistycznej obejmuje psychologiczne aspekty kryminalistyki, czyli nauki o metodach ustalania faktu przestępstwa, sposobu jego pope

 • Gangi motocyklowe

  Gangi motocyklowe Od wydarzeń w Hollister po współczesne przejawy przestępczości zorganizowanej

  50

  41.07 zł

  Książka jest nowatorskim opracowaniem problematyki gangów motocyklowych. Jest to pierwsza w Polsce publikacja poświęcona tej tematyce. Autor omawia w niej kryminologiczne zagadnienia związane ze zjawiskiem gangów, strukturę i symbolikę gangów motocyklowych, przejawy ekstremalnych ideologii prezentowanych przez członków klubów, relacje pomiędzy zjawiskiem gangów a przestęp

 • Media publiczne w Polsce

  Media publiczne w Polsce

  65

  53.39 zł

  Publikacja prezentuje normy prawne i organizacyjne oraz realia finansowe, w jakich funkcjonowały polskie media publiczne po 1989 roku. Szczegółowo opisuje przyczyny problemów, w jakich się aktualnie znalazły oraz wskazuje konkretne rozwiązania, jakie zdaniem autora powinny zostać zastosowane w celu odbudowy ich znaczenia i pozycji rynkowej. Kładąc nacisk głównie na wymiar fin

 • Organizacja inteligentna generacyjnie

  Organizacja inteligentna generacyjnie

  47.99

  39.42 zł

  Książka przeznaczona jest dla wszystkich osób zatrudnionych w różnego rodzaju organizacjach, zarówno przedsiębiorstw, w jaki sposób i podmiotów non-profit. W szczególności zainteresowani publikacją powinni być członkowie kadry menedżerskiej, przedsiębiorcy, ale również studenci (w tym słuchacze studiów podyplomowych) i konsultanci zajmujący się rozwiązywaniem probl

 • Sprawność systemów zarządzania wiedzą w aliansach innowacyjnych

  Sprawność systemów zarządzania wiedzą w aliansach innowacyjnych

  69

  56.68 zł

  W pracy omówiono istotę pojęcia zarządzanie wiedzą w obszarze aliansu innowacyjnego. Określono poziomy gotowości technologii NASA służące badaniu efektywności systemów zarządzania wiedzą. Na podstawie przeprowadzonych badań w ponad 60 organizacjach międzynarodowych stworzono własny model biznesowy aliansu innowacyjnego, który można stosować w praktyce badawczej i bizn

 • Symulatory pojazdów w procesie szkolenia podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne

  Symulatory pojazdów w procesie szkolenia podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne

  45

  36.96 zł

  Książka zawiera zagadnienia niezbędne do właściwej realizacji procesów związanych z tworzeniem koncepcji wymagań funkcjonalno-użytkowych, projektowaniem, budową, wdrażaniem i wykorzystywaniem w szkoleniu symulatorów pojazdów samochodowych. Omówione zostały możliwości komputerowych systemów symulacyjnych w zakresie ich wykorzystania w procesie szkolenia, wymagania dla sy