Darmowa dostawa od 299 zł
 
Infolinia 501-788-771
 
14 dniowe prawo zwrotu
 
25% rabaty na zamówienia
Fundusz świadczeń socjalnych Kadry Podatki  Księgowość

Fundusz świadczeń socjalnych Kadry Podatki Księgowość

Maciej Nałęcz

Kadry płace BHP,

Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788325599515
Wydanie: 2017

108.15 zł

Fundusz świadczeń socjalnych Kadry Podatki KsięgowośćCelem opracowania jest kompleksowe przedstawienie tematyki tworzenia regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz rozdziału – na tej podstawie – środków tego funduszu. Zastosowanie właściwych kryteriów przyznawania świadczeń ma przy tym fundamentalne znaczenie dla ustalenia, czy dane świadczenie socjalne podlega uldze w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wyłączeniu z podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne. Z tego powodu poszczególne świadczenia omówione zostały z punktu widzenia ustawy z 4.3.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, jak też przepisów podatkowych i zus. Ponadto osobny rozdział poświęcony został opisowi księgowania świadczeń i usług z ZFŚS. Książka zawiera kompleksowe opracowanie na temat regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zasad administrowania środkami tego funduszu. Znajdą w niej Państwo m.in. omówienie:

- zmian, które weszły w życie 1.1.2017 r., dotyczących obowiązku tworzenia ZFŚS (podwyższenie wymaganej liczby pracowników do 50);
- możliwości rezygnacji z prowadzenia ZFŚS w związku z zatrudnianiem mniejszej liczby pracowników niż 50, w przeliczeniu na pełne etaty;
- obowiązkowego zakresu treści regulaminu ZFŚS;
- możliwości organizacji imprez masowych ze środków ZFŚS;
- stosowania kryteriów powszechnej dostępności i równości przy rozdziale świadczeń;
- zmiany stanowisk urzędów skarbowych i ZUS w sprawie organizacji spotkań integracyjnych ze środków ZFŚS;
- orzecznictwa sądowego w sprawie dozwolonych kryteriów przyznawania świadczeń;
- minimalnego zakresu różnicowania świadczeń;
- sposobu ustalania dochodu pracowników, w tym zaliczania świadczenia 500+;
- obowiązku stosowania równych świadczeń dla pracowników i emerytów zakładu;
- udziału komisji socjalnej w procesie przyznawania świadczeń;
- zakresu odpowiedzialności z tytułu naruszenia przepisów o funduszu socjalnym;
- prowadzenia wspólnej działalności socjalnej przez kilku pracodawców;
- podziału funduszu socjalnego w związku z przejściem części zakładu pracy na innego pracodawcę;
- zasad spłaty pożyczek mieszkaniowych w związku z likwidacją funduszu lub likwidacją pracodawcy;
- sposobu ustalania kwoty odpisu rocznego i jej wyrównania na zakończenie roku.

Dzięki tej książce Czytelnik dowie się m.in.:

- Czy emeryci i pracownicy powinni otrzymywać dofinansowanie do wypoczynku w tej samej wysokości?
- Czy świadczenie wychowawcze 500+ powinno być obowiązkowo zaliczone do dochodu pracownika na potrzeby ustalenia wysokości świadczeń z ZFŚS?
- Jakie rodzaje świadczeń mogą być przyznawane z ZFŚS na podstawie kryteriów powszechnej dostępności i równości?
- Czy ZUS ma kompetencje do badania socjalnego charakteru świadczenia zrealizowanego ze środków ZFŚS?
- Czy pracownicy najlepiej zarabiający mogą zostać wyłączeni z dostępu do świadczeń z ZFŚS?
- Jak zlikwidować fundusz socjalny w związku z brakiem obowiązku jego tworzenia po 1.1.2017 r.?
- Jak chronić dane osobowe ujawniane we wnioskach o świadczenia z ZFŚS?
- Co zrobić z pożyczkami mieszkaniowymi z ZFŚS po likwidacji zakładu?

Niniejsza książka to:

- komplet informacji o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych w jednym miejscu – wszystkie tematy dotyczące tworzenia i funkcjonowania funduszu oraz przepisy prawne znajdują się w jednym miejscu i nie trzeba przeszukiwać szuflad lub internetu;
- praktyczny dobór pytań – znajdujące się w książce liczne odpowiedzi na pytania pochodzą z dyżurów telefonicznych portalu Legalis, co gwarantuje ich przydatność w pracy działu kadr;
- aktualny stan prawny przepisów – stan prawny wydania to 1.7.2017 r., a więc książka obejmuje ostatnią nowelizację ustawy z 4.3.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych dotyczącą podwyższenia progów zobowiązujących do tworzenia funduszu w zakładzie;
- łatwość wyszukiwania informacji – dotarcie do szukanej informacji ułatwia podzielenie tematyki na rozdziały dotyczące poszczególnych świadczeń socjalnych;
- przekonanie pracowników, którzy „wiedzą lepiej” – wspólne odczytanie odpowiedzi na pytanie lub aktualnego przepisu aktu prawnego pozwala uniknąć dyskusji z pracownikami, którzy „wiedzą lepiej”, np. gdy pracownik upiera się, że przyznanie danego świadczenia socjalnego jest dla pracodawcy obowiązkowe, powołując się przy tym na znajomego prawnika albo informacje znalezione w Internecie.

Księgarnia ksiazka-24.pl poleca Fundusz świadczeń socjalnych Kadry Podatki Księgowość