Dokumentacja i ewidencja pracownicza 2018

 • Książka Dokumentacja i ewidencja pracownicza 2018

  Haski Ksawery

  Wydawnictwo Sigma


  Kup za 49.56 zł.

  Przedsprzedaż realizacja w dniu wydania


  Isbn 9788360829684
  Wydanie 1/2018
  Stron 105
   

  Zestaw podstawowych wzorów dokumentacji i ewidencji pracowniczej z praktycznym komentarzem i zasadami prowadzenia dla pracodawców w 2018 roku w świetle znowelizowanych przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych aktów prawnych.
  W książce o dokumentacji i ewidencji pracowniczej 2018 są przedstawione:
  - zasady prowadzenia akt osobowych i płacowych
  - zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracodawcy
  - gotowe wzory dokumentacji i ewidencji pracowniczej
  - zasady przechowywania i archiwizowania akt.

  W książce znajdują się 52 gotowe wzory dokumentacji i ewidencji pracowniczej z komentarzem:
  - kwestionariusz osobowy;
  - świadectwo pracy;
  - zakres obowiązków;
  - umowa o pracę;
  - wypowiedzenie warunków pracy;
  - rozwiązanie umowy o pracę;
  - lista obecności;
  - plan urlopów i karta urlopowa;
  - ewidencja pracowników;
  - lista płac za miesiąc;
  - imienna karta wynagrodzeń;
  - karta ewidencyjna;
  - rachunek kosztów podróży;
  - ewidencja przebiegu pojazdu;
  - zawiadomienie;
  - umowa zlecenia;
  - rachunek za prace zlecone;
  - wzór protokołu wypadek przy pracy;
  - i inne .....

  Książka jest głównie adresowana do pracodawców - właścicieli firm, szefów, prezesów, dyrektorów, kierowników jednostek gospodarczych i organizacyjnych, komórek kadrowo płacowych. We wzorach dokumentacji i ewidencji pracowniczej uwzględniono najnowsze zmiany w kodeksie pracy i w przepisach wykonawczych, a także zmiany w innych przepisach, w tym w sferze ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, systemu podatkowego, umów cywilnoprawnych i archiwizowania akt. Uwzględniono przepisy o VAT, po najnowszych zmianach, odnoszące się do czynności wykonywanych na podstawie umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów.

  Stan prawny na dzień 1 stycznia 2018 rok
  ksiazka-24.pl poleca Dokumentacja i ewidencja pracownicza 2018

  Paczkomaty 8,99 zł.            Poczta Polska od 8,99 zł.