Darmowa dostawa od 299 zł
 
Infolinia 501-788-771
 
14 dniowe prawo zwrotu
 
25% rabaty na zamówienia
 • Think Tanki i fundacje polityczne

  Think Tanki i fundacje polityczne Wybrane problemy

  33.6

  28.80 zł

  Think tanki to organizacje pozarządowe, niezależne od władzy, typu non profit, o charakterze ekspercko-analitycznym, dążące do wywierania wpływu na proces decyzyjny w sferze publicznej. Uwzględniając kryterium niezależności think tanków, wyodrębnia się m.in. think tanki powiązane z partiami politycznymi. W niemieckim systemie politycznym takie organizacje określane są mi

 • Fundacje i stowarzyszenia prawny i podatkowy instruktaż funkcjonowania z wzorcową dokumentacją

  Fundacje i stowarzyszenia prawny i podatkowy instruktaż funkcjonowania z wzorcową dokumentacją

  189

  127.76 zł

  W książce o fundacjach cenna jest wzorcowa dokumentacja wykorzystywana w fundacjach i stowarzyszeniach (np. akty ustanawiające, statut, uchwały organów wewnętrznych, protokoły posiedzeń). Książka podzielona jest na dwie części: pierwsza poświęcona jest fundacjom, druga stowarzyszeniom, pisana jest bardzo klarownym językiem, z ogromną ilością przykładów i bogatym orz

 • Fundacje i stowarzyszenia Opodatkowanie i księgowość 2016

  Fundacje i stowarzyszenia Opodatkowanie i księgowość 2016

  70

  55.00 zł

  Zmiany po 1 stycznia 2016 KRS terminy rejestracja Zmiany w 2016 roku Uproszczona ewidencja Pełna księgowość Jednostki MIKRO OPP lub 1 % Księgowość jednostek otrzymujących dotację na działalność BIBLIOTEKA PRZEDSIĘBIORCY

 • Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

  Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

  68.25

  60.55 zł

  Ostatnia nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego wprowadziła istotne zmiany dla organizacji pozarządowych. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć nowe zasady dotyczące odpłatnej działalności pożytku publicznego, 1% PIT, promowania OPP czy regrantingu. Komentarz do znowelizowanych przepisów uwzględnia wszystkie zmiany wprowadzone do ustawy. Pod każdym z ar

 • Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń Nawrocki

  Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń Nawrocki (z suplementem elektronicznym)

  Obecne wydanie książki o rachunkowości fundacji: 1) uwzględnia bardzo ważne zmiany dla fundacji i stowarzyszeń: - wynikające z nowelizacji ustawy o rachunkowości, obowiązujące od 23 września 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1333), związane z wprowadzeniem kategorii jednostek małych i z innymi uproszczeniami,- możliwość prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i koszt

 • Ustawa o fundacjach Komentarz praktyczny

  Ustawa o fundacjach Komentarz praktyczny Komentarz praktyczny

  42

  33.00 zł

  Ustawa z 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jedn. Dz. U. z 1991 r. Nr poz. 203 z późn. zm.) w związku ze swoją lakonicznością rodzi wiele praktycznych problemów. Dlatego też niniejszy komentarz, oprócz przedstawienia dotychczasowego dorobku orzecznictwa i doktryny omawia najważniejsze zagadnienia, które mogą się pojawić w codziennym funkcjonowaniu fundacji. Publikacja j

 • Neurologia dziecięca w Toruniu oraz wspierające ją dziedziny pokrewne i fundacje

  Neurologia dziecięca w Toruniu oraz wspierające ją dziedziny pokrewne i fundacje

  44.8

  32.86 zł

  Redaktorem i głównym autorem książki jest doktor nauk medycznych Marian Łysiak, znany nie tylko w toruńskim środowisku lekarz praktyk, ale także badacz, autor kilkunastu publikacji naukowych drukowanych w recenzowanych czasopismach medycznych. [.] Z opracowań autorów poszczególnych rozdziałów dowiadujemy się zarówno o przeszłości placówek, ich rodowodzie, jaki i o ich f

 • Fundacje i Stowarzyszenia opodatkowanie i księgowość 2016

  Fundacje i Stowarzyszenia opodatkowanie i księgowość 2016 Zmiany po 1 stycznia 2016

  Książka zawiera zmiany po 1 stycznia 2016 roku. Książka stanowi omówienie pod kątem prawnym, podatkowym i rachunkowym problematyki funkcjonowania fundacji oraz stowarzyszeń. Są to formy prawne organizacji pozarządowych, które zdecydowanie najczęściej występują w obrocie społeczno-gospodarczym. Przede wszystkim przedstawiono tu podstawowe zasady i procedury zakładania fun

 • Dotacje na działalność pożytku publicznego

  Dotacje na działalność pożytku publicznego

  129

  94.81 zł

  Książka stanowi wyczerpujące omówienie problematyki dotacji udzielanych organizacjom pozarządowym przez jednostki samorządu terytorialnego. Publikacja zawiera 13 wzorów niezbędnych dokumentów, 30 odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, liczne orzecznictwo sądowe. Książka zawiera przykłady uchwał, umów i innych dokumentów, przydatnych w codziennej działalności sek

 • Źródła finansowania NGO

  Źródła finansowania NGO

  147

  107.02 zł

  Niniejsza publikacja przeznaczona jest dla organizacji pozarządowych, tj. głównie stowarzyszeń i fundacji, w tym organizacji posiadających status organizacji pożytku publicznego (OPP). Jej celem jest ukazanie zasad i warunków korzystania z poszczególnych źródeł oraz rozliczania otrzymanych środków.