Darmowa dostawa od 299 zł
 
Infolinia 501-788-771
 
14 dniowe prawo zwrotu
 
25% rabaty na zamówienia
 • Funkcjonowanie spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego + płyta CD

  Funkcjonowanie spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego + płyta CD

  129

  109.39 zł

  Funkcjonowanie spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, w sposób kompleksowy przedstawienia zasady działania spółek prawa handlowego gdzie udziałowcem jest samorząd. To opracowanie uwzględnia zmiany, które dokonały się w ostatnich latach, ze szczególnym przedstawieniem konsekwencji prawnych wynikających z:- nowej ustawy kominowej, rewolucjonizującej formy za

 • Księgowania w układzie sprawozdawczości finansowej w jednostkach finansów publicznych

  Księgowania w układzie sprawozdawczości finansowej w jednostkach finansów publicznych

  149

  126.35 zł

  Księgowania pomocne przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za 2018 r., w tym nowego elementu sprawozdania „Informacja dodatkowa”! Pracownicy służb finansowo-księgowych na co dzień muszą ewidencjonować operacje gospodarcze. Pomocne w tym mogą być schematy księgowe opisane w publikacji: Księgowania w układzie sprawozdawczości finansowej w jednostkach finansów publicz

 • Vademecum wójta, burmistrza, prezydenta + płyta CD

  Vademecum wójta, burmistrza, prezydenta + płyta CD

  149

  126.35 zł

  Ważną sferą aktywności wójta, burmistrza, prezydenta miasta jest jego kompetencja do współtworzenia aktów prawa miejscowego, podatków i opłat lokalnych oraz budżetów gminnych. Wójt, burmistrz, prezydent jest głównym organizatorem życia społecznego i gospodarczego gminy, więc w Vademecum nie mogło zabraknąć zagadnień kierowania innymi jednostkami organizacyjnymi gmin

 • Program Dobry start Procedury, przykłady, wzory

  Program Dobry start Procedury, przykłady, wzory

  129

  109.39 zł

  Poradnik opisuje zasady realizacji programu „Dobry start”. Wsparcie z programu będzie realizowane w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na każde uczące się dziecko. Świadczenie dobry start przysługuje niezależnie od dochodu, na rozpoczynające rok szkolny na dzieci do ukończenia 20. roku życia. Wnioski o wypłatę świadczenia dobry start bę

 • Procedury podatkowe i administracyjne 2018

  Procedury podatkowe i administracyjne 2018 w jednostkach samorządu terytorialnego + płyta CD

  169

  143.31 zł

  Książka jest skierowana zarówno do pracowników JST, których codzienna praca opiera się na przepisach Ordynacji podatkowej, jak i tych którzy swoją pracę opierają o zasady zawarte w Kodeksie postępowania administracyjnego. Przydatne dla siebie informacje znajdą tu również pracownicy samorządowych organów egzekucyjnych, gdyż w sprawach nieuregulowanych w ustawie o postępo

 • Przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych wzory decyzji, wniosków i pouczeń

  Przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych wzory decyzji, wniosków i pouczeń

  119

  88.30 zł

  W książce Przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych Wzory decyzji, wniosków i pouczeń w sposób przystępny przedstawione zostały zasady realizacji świadczeń rodzinnych, z uwzględnieniem ostatnich nowelizacji ustawy z 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Czytelnicy odnajdą tu problematyczne ujęcie najczęściej poruszanych aspektów wybranych rodzajów świadczeń

 • Vademecum skarbnika jednostki samorządu terytorialnego

  Vademecum skarbnika jednostki samorządu terytorialnego

  169

  143.31 zł

  Fundament pracy skarbnika, który pozwoli zrozumieć trudniejsze zagadnienia Z uwagi na duży obszar zagadnień, z którymi spotyka się skarbnik JST w swojej codziennej pracy. W książce przedstawiamy „fundamenty” kadrowe, organizacyjne, budżetowe, finansowe i księgowe, które pozwolą skarbnikom zrozumieć nawet najtrudniejsze zagadnienia oraz wyjaśnią specyficzne dla sektora

 • Samorządowe centra usług wspólnych. Założenia i praktyka

  Samorządowe centra usług wspólnych. Założenia i praktyka

  139

  117.87 zł

  Celem książki jest przedstawienie modeli organizacyjnych i praktyki funkcjonowania CUW w JST jak również pytań i odpowiedzi, które władze samorządowe muszą uzyskać chcąc wprowadzić i zarządzać efektywnie usługą wspólną. Książka zawiera także elementy wiedzy prawniczej i organizacyjnej, która jest niezbędna dla wdrożenia CUW w JST. Intencją autorów jest, aby stru

 • Nowe rozporządzenie w sprawie rachunkowości budżetowej

  Nowe rozporządzenie w sprawie rachunkowości budżetowej

  178.5

  121.89 zł

  Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicam

 • VAT w samorządach

  VAT w samorządach

  199

  147.66 zł

  Kompendium wiedzy na temat rozliczeń podatku VAT przez jednostki samorządu terytorialnego po wdrożeniu tzw. scentralizowanego modelu rozliczeń. W opracowaniu szczegółowo omówiono takie zagadnienia, jak:- - opodatkowanie podatkiem VAT czynności wykonywanych i dochodów uzyskiwanych przez samorządy,- opodatkowanie obrotu nieruchomościami, w tym zbycia nieruchomości komunalnych,