Darmowa dostawa od 299 zł
 
Infolinia 501-788-771
 
14 dniowe prawo zwrotu
 
25% rabaty na zamówienia
Dokumentacja RODO w placówkach medycznych

Dokumentacja RODO w placówkach medycznych

109.19 zł

Dokumentacja RODO w placówkach medycznychZ uwagi na liczne problemy, z którymi zetknęły się podmioty stosujące rozporządzenie już w pierwszych miesiącach jego obowiązywania, dostrzeżono konieczność stworzenia opracowania, które służyć będzie pomocą szczególnie podmiotom medycznym. Stąd niniejsza propozycja, której rozdziały poświęcono analizie takich zagadnień, jak: obowiązek informacyjny placówki medycznej względem pacjentów, polityki wewnętrzne ochrony danych osobowych w podmiocie medycznym, ze szczególnym uwzględnieniem analizy ryzyka czy oceny skutków dla oceny ryzyka, poparte przykładami. Omówiono również status i zadania Inspektora Ochrony Danych, zakres upoważnień do przetwarzania danych czy praktyczne sposoby zabezpieczania i przetwarzania danych osobowych medycznych. Nie bez znaczenia, w dobie kształtujących się pierwszych doświadczeń stosowania RODO, pozostaje proces zgłaszania naruszeń i system kar nakładanych przez PUODO. Niewątpliwym atutem poradnika jest także szczegółowe przedstawienie zasad zabezpieczenia danych medycznych, poparte praktycznymi przykładami. Najważniejsze atuty publikacji to:

liczne przykłady związane z prawidłowym przetwarzaniem szczególnych kategorii medycznych danych osobowych;
wzory dokumentów i rozwiązań do zastosowania w jednostkach przetwarzających dane osobowe medyczne;
schematy przebiegu postępowania przed Prezesem UODO;
omówienie istotnych z uwagi na tematykę poradnika przepisów ogólnego rozporządzenia unijnego o ochronie danych osobowych w kontekście dokumentacji ochrony danych osobowych w placówkach medycznych;
uwzględnienie przepisów ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
uwzględnienie aktualnych propozycji kodeksów postępowania dla sektora ochrony danych osobowych;
doskonały zespół Autorów, który tworzą osoby z wieloletnią praktyką, specjalizujące się w problematyce ochrony danych osobowych czy prawie nowych technologii, a także blisko współpracujący z podmiotami leczniczymi.
Prawidłowe stosowanie przepisów o ochronie danych osobowych jest szczególnie istotne w jednostkach, które przetwarzają dane wrażliwe, jakimi są dane medyczne. Trzeba pamiętać, że przetwarzanie takich danych zasadniczo jest zakazane. Jedynym wyjątkiem jest przetwarzanie ich w celu ochrony zdrowia, świadczenia usług medycznych lub leczenia przez osoby zawodowo zajmujące się leczeniem. Każda placówka udzielająca świadczeń zdrowotnych powinna być wyposażona w dokumentację ochrony danych osobowych, która jest zgodna z zasadą legalizmu, transparentności i rozliczalności. Dokumentacja powinna zapewniać bezpieczeństwo placówce medycznej, personelowi oraz pacjentom, korzystającym z jej usług.

Dzięki tej publikacji Czytelnik dowie się m.in.:

Jak prawidłowo realizować obowiązek informacyjny w placówce medycznej?
Jak powinna wyglądać wewnętrzna polityka ochrony danych osobowych w placówkach medycznych?
Czy każda placówka powinna posiadać dokument Polityka Ochrony Danych?
Na czym polega zasada rozliczności i jak ją wykazać?
Co powinien zawierać Rejestr Czynności Przetwarzania?
Dlaczego należy posiadać Rejestr Naruszeń?
Kiedy i jak zgłosić naruszenie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych?
Jak informować o monitoringu?
Jakich zgód nie należy pozyskiwać od pacjentów?
Jakie są obowiązki personelu medycznego na gruncie RODO?
Czym różni się obowiązek administratora zapewnienia dostępu do dokumentacji medycznej od zapewnienia dostępu do kopii danych?
Jak prawidłowo zabezpieczyć dane osobowe zgromadzone w dokumentacji medycznej?
Jak przeprowadzić analizę ryzyka dla danych wrażliwych?
Jakie są możliwe do zastosowania środki ochrony fizycznej w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych?
Jak zorganizować systemową ochronę danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem do nich oraz nieuprawnioną zmianą ich treści?
Jakie zadania ma Inspektor Ochrony Danych w placówce medycznej?
Komu nadać nowe upoważnienia do przetwarzania danych osobowych?
Za jakie zachowania związane z przetwarzaniem danych osobowych grozi obecnie odpowiedzialność karna?
Jakie środki ochrony prawnej przysługują osobie, której dane dotyczą w związku z naruszeniem przez administratora przepisów RODO?
Na co zwrócić uwagę przy umowie outsoursingu z Inspektorem Ochrony Danych?
Jakiego rodzaju naruszenia przepisów RODO skutkują nałożeniem kary pieniężnej przez PUODO?
Jak przebiega postępowanie w sprawie nałożenia kary pieniężnej prowadzone przez PUODO?
Co to jest kodeks postępowania dla sektora ochrony zdrowia?
Czemu służą kodeksy postępowania?
Jakie są skutki zobowiązania się administratorów i podmiotów przetwarzających dane do stosowania kodeksu postępowania?
Czym skutkuje zawieszenie, wykluczenie spośród podmiotów stosujących kodeks?
W jakim, celu należy ustalać kontekst przetwarzania danych osobowych?
Z wykorzystaniem jakich metod analizować ryzyko przetwarzania danych osobowych płynącego z otoczenia?
W jakich perspektywach należy analizować zagrożenia dla danych osobowych płynące z otoczenia?
Jakie jest miejsce IOD w strukturze organizacyjnej podmiotu leczniczego i w jakich rolach występuje w organizacji w kontekście przetwarzania danych osobowych?
Jak postawy i zachowania pracowników wpływają na bezpieczeństwo danych osobowych?
Jakie znaczenie mają kompetencje personelu dla zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych?
Na czym polega powszechny obowiązek notyfikacji naruszeń ochrony danych osobowych?
Czu każde naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych stanowi naruszenie ochrony danych osobowych?
Na kim ciąży obowiązek zgłoszenia naruszenia organowi nadzoru?
Jaka jest treść zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych?
Jak zrealizować obowiązek zawiadomienia osoby, której dane dotyczą o naruszeniu ochrony danych osobowych?
Jak realizować obowiązek dokumentowania naruszeń ochrony danych osobowych?

Księgarnia ksiazka-24.pl poleca Dokumentacja RODO w placówkach medycznych