Dokumentacja sanitarna GMP GHP HACCP

 • Dokumentacja sanitarna według zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP i Dobrej Praktyki Higienicznej GHP (instrukcje, zapisy – wytwórnie żywności... DOKUMENTACJA SANITARNA WG ZASAD DOBREJ PRAKTHIG WYTWÓRNIE ŻYWNOŚCI Dokumentacja sanitarna według zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP i Dobrej Praktyki Higienicznej GHP (instrukcje, zapisy – środki spożywcze po... DOKUMENTACJA SANITARNA WG ZASAD środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego Każdy podmiot działający na rynku w zakresie produkcji lub obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, zgodnie z usta... Poradnik opracowania zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) i Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) z przykładowo wypełnioną dokumentacją Prawidłowa identyfikacja zagrożeń, ich poznanie i świadome panowanie nad nimi stanowi podstawę zarządzania bezpieczeństwem żywności w przemy... HACCP KATALOG ZAGROŻEŃ BIOLOGICZNYCH FIZYCZNYCH I CHEMICZNYCH
   
 • Książka DOKUMENTACJA SANITARNA WG ZASAD DOBREJ PRAKTHIG WYTWÓRNIE ŻYWNOŚCI

  DOKUMENTACJA SANITARNA WG ZASAD DOBREJ PRAKTHIG WYTWÓRNIE ŻYWNOŚCI

  Barbara Jackiewicz

  Rok wydania 2004
  Wydawnictwo Wydawnictwo ODDK
  Dokumentacja sanitarna według zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP i Dobrej Praktyki Higienicznej GHP (instrukcje, zapisy – wytwórnie żywności) (z suplememntem elektronicznym). Każdy podmiot działający na rynku w zakresie produkcji lub obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, zgodnie ...

 • Książka DOKUMENTACJA SANITARNA WG ZASAD środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego

  DOKUMENTACJA SANITARNA WG ZASAD środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego

  Beata Domżalska

  Rok wydania 2004
  Wydawnictwo Wydawnictwo ODDK
  Dokumentacja sanitarna według zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP i Dobrej Praktyki Higienicznej GHP (instrukcje, zapisy – środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego) (z suplementem elektronicznym) Każdy podmiot działający na rynku w zakresie produkcji lub obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z ży ...

 • Książka Poradnik opracowania zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) i Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) z przykładowo wypełnioną dokumentacją

  Poradnik opracowania zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) i Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) z przykładowo wypełnioną dokumentacją

  Jackiewicz Barbara

  Rok wydania 2013
  Wydawnictwo Wydawnictwo ODDK
  Każdy podmiot działający na rynku w zakresie produkcji lub obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 z późn. zm.) jest obowiązany przestrzegać w zakładach zasad do ...

 • Książka HACCP KATALOG ZAGROŻEŃ BIOLOGICZNYCH FIZYCZNYCH I CHEMICZNYCH

  HACCP KATALOG ZAGROŻEŃ BIOLOGICZNYCH FIZYCZNYCH I CHEMICZNYCH

  Marek Zadernowski, Anna Zadernowska, Mieczysław Obiedziński, Ryszard Zadernowski

  Rok wydania 2008
  Wydawnictwo Wydawnictwo ODDK
  Prawidłowa identyfikacja zagrożeń, ich poznanie i świadome panowanie nad nimi stanowi podstawę zarządzania bezpieczeństwem żywności w przemyśle spożywczym. Książka prezentuje katalog wybranych zagrożeń – autorzy dokonali podziału na zagrożenia biologiczne, fizyczne i chemiczne, dołączając krótką charakter ...

 • Książka DOKUMENTACJA SANITARNA SKLEP SPOŻYWCZY

  DOKUMENTACJA SANITARNA SKLEP SPOŻYWCZY

  Barbara Jackiewicz

  Rok wydania 2015
  Wydawnictwo Wydawnictwo ODDK
  Każdy podmiot działający na rynku w zakresie produkcji lub obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. Nr 171, poz. 1225) jest obowiązany przestrzegać w zakładach zasad dobrej praktyki produkcyjnej (G ...

 • Książka Poradnik opracowania i wdrażania systemu HACCP gastronomia

  Poradnik opracowania i wdrażania systemu HACCP gastronomia

  Jackiewicz Barbara

  Rok wydania 2013
  Wydawnictwo Wydawnictwo ODDK
  Zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych, które jest aktem nadrzędnym stosowanym bezpośrednio we wszystkich krajach Unii Europejskiej oraz z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia, kierujący zakładem ma obowiąz ...

 • Książka Dokumentacja sanitarna według zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP i Dobrej Praktyki Higienicznej GHP (instrukcje zapisy – zakłady żywienia zbiorowego)

  Dokumentacja sanitarna według zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP i Dobrej Praktyki Higienicznej GHP (instrukcje zapisy – zakłady żywienia zbiorowego)

  Barbara Jackiewicz

  Rok wydania 2004
  Wydawnictwo Wydawnictwo ODDK
  Każdy podmiot działający na rynku w zakresie produkcji lub obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. Nr 171, poz. 1225) jest obowiązany przestrzegać w zakładach zasad dobrej praktyki produkcyjnej (G ...

 • Książka Projektowanie nadzorowanie i doskonalenie systemu jakości

  Projektowanie nadzorowanie i doskonalenie systemu jakości

  Piotr Grudowski

  Rok wydania 2010
  Wydawnictwo Wydawnictwo ODDK
  Przedstawiona w niniejszym opracowaniu metodyka jest adresowana przede wszystkim do tych organizacji, które pragną samodzielnie zaprojektować swój system zarządzania jakością (SZJ) i uzyskać dzięki temu systemowi coś więcej niż tylko certyfikat. Dlatego też zawarte w niej moduły mogą pełnić wielorakie funkcje: s ...

 • Książka Pomiary w HACCP praktyczne wskazówki i przyrządy pomiarowe

  Pomiary w HACCP praktyczne wskazówki i przyrządy pomiarowe

  Grzegorz Heszen, Janusz Rudnik

  Rok wydania 2006
  Wydawnictwo Wydawnictwo ODDK
  Monitorowanie, którego celem jest sprawdzenie czy właściwości produktu lub parametry procesu w krytycznych punktach kontroli HACCP są zgodne z przyjętymi wartościami, jest podstawą funkcjonowania systemu HACCP w każdym zakładzie przemysłu spożywczego i żywienia zbiorowego. Podstawą procesu monitorowania są pomiary ...