Darmowa dostawa od 299 zł
 
Infolinia 501-788-771
 
14 dniowe prawo zwrotu
 
25% rabaty na zamówienia
Egzaminy na aplikacje 2018 radcowska i adwokacka Tom 1

Teksty ustaw Egzaminy Aplikacje radcowska i adwokacka Tom 1 Egzaminy na aplikacje 2019

Hit księgarni

86.09 zł

Teksty ustaw Egzaminy Aplikacje radcowska i adwokacka Tom 1 Egzaminy na aplikacje 2019Teksty ustaw Egzaminy Aplikacje radcowska i adwokacka 2019 książka obejmuje zmiany wchodzące w życie: 1.1.2019 r. – Dz.U. z 2017 r. poz. 1509, Dz.U. z 2018 r. poz. 770, poz. 771, poz. 1467, poz. 2243, poz. 2244; 1.2.2019 r. – Dz.U. z 2018 r. poz. 398; 13.2.2019 r. – Dz.U. z 2018 r. poz. 352; 1.3.2019 r. – Dz.U. z 2018 r. poz. 2244; 1.4.2019 r. – Dz.U. z 2018 r. poz. 2219; 21.4.2019 r. – Dz.U. z 2018 r. poz. 756. Tom 1 zawiera:
- Kodeks cywilny
- Kodeks postępowania cywilnego
- Prawo o aktach stanu cywilnego
- Prawo wekslowe
- Ustawa o kosztach sadowych w sprawach cywilnych
- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu uiszczania opłat sadowych w sprawach cywilnych
- Kodeks rodzinny i opiekuńczy
- Prawo spółdzielcze
- Ustawa o własności lokali
- Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych
- Ustawa o księgach wieczystych i hipotece
- Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
- Ustawa o gospodarce nieruchomościami
- Ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów
- Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
- Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców
- Prawo budowlane
- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
- Kodeks spółek handlowych
- Prawo upadłościowe
- Prawo restrukturyzacyjne
- Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów
- Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
- Prawo własności przemysłowej

Księgarnia ksiazka-24.pl poleca Teksty ustaw Egzaminy Aplikacje radcowska i adwokacka Tom 1 Egzaminy na aplikacje 2019