Darmowa dostawa od 299 zł
 
Infolinia 501-788-771
 
14 dniowe prawo zwrotu
 
25% rabaty na zamówienia

Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń - plany kont

Jak prawidłowo prowadzić rachunkowość fundacji i stowarzyszenia? W książkach rzetelna wiedza podana w sposób jasny i czytelny dla każdego. Dowiesz się jak: prowadzić księgi rachunkowe, tworzyć politykę

rachunkowości fundacji i stowarzyszenia

, ujmować na kontach księgowych operacje. O zasadach rachunkowości organizacji pozarządowych, sprawozdaniu finansowym, rachunkowości spółdzielni socjalnych, podzielonej płatności, limicie kwoty jednorazowej amortyzacji, JPK. Księgarnia ksiazka-24.pl poleca książki wyd. ODDK - najlepsze na rynku o

fundacjach i stowarzyszeniach

 • Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń (z suplementem elektronicznym)

  Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń (z suplementem elektronicznym)

  178.5

  131.99 zł

  Suplement elektroniczny do książki o rachunkowości fundacji i stowarzyszeń zawiera wzory polityki rachunkowości w edytowalnym formacie, które pozwalają na łatwe i szybkie wykorzystanie ich do stworzenia własnej dokumentacji. Plik suplementu elektronicznego jest do pobrania przez Internet (instrukcję postępowania zamieszczono w książce). Zainstalowanie suplementu elektroniczn

 • Fundacje kościelne w prawie polskim i niemieckim

  Fundacje kościelne w prawie polskim i niemieckim

  169

  158.02 zł

  Ustawa o fundacjach z 6.4.1984 r. umożliwiła na nowo, po prawie trzydziestu dwóch latach od wydania przez Radę Ministrów dekretu o zniesieniu fundacji, tworzenie tychże osób prawnych na gruncie prawa polskiego. Ponadto, na podstawie art. 58 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej z 17.5.1989 r. oraz późniejszych ustaw regulujących sytua

 • Plan kont z komentarzem i polityką rachunkowości dla fundacji i stowarzyszeń

  Plan kont z komentarzem i polityką rachunkowości dla fundacji i stowarzyszeń

  220.5

  164.99 zł

  Niezbędny komentarz do planu kont dla fundacji i stowarzyszeń dla każdej osoby prowadzącej księgowości fundacji lub stowarzyszenia – uwzględnia duże zmiany w ustawie o rachunkowości związane z wprowadzeniem nowego, odrębnego sprawozdania dla fundacji i stowarzyszeń (załącznik nr 6 do ustawy). W jednej publikacji zawarto komplet komentarzy i materiałów ułatwiających wy

 • Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń

  Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń z suplementem elektronicznym

  178.5

  153.99 zł

  Suplement elektroniczny książki o rachunkowości fundacji i stowarzyszeń zawiera wzory polityki rachunkowości w edytowalnym formacie, które pozwalają na łatwe i szybkie wykorzystanie ich do stworzenia własnej dokumentacji. Plik suplementu elektronicznego jest do pobrania przez Internet (instrukcję postępowania zamieszczono w książce). Zainstalowanie suplementu elektronicznego

 • Opodatkowanie organizacji pozarządowych

  Opodatkowanie organizacji pozarządowych

  136.5

  101.69 zł

  Organizacje pozarządowe to szczególna grupa podatników. Ich działalność nie jest nastawiona na osiągnięcie zysków, celem jest przede wszystkim realizacja zadań o charakterze społecznym. Ze względu na szczególny charakter swojej działalności organizacje pozarządowe korzystają z wielu przywilejów, w tym również o charakterze podatkowym. Autorka, doradca podatkowy z wiel

 • Prawo o stowarzyszeniach Komentarz

  Prawo o stowarzyszeniach Komentarz

  169

  131.01 zł

  Celem komentarza jest wyczerpujące omówienie zagadnień zarówno od strony teoretycznej, przedstawiając najważniejsze poglądy doktryny, jak i praktycznej, poprzez uwzględnienie regulacji zawartych w innych ustawach, mających istotny wpływ na wykładnię komentowanych przepisów (Konstytucja RP, Kodeks cywilny, Kodeks postępowania cywilnego, Kodeks postępowania administracyjnego

 • Fundacje i stowarzyszenia prawny i podatkowy instruktaż funkcjonowania z wzorcową dokumentacją

  Fundacje i stowarzyszenia prawny i podatkowy instruktaż funkcjonowania z wzorcową dokumentacją

  189

  135.13 zł

  W książce o fundacjach cenna jest wzorcowa dokumentacja wykorzystywana w fundacjach i stowarzyszeniach (np. akty ustanawiające, statut, uchwały organów wewnętrznych, protokoły posiedzeń). Książka podzielona jest na dwie części: pierwsza poświęcona jest fundacjom, druga stowarzyszeniom, pisana jest bardzo klarownym językiem, z ogromną ilością przykładów i bogatym orz

 • Prowadzenie działalności gospodarczej przez fundacje

  Prowadzenie działalności gospodarczej przez fundacje Studium prawne

  159

  118.93 zł

  Książka jest skierowana przede wszystkim do członków organów fundacji, fundatorów. Zainteresuje również adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, a także teoretyków prawa. . Fundacje nie muszą być tylko instytucjami charytatywnymi, mogą prowadzić z powodzeniem działalność gospodarczą, co im samym daje niezależność, a może też być przydatne w biznesie ze

 • Fundacje i stowarzyszenia współpraca organizacji pozarządowych z administracją publiczną

  Fundacje i stowarzyszenia współpraca organizacji pozarządowych z administracją publiczną

  149

  114.73 zł

  Książka została przygotowana celem zaprezentowania różnych aspektów funkcjonowania trzeciego sektora (stowarzyszeń i fundacji) w kontekście współpracy z instytucjami publicznymi działającymi na szczeblu centralnym, regionalnym i lokalnym. Współpraca taka jest coraz częściej podejmowana nie tylko na obszarze realizacji obowiązków nałożonych ustawą o pożytku publiczny

 • Fundacje i stowarzyszenia Opodatkowanie i księgowość 2016

  Fundacje i stowarzyszenia Opodatkowanie i księgowość 2016

  70

  59.33 zł

  Zmiany po 1 stycznia 2016 KRS terminy rejestracja Zmiany w 2016 roku Uproszczona ewidencja Pełna księgowość Jednostki MIKRO OPP lub 1 % Księgowość jednostek otrzymujących dotację na działalność BIBLIOTEKA PRZEDSIĘBIORCY