Darmowa dostawa od 299 zł
 
Infolinia 501-788-771
 
14 dniowe prawo zwrotu
 
25% rabaty na zamówienia
 • Vademecum sekretarza jednostki samorządu terytorialnego

  Vademecum sekretarza jednostki samorządu terytorialnego

  179

  139.91 zł

  Głównym zadaniem sekretarza gminy, wynikającym z art. 33 ustawy o samorządzie gminnym, jest organizacja pracy urzędu (zapewnia sprawne funkcjonowanie urzędu, w tym prawidłowy obieg dokumentów, rozpatrywanie skarg i wniosków itp.). Nie jest to samodzielna kompetencja, bowiem za określenie organizacji i zasad funkcjonowania urzędu odpowiedzialny jest wójt. Przepisy ustawy o sam

 • Przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych wzory decyzji, wniosków i pouczeń

  Przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych wzory decyzji, wniosków i pouczeń

  119

  87.47 zł

  W książce Przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych Wzory decyzji, wniosków i pouczeń w sposób przystępny przedstawione zostały zasady realizacji świadczeń rodzinnych, z uwzględnieniem ostatnich nowelizacji ustawy z 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Czytelnicy odnajdą tu problematyczne ujęcie najczęściej poruszanych aspektów wybranych rodzajów świadczeń

 • Kalendarz księgowego budżetu 2019 ODDK

  Kalendarz księgowego budżetu 2019 ODDK Wysyłka kalendarza BHP od 22.10.2018 roku

  55.35

  51.74 zł

  Kalendarz dla głównych księgowych jednostek finansów publicznych na 2019 rok wydawnictwa ODDK. Kalendarz dla księgowego budżetu zawiera przejrzyste kalendarium z dużą ilością miejsca na własne notatki, planowanie dnia pracy. Terminarz sporządzania dokumentacji oraz rozliczeń (sprawozdawczość budżetowa, podatkowa, statystyczna, ZUS, PFRON, ZFŚS itp.). Informacje niezbędn

  Zapowiedź
 • Vademecum skarbnika jednostki samorządu terytorialnego

  Vademecum skarbnika jednostki samorządu terytorialnego

  169

  130.03 zł

  Fundament pracy skarbnika, który pozwoli zrozumieć trudniejsze zagadnienia Z uwagi na duży obszar zagadnień, z którymi spotyka się skarbnik JST w swojej codziennej pracy. W książce przedstawiamy „fundamenty” kadrowe, organizacyjne, budżetowe, finansowe i księgowe, które pozwolą skarbnikom zrozumieć nawet najtrudniejsze zagadnienia oraz wyjaśnią specyficzne dla sektora

 • Samorządowe centra usług wspólnych Założenia i praktyka

  Samorządowe centra usług wspólnych Założenia i praktyka

  139

  116.59 zł

  Celem książki jest przedstawienie modeli organizacyjnych i praktyki funkcjonowania CUW w JST jak również pytań i odpowiedzi, które władze samorządowe muszą uzyskać chcąc wprowadzić i zarządzać efektywnie usługą wspólną. Książka zawiera także elementy wiedzy prawniczej i organizacyjnej, która jest niezbędna dla wdrożenia CUW w JST. Intencją autorów jest, aby stru

 • Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych

  Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych

  169

  130.03 zł

  Książka zawiera aż 130 gotowych instrukcji, zarządzeń, regulaminów oraz innych dokumentów uwzględniających aktualny stan prawny. Wszystkie one znajdują się na płycie CD dołączonej do tej książki. Wyróżnikiem tej publikacji jest:- najbardziej kompletna i obszerna - z dostępnych na rynku wydawniczym - publikacja ze wzorami dokumentów wewnętrznych dla sektora finansów

 • Nowe rozporządzenie w sprawie rachunkowości budżetowej

  Nowe rozporządzenie w sprawie rachunkowości budżetowej

  178.5

  121.89 zł

  Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicam

 • Pomoc publiczna w gminach

  Pomoc publiczna w gminach

  Pomoc publiczna jest zjawiskiem bardzo powszechnym w sferze finansów publicznych. Do udzielenia pomocy publicznej może dojść w każdym przypadku przekazania środków pieniężnych należących do budżetu państwa lub budżetu JST.

  Zapowiedź
 • Program Dobry start Procedury, przykłady, wzory

  Program Dobry start Procedury, przykłady, wzory

  129

  107.99 zł

  Poradnik opisuje zasady realizacji programu „Dobry start”. Wsparcie z programu będzie realizowane w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na każde uczące się dziecko. Świadczenie dobry start przysługuje niezależnie od dochodu, na rozpoczynające rok szkolny na dzieci do ukończenia 20. roku życia. Wnioski o wypłatę świadczenia dobry start bę