Augustowska Komentarz do planu kont najnowsze wydanie na 2018 rok

 • Komentarz do planu kont na podstawie nowego rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów obowiązującego od 1 stycznia 2018 roku Wnikliwy komentarz o... Komentarz do planu kont Augustowska Z myślą o pracownikach jednostek samorządu terytorialnego, na co dzień zajmujących się podatkami, opłatami i innymi należnościami, do któryc... Procedury podatkowe i administracyjne 2018 w jednostkach samorządu terytorialnego W poradniku omówiono najważniejsze zagadnienia związane z opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług, jego rozliczeniem i dokumentowaniem w jedn... Podatek VAT w jednostkach sektora finansów publicznych (z suplementem elektronicznym) Poradnik w sposób kompleksowy przedstawia poszczególne czynności organów podatkowych gmin, podejmowane w ramach prowadzonych postępowań o udziel... Ulgi w spłacie podatków i opłat lokalnych + płyta CD
   
 • Książka Komentarz do planu kont Augustowska

  Komentarz do planu kont Augustowska

  Augustowska Maria, Rup Wojciech

  Rok wydania 2018
  Wydawnictwo Wydawnictwo ODDK
  Komentarz do planu kont na podstawie nowego rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów obowiązującego od 1 stycznia 2018 roku Wnikliwy komentarz opracowany z uwzględnieniem podstawowych dla rachunkowości budżetowej ustaw i rozporządzeń, w tym m.in.:- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. ...

 • Książka Procedury podatkowe i administracyjne 2018 w jednostkach samorządu terytorialnego

  Procedury podatkowe i administracyjne 2018 w jednostkach samorządu terytorialnego

  Sebastian Firkowski, Marek Piotrowski, Marek Przybylski, Łukasz Sadkowski, Kacper Sołoniewicz, Michał Sroczyński

  Rok wydania 2018
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Z myślą o pracownikach jednostek samorządu terytorialnego, na co dzień zajmujących się podatkami, opłatami i innymi należnościami, do których stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej i Kodeksu postępowania administracyjnego, Wydawnictwo C.H. Beck przygotowało książkę Procedury podatkowe i administracyjne 2018 w ...

 • Książka Podatek VAT w jednostkach sektora finansów publicznych (z suplementem elektronicznym)

  Podatek VAT w jednostkach sektora finansów publicznych (z suplementem elektronicznym)

  Grzegorz Tomala, Marcin Szymankiewicz

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wydawnictwo ODDK
  W poradniku omówiono najważniejsze zagadnienia związane z opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług, jego rozliczeniem i dokumentowaniem w jednostkach sektora finansów publicznych, w tym: czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem, podatnicy podatku VAT i ich obowiązki z uwzględnieniem poszczególnych typów ...

 • Książka Ulgi w spłacie podatków i opłat lokalnych + płyta CD

  Ulgi w spłacie podatków i opłat lokalnych + płyta CD

  Marcin Binaś

  Rok wydania 2018
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Poradnik w sposób kompleksowy przedstawia poszczególne czynności organów podatkowych gmin, podejmowane w ramach prowadzonych postępowań o udzielenie preferencji w zakresie zapłaty zobowiązania z tytułu tzw. podatków lokalnych. Na przykładzie wybranego orzecznictwa definiuje dwie ustawowo wskazane a niezdefiniowane prz ...

 • Książka Szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów

  Szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów

  Aleksander Korczyn

  Rok wydania 2018
  Wydawnictwo Wydawnictwo Sigma
  Prezentowana tu klasyfikacja w tekście zaktualizowanym ma zastosowanie w sferze budżetowej w jednostkach sektora finansów publicznych, w tym w jednostkach samorządu terytorialnego, a także innych podmiotach, które korzystają ze środków publicznych lub dysponują tego rodzaju środkami. Klasyfikację tę stosuje się w ...

 • Książka Nowe rozporządzenie w sprawie rachunkowości budżetowej

  Nowe rozporządzenie w sprawie rachunkowości budżetowej

  Izabela Świderek

  Rok wydania 2018
  Wydawnictwo Wydawnictwo ODDK
  Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwow ...

 • Książka Sprawozdanie finansowe za 2017 rok

  Sprawozdanie finansowe za 2017 rok

  Rup Wojciech

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wydawnictwo ODDK
  Praktyczny instruktaż sporządzenia bilansu, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu jednostki. Autor, doświadczony praktyk:- omawia procedury zamknięcia ksiąg rachunkowych – od czynności ewidencyjnych prowadzonych w ramach zamknięcia ksiąg rachunkowych (wraz ze schematami ewidencji) po inwentaryzacj ...

 • Książka Szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów

  Szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów

  Magdalena Majdrowicz Dmitrzak, Joanna Frąckowiak

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wydawnictwo ODDK
  W książce: ujednolicony tekst klasyfikacji z zaznaczeniem zmian wprowadzonych nowelizacją z dnia 21 lipca 2017 r. (m.in. związane z wdrażaniem reformy polskiego systemu oświaty – zmiany w rozdziałach: 80110 i 80111, nowe rozdziały 80115, 80116 i 80117 oraz uchylenie niektórych rozdziałów; zmiany w dziale 752, 855, ...

 • Książka Plan kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

  Plan kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

  Dorota Adamek Hyska

  Rok wydania 2018
  Wydawnictwo Wydawnictwo Presscom
  Książka do planu kont stanowi praktyczny przewodnik zawierający objaśnienia do poszczególnych kont przewidzianych dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. Uwzględnia nowe regulacje ustaw podatkowych i wytyczne KSR nr 11, określające zasady ujmowania środków trwałych, a także nowe wymogi sp ...