Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń Nawrocki ODDK

 • Niezbędny komentarz do planu kont dla fundacji i stowarzyszeń dla każdej osoby prowadzącej księgowości fundacji lub stowarzyszenia – uwzględn... Plan kont z komentarzem i polityką rachunkowości dla fundacji i stowarzyszeń Suplement elektroniczny książki o rachunkowości fundacji i stowarzyszeń zawiera wzory polityki rachunkowości w edytowalnym formacie, które pozwa... Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń Organizacje pozarządowe to szczególna grupa podatników. Ich działalność nie jest nastawiona na osiągnięcie zysków, celem jest przede wszystki... Opodatkowanie organizacji pozarządowych Tekst ustawy po zmianach w 2015, 2016 i 2017 roku, z komentarzem ekspertów do każdego zagadnienia. Książka uwzględnia również zmiany, które we... Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
   
 • Książka Plan kont z komentarzem i polityką rachunkowości dla fundacji i stowarzyszeń

  Plan kont z komentarzem i polityką rachunkowości dla fundacji i stowarzyszeń

  Makal Anna

  Rok wydania 2018
  Wydawnictwo Wydawnictwo ODDK
  Niezbędny komentarz do planu kont dla fundacji i stowarzyszeń dla każdej osoby prowadzącej księgowości fundacji lub stowarzyszenia – uwzględnia duże zmiany w ustawie o rachunkowości związane z wprowadzeniem nowego, odrębnego sprawozdania dla fundacji i stowarzyszeń (załącznik nr 6 do ustawy). W jednej publikacji ...

 • Książka Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń

  Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń

  Rafał Nawrocki

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wydawnictwo ODDK
  Suplement elektroniczny książki o rachunkowości fundacji i stowarzyszeń zawiera wzory polityki rachunkowości w edytowalnym formacie, które pozwalają na łatwe i szybkie wykorzystanie ich do stworzenia własnej dokumentacji. Plik suplementu elektronicznego jest do pobrania przez Internet (instrukcję postępowania zamieszc ...

 • Książka Opodatkowanie organizacji pozarządowych

  Opodatkowanie organizacji pozarządowych

  Agata Błaszczyk

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wydawnictwo ODDK
  Organizacje pozarządowe to szczególna grupa podatników. Ich działalność nie jest nastawiona na osiągnięcie zysków, celem jest przede wszystkim realizacja zadań o charakterze społecznym. Ze względu na szczególny charakter swojej działalności organizacje pozarządowe korzystają z wielu przywilejów, w tym również ...

 • Książka Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

  Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

  Trzpioła Katarzyna, Grabowska Peda Marta, Peda Marek, Liżewski Sławomir

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
  Tekst ustawy po zmianach w 2015, 2016 i 2017 roku, z komentarzem ekspertów do każdego zagadnienia. Książka uwzględnia również zmiany, które wejdą w życie 1 września br. Nowelizacja ustawy z 2015 roku wprowadziła istotne zmiany dla organizacji pozarządowych. Kolejne były wprowadzane sukcesywnie. Do najważniejszych ...

 • Książka Prawo o stowarzyszeniach Komentarz

  Prawo o stowarzyszeniach Komentarz

  Edyta Hadrowicz

  Rok wydania 2016
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Celem komentarza jest wyczerpujące omówienie zagadnień zarówno od strony teoretycznej, przedstawiając najważniejsze poglądy doktryny, jak i praktycznej, poprzez uwzględnienie regulacji zawartych w innych ustawach, mających istotny wpływ na wykładnię komentowanych przepisów (Konstytucja RP, Kodeks cywilny, Kodeks pos ...

 • Książka Źródła finansowania NGO

  Źródła finansowania NGO

  Liżewski Sławomir

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
  Niniejsza publikacja przeznaczona jest dla organizacji pozarządowych, tj. głównie stowarzyszeń i fundacji, w tym organizacji posiadających status organizacji pożytku publicznego (OPP). Jej celem jest ukazanie zasad i warunków korzystania z poszczególnych źródeł oraz rozliczania otrzymanych środków. ...

 • Książka Fundacje i stowarzyszenia prawny i podatkowy instruktaż funkcjonowania z wzorcową dokumentacją

  Fundacje i stowarzyszenia prawny i podatkowy instruktaż funkcjonowania z wzorcową dokumentacją

  Cyman, Zaręba

  Rok wydania 2013
  Wydawnictwo Wydawnictwo ODDK
  W książce o fundacjach cenna jest wzorcowa dokumentacja wykorzystywana w fundacjach i stowarzyszeniach (np. akty ustanawiające, statut, uchwały organów wewnętrznych, protokoły posiedzeń). Książka podzielona jest na dwie części: pierwsza poświęcona jest fundacjom, druga stowarzyszeniom, pisana jest bardzo klarowny ...

 • Książka Prowadzenie działalności gospodarczej przez fundacje

  Prowadzenie działalności gospodarczej przez fundacje

  Dominowska Joanna

  Rok wydania 2016
  Wydawnictwo Wolters Kluwer
  Książka jest skierowana przede wszystkim do członków organów fundacji, fundatorów. Zainteresuje również adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, a także teoretyków prawa. . Fundacje nie muszą być tylko instytucjami charytatywnymi, mogą prowadzić z powodzeniem działalność gospodarczą, co im samym daj ...

 • Książka Fundacje i stowarzyszenia współpraca organizacji pozarządowych z administracją publiczną

  Fundacje i stowarzyszenia współpraca organizacji pozarządowych z administracją publiczną

  Robert Barański

  Rok wydania 2016
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Książka została przygotowana celem zaprezentowania różnych aspektów funkcjonowania trzeciego sektora (stowarzyszeń i fundacji) w kontekście współpracy z instytucjami publicznymi działającymi na szczeblu centralnym, regionalnym i lokalnym. Współpraca taka jest coraz częściej podejmowana nie tylko na obszarze reali ...