Finanse publiczne - prawo finansowe

 • Materiały do ćwiczeń z prawa finansów publicznych składają się z sześciu rozdziałów: - Prawo budżetowe państwa i samorządu terytorialnego... Prawo finansów publicznych materiały do ćwiczeń Podręcznik w przystępny sposób omawia zagadnienia: finansów publicznych, prawa budżetowego, finansów jednostek samorządu terytorialnego, prawa... Zarys finansów publicznych i prawa finansowego Książka z prawa finansowego i finansów publicznych w sposób kompleksowy prezentuje i wyjaśnia zasady działania czterech głównych obszarów fin... Prawo finansowe Finanse publiczne Publikacja jest wynikiem dorobku cyklicznie urządzanych przez Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu konferencji naukowych na temat finansów samor... Finanse samorządu terytorialnego Zagadnienia wybrane
   
 • Książka Prawo finansów publicznych materiały do ćwiczeń

  Prawo finansów publicznych materiały do ćwiczeń

  Wantoch Jacek

  Rok wydania 2015
  Wydawnictwo Wydawnictwo TNOiK
  Materiały do ćwiczeń z prawa finansów publicznych składają się z sześciu rozdziałów: - Prawo budżetowe państwa i samorządu terytorialnego; - Państwowy dług publiczny; - Podatki i prawo podatkowe; - Dochody samorządu terytorialnego; - Publiczne prawo bankowe;- Finanse ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdro ...

 • Książka Zarys finansów publicznych i prawa finansowego

  Zarys finansów publicznych i prawa finansowego

  Tyrakowski Marek, Wojewoda Buraczyńska Katarzyna, Wójtowicz Wanda, Gorgol Andrzej, Smoleń Paweł, Kuś

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska
  Podręcznik w przystępny sposób omawia zagadnienia: finansów publicznych, prawa budżetowego, finansów jednostek samorządu terytorialnego, prawa podatkowego (wraz z omówieniem poszczególnych podatków), prawa celnego, prawa bankowego, prawa dewizowego, a także naruszenia dyscypliny finansów publicznych, kontroli skarbow ...

 • Książka Prawo finansowe Finanse publiczne

  Prawo finansowe Finanse publiczne

  Chojna Duch Elżbieta

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Oficyna Prawa Polskiego
  Książka z prawa finansowego i finansów publicznych w sposób kompleksowy prezentuje i wyjaśnia zasady działania czterech głównych obszarów finansów publicznych: system finansowy państwa, budżet państwa i inne budżety publiczne, deficyt sektora finansów publicznych i dług publiczny, finanse i prawo finansowe samorz ...

 • Książka Finanse samorządu terytorialnego Zagadnienia wybrane

  Finanse samorządu terytorialnego Zagadnienia wybrane

  Leszek Patrzałek

  Rok wydania 2005
  Wydawnictwo WSB Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
  Publikacja jest wynikiem dorobku cyklicznie urządzanych przez Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu konferencji naukowych na temat finansów samorządu terytorialnego. Ostatnia Konferencja odbyta się w dniach 15-17 listopada 2004 roku. Jej celem była prezentac ...

 • Książka Finanse publiczne

  Finanse publiczne

  Owsiak Stanisław

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe PWN
  Najnowsza i kompletna publikacja z zakresu finansów publicznych na polskim rynku. Książka przygotowana została na podstawie cieszącego się od lat niesłabnącym zainteresowaniem podręcznika Finanse publiczne. Teoria i praktyka autorstwa prof. Stanisława Owsiaka. Autor w nowym podręczniku: zaprezentował aktualne trendy ...

 • Książka Finanse publiczne Teoria i praktyka

  Finanse publiczne Teoria i praktyka

  Owsiak Stanisław

  Rok wydania 2016
  Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe PWN
  Trzecie zmienione i uaktualnione wydanie uniwersalnego podręcznika, traktującego o finansach publicznych we współczesnej gospodarce rynkowej. Część pierwsza, teoretyczna, przedstawia w sposób usystematyzowany podstawową problematykę finansów publicznych. Część druga poświęcona jest finansom publicznym w Polsce w ...

 • Książka Finanse publiczne Ziółkowska

  Finanse publiczne Ziółkowska

  Ziółkowska Wiesława

  Rok wydania 2012
  Wydawnictwo WSB Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
  Książka Teoria i zastosowanie jest oryginalną, jedną z nielicznych na naszym rynku wydawniczym publikacją poświęconą problematyce finansów publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem ich specyfiki w warunkach transformowanej polskiej gospodarki. Rozważania teoretyczne, znane z innych opracowań, zostały w książce o ...

 • Książka Finanse publiczne Komentarz praktyczny

  Finanse publiczne Komentarz praktyczny

  Ruśkowski, Salachna

  Rok wydania 2014
  Wydawnictwo Wydawnictwo ODDK
  Jedyny na rynku komentarz do ustawy o finansach publicznych uwzględniający ostatnią nowelizację stan prawny na dzień 25 lipca 2014 rok. Nastawiony na praktyków komentarz do ustawy zawiera pogłębioną analizę problemów, które występują lub mogą występować w praktyce. Szczegółowe reguły opracowywania i wykonywan ...

 • Książka Prawo finansowe Tom 1 Finanse publiczne

  Prawo finansowe Tom 1 Finanse publiczne

  Sylwia Krawczyk

  Rok wydania 2011
  Wydawnictwo Oficyna Prawa Polskiego Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
  Znajdziesz wszystkie zagadnienia związane z budżetem państwa i budżetami samorządowymi – procedurą ich uchwalania, możliwościami zmiany i przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami w tych budżetach, jak również kwestie związane z formami budżetowania brutto i netto oraz dyscypliną i odpowiedzialnością bud ...