Augustowska Komentarz do planu kont najnowsze wydanie na 2018 rok

 • FV do zamówienia komentarza jest wysyłana w dniu zamówienia w formacie pdf i listownie. Zaś Komentarz do planu kont na podstawie nowego rozporząd... Komentarz do planu kont Augustowska Planowany termin wydania Komentarz do zakładowego planu kont to 12 grudnia 2017 roku.Komentarz do zakładowego planu kont funkcjonującego w budżeci... Polityka rachunkowości 2018 Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont... Nowe rozporządzenie w sprawie rachunkowości budżetowej Gotowe wzorce zarządzenia obowiązkowego w każdej jednostce przygotowane przez doświadczonych biegłych rewidentów z renomowanej firmy audytorskie... Dokumentacja zasad polityki rachunkowości
   
 • Książka Komentarz do planu kont Augustowska

  Komentarz do planu kont Augustowska

  Augustowska Maria, Rup Wojciech

  Rok wydania 2018
  Wydawnictwo Wydawnictwo ODDK
  FV do zamówienia komentarza jest wysyłana w dniu zamówienia w formacie pdf i listownie. Zaś Komentarz do planu kont na podstawie nowego rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów obowiązującego od 1 stycznia 2018 roku zostanie wysłany po 24 grudnia 2017 r.Wnikliwy komentarz opracowany z uwzględnieniem podstawowych dla ...

 • Książka Polityka rachunkowości 2018

  Polityka rachunkowości 2018

  Mieczysława Cellary, Finanse publiczne w praktyce

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Planowany termin wydania Komentarz do zakładowego planu kont to 12 grudnia 2017 roku.Komentarz do zakładowego planu kont funkcjonującego w budżecie, jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych. Od 1.1.2018 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13.10.2017 r. w sprawie rachunk ...

 • Książka Nowe rozporządzenie w sprawie rachunkowości budżetowej

  Nowe rozporządzenie w sprawie rachunkowości budżetowej

  Izabela Świderek

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wydawnictwo ODDK
  Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwow ...

 • Książka Dokumentacja zasad polityki rachunkowości

  Dokumentacja zasad polityki rachunkowości

  Katarzyna Szaruga, Roman Seredyński

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wydawnictwo ODDK
  Gotowe wzorce zarządzenia obowiązkowego w każdej jednostce przygotowane przez doświadczonych biegłych rewidentów z renomowanej firmy audytorskiej. W publikacji:- omówienie wymogów ustawy o rachunkowości dotyczących zasad (polityki) rachunkowości z bardzo szczegółowym wskazaniem obszarów i zagadnień istotnych do uj ...

 • Książka Kalendarz księgowego budżetu 2018 ODDK

  Kalendarz księgowego budżetu 2018 ODDK

  Maria Augustowska, Ewa Chrzanowska

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wydawnictwo ODDK
  Kalendarz dla głównych księgowych jednostek finansów publicznych na 2018 rok wydawnictwa ODDK. Kalendarz dla księgowego budżetu zawiera przejrzyste kalendarium z dużą ilością miejsca na własne notatki, planowanie dnia pracy. Terminarz sporządzania dokumentacji oraz rozliczeń (sprawozdawczość budżetowa, podatkowa, ...

 • Książka Dokumentacja zasad polityki rachunkowości

  Dokumentacja zasad polityki rachunkowości

  Anna Zysnarska

  Rok wydania 2018
  Wydawnictwo Wydawnictwo ODDK
  Gotowe wzorce zarządzeń wewnętrznych – opracowanie pomocne kierownikom oraz głównym księgowym jednostek budżetowych w stworzeniu dokumentacji polityki rachunkowości obowiązującej w jednostkach. Tekst książki Dokumentacja zasad polityki rachunkowości, po uzupełnieniu i przetworzeniu uwzględniającym indywidualne ...

 • Książka Szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów

  Szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów

  Magdalena Majdrowicz Dmitrzak, Joanna Frąckowiak

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wydawnictwo ODDK
  W książce: ujednolicony tekst klasyfikacji z zaznaczeniem zmian wprowadzonych nowelizacją z dnia 21 lipca 2017 r. (m.in. związane z wdrażaniem reformy polskiego systemu oświaty – zmiany w rozdziałach: 80110 i 80111, nowe rozdziały 80115, 80116 i 80117 oraz uchylenie niektórych rozdziałów; zmiany w dziale 752, 855, ...

 • Książka Podatek VAT w jednostkach sektora finansów publicznych (z suplementem elektronicznym)

  Podatek VAT w jednostkach sektora finansów publicznych (z suplementem elektronicznym)

  Grzegorz Tomala, Marcin Szymankiewicz

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wydawnictwo ODDK
  W poradniku omówiono najważniejsze zagadnienia związane z opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług, jego rozliczeniem i dokumentowaniem w jednostkach sektora finansów publicznych, w tym: czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem, podatnicy podatku VAT i ich obowiązki z uwzględnieniem poszczególnych typów ...

 • Książka Ustawa o finansach publicznych Komentarz dla jednostek samorządowych

  Ustawa o finansach publicznych Komentarz dla jednostek samorządowych

  Piotr Walczak, Bernadeta Dziedziak, Krzysztof Hudzik, Małgorzata Jóźwiak, Wojciech Lachiewicz, Joanna Marczewska, Bogdan Nawrocki, Piotr Sołtyk, Waldemar Witalec, Małgorzata Wojtczak, Katarzyna Ziółkowska

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Najbardziej aktualny, najbardziej praktyczny i najobszerniejszy na rynku wydawniczym komentarz do ustawy o finansach publicznych dotyczący samorządu terytorialnego.Jednostki samorządu terytorialnego prowadzą gospodarkę finansową, której zasady i reguły określają przepisy ustawy o finansach publicznych oraz akty wykonaw ...