Finansowanie zadań oświatowych

 • Książka Finansowanie zadań oświatowych

  Piszko Agata

  Infor


  Kup za 107.39 zł.

  Isbn 9788365947314
  Wydanie 1/2018
  Stron 320
   

  Przyjęta przez Sejm 27 października 2017 r. nowa ustawa o finansowaniu zadań oświatowych – w zasadniczej części – weszła w życie 1 stycznia 2018 r. Reguluje ona zasady finansowania oświaty publicznej i niepublicznej. Przepisy te zastępują materię uregulowaną dotychczas w innych aktach prawnych –przede wszystkim w ustawie z 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Celem nowej regulacji jest zapewnienie spójności i jednolitości stosowania prawa oraz doprecyzowanie reguł określających finansowanie oświaty. Nowe przepisy określają:
  - zasady obliczania części oświatowej subwencji ogólnej,
  - dotacje dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego,
  - dotacje przedszkolne,
  - dotacje celowe na wyposażenie w podręczniki,
  - świadczenia pomocy materialnej i programy rządowe,
  - opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Wszystkie te zagadnienia są zaprezentowane w książce. Jej walory praktyczne zwiększa także porównanie dotychczasowych i nowych regulacji oraz omówienie wpływu wprowadzanych zmian na inne akty prawne, w tym na ustawę o systemie oświaty i Prawo oświatowe. Publikacja skierowana jest przede wszystkim do osób, które będą zobligowane do stosowania przepisów ustawy w ramach wykonywanych obowiązków. Są to w szczególności osoby zatrudnione w jednostkach samorządu terytorialnego, w centrach usług wspólnych, szkołach i placówkach – zarówno publicznych, w jaki sposób i niepublicznych.

  ksiazka-24.pl poleca Finansowanie zadań oświatowych

  Paczkomaty 8,99 zł.            Poczta Polska od 8,99 zł.