Egzamin na doradcę podatkowego 2018 kazusy testy pytania Beck Forum

 • Egzamin na doradcę podatkowego. Testy zawiera pytania testowe opracowane przez Państwową Komisję Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego zgo... Egzamin na doradcę podatkowego Testy Książka zawiera zadania wraz z rozwiązaniami zgodnie z nową uchwałą z 28.4.2017 r. Nr 19/VI/2017. Publikacja zawiera najnowsze zmiany legislacyj... Egzamin na doradcę podatkowego Kazusy Egzamin na doradcę podatkowego. Pytania otwarte zawiera odpowiedzi na pytania otwarte opracowane przez Państwową Komisję Egzaminacyjną do Spraw D... Egzamin na doradcę podatkowego Pytania otwarte Beck Tan prawny zgodny z uchwałą nr 19/VI/2017 PKE ds.DP z dnia 28 kwietnia 2017 r. 2 Tomy - opracowane przez specjalistów odpowiedzi na pytania. Publik... Egzamin na doradcę podatkowego Pytania otwarte
   
 • Książka Egzamin na doradcę podatkowego Testy

  Egzamin na doradcę podatkowego Testy

  Mariusz Jabłoński, Patryk Piotr Smęda

  Rok wydania 2018
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Egzamin na doradcę podatkowego. Testy zawiera pytania testowe opracowane przez Państwową Komisję Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego zgodnie z uchwałą z 28.4.2017 r. Nr 19/VI/2017 oraz uchwałami zmieniającymi: z 20.10.2017 r. Nr 28/VI/2017 oraz z 23.2.2018 r. Nr 31/VI/2018. Pod każdym pytaniem Autorzy wskazali ...

 • Książka Egzamin na doradcę podatkowego Kazusy

  Egzamin na doradcę podatkowego Kazusy

  Mariusz Jabłoński, Patryk Piotr Smęda

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Książka zawiera zadania wraz z rozwiązaniami zgodnie z nową uchwałą z 28.4.2017 r. Nr 19/VI/2017. Publikacja zawiera najnowsze zmiany legislacyjne wprowadzone w prawie podatkowym (podatek od towarów i usług, podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych, podatek akcyzowy, podatek od spadków ...

 • Książka Egzamin na doradcę podatkowego Pytania otwarte Beck

  Egzamin na doradcę podatkowego Pytania otwarte Beck

  Henryk Dzwonkowski, Michał Biskupski, Mikołaj Duda, Jolanta Gorąca, Jakub Marusik

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Egzamin na doradcę podatkowego. Pytania otwarte zawiera odpowiedzi na pytania otwarte opracowane przez Państwową Komisję Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego zgodnie z nową uchwałą z 28.4.2017 r. Nr 19/VI/2017, obowiązującą od 28.4.2017 r. Pod każdym pytaniem Autorzy udzielili opisowej odpowiedzi na pytanie o ...

 • Książka Egzamin na doradcę podatkowego Pytania otwarte

  Egzamin na doradcę podatkowego Pytania otwarte

  Ogonowski Andrzej, Kupiec Łukasz, Anna Jeleńska, Małgorzata Fila

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wydawnictwo Forum Doradców Podatkowych
  Tan prawny zgodny z uchwałą nr 19/VI/2017 PKE ds.DP z dnia 28 kwietnia 2017 r. 2 Tomy - opracowane przez specjalistów odpowiedzi na pytania. Publikacja została przygotowana z myślą o osobach, które przygotowują się do egzaminu ustnego na doradcę podatkowego. Prezentowana publikacja jest najobszerniejszym dostępnym na ...

 • Książka Egzamin na doradcę podatkowego Testy

  Egzamin na doradcę podatkowego Testy

  Beata Chanowska Dymlang, Paweł Dymlang

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Oficyna Prawa Polskiego
  Materiały egzaminacyjne obowiązujące podczas części pisemnej egzaminu na doradcę podatkowego. Odpowiedzi na pytania testowe wraz ze wskazaniem podstawy prawnej oraz rozwiązania kazusów. Książka zawiera odpowiedzi na pytania testowe egzaminu pisemnego. Materiał stanowi nieocenioną pomoc dla osób przystępujących do ...

 • Książka Egzamin na doradcę podatkowego Kazusy

  Egzamin na doradcę podatkowego Kazusy

  Chanowska Dymlang Beata, Chanowska Dymlang Beata, Dymlang Paweł

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
  Książka zawiera rozwiązania kazusów, czyli części praktycznej egzaminu pisemnego. Materiał stanowi nieocenioną pomoc dla osób przystępujących do egzaminu na doradcę podatkowego. Publikacja uwzględnia wszystkie zmiany, zgodnie z uchwałą nr Nr 19/VI/2017 Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkow ...

 • Książka Egzamin na doradcę podatkowego Pytania otwarte 2017

  Egzamin na doradcę podatkowego Pytania otwarte 2017

  Henryk Dzwonkowski, Michał Biskupski, Mikołaj Duda, Jolanta Gorąca, Jakub Marusik

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Książka z pytaniami otwrtymi zawiera aktualny stan prawny, a także prezentuje stan prawny od 1.3.2017 r. według ustawy z 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1947) oraz ustawy z 16.11.2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1948). ...

 • Książka Wykładnia i stosowanie prawa podatkowego Brzeziński

  Wykładnia i stosowanie prawa podatkowego Brzeziński

  Rok wydania 2013
  Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska
  Książka Brzezińskiego z prawa podatkowego przeznaczona jest dla praktyków profesjonalnych pełnomocników (doradców podatkowych, radców prawnych i adwokatów), sędziów oraz pracowników organów podatkowych, teoretyków prawa podatkowego, osobom przygotowującym się do egzaminów na doradcę podatkowego i studentom praw ...

 • Książka Ustawa o doradztwie podatkowym Komentarz

  Ustawa o doradztwie podatkowym Komentarz

  Mariański

  Rok wydania 2015
  Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska
  W komentarzu kompleksowo przedstawiono zasady wykonywania zawodu doradcy podatkowego, w tym zakres czynności, etykę, odpowiedzialność dyscyplinarną. Analizie poddano także funkcjonowanie organów samorządu zawodowego oraz przesłanki uzyskania wpisu na listę doradców podatkowych. Omówiono zasady egzaminowania i odbywan ...