Geodezja i Kartografia Zbiór aktualnych przepisów z praktycznym komentarzem

 • Książka Geodezja i Kartografia Zbiór aktualnych przepisów z praktycznym komentarzem

  Kampczyk Arkadiusz

  Wiedza i Praktyka


  Kup za 50.72 zł.

  Isbn 9788326965982
  Wydanie 1/2017
  Stron 132
   

  W książce zebrano aktualne przepisy obowiązujące w geodezji i kartografii wraz z ich komentarzem. W opracowaniu zwrócono szczególną uwagę na regulacje prawne istotne dla geodetów oraz innych grup zawodowych „wokół geodezyjnych”. Uwzględniono również regulacje prawne skupiające się wokół drogownictwa kołowego i kolejowego, które to charakteryzują się odmienną specyfiką i dodatkowym zakresem regulacji prawnych, posiadając tym samym wpływ na prace geodezyjne i kartograficzne. Regulacje prawne wchodzące w skład geodezyjnej obsługi inwestycji (oprócz prawa geodezyjnego i kartograficznego) obejmują m.in. prawo budowlane, ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawę o gospodarce nieruchomościami, ustawę o drogach publicznych, prawo energetyczne, prawo telekomunikacyjne – a także wiele innych aktów prawnych. Niniejsza publikacja zbiera i porządkuje wszystkie akty prawne dotyczące geodezyjnej obsługi inwestycji.

  1. Zbiór obowiązujących aktów prawnych związanych z geodezją a przydanych inwestorom.
  2. Komentarz i wyjaśnienie przepisów związanych z lokowaniem inwestycji.
  3. Praktyczne przykłady dotyczące odległości obiektów od granic działki.
  4. Wskazówki odnośnie usytuowania obiektów liniowych, np. sieci energoelktrycznych

  ksiazka-24.pl poleca Geodezja i Kartografia Zbiór aktualnych przepisów z praktycznym komentarzem

  Paczkomaty 8,99 zł.            Poczta Polska od 8,99 zł.