Dokumentacja sanitarna GMP GHP HACCP

 • Każdy podmiot działający na rynku w zakresie produkcji lub obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, zgodnie z usta... DOKUMENTACJA SANITARNA SKLEP SPOŻYWCZY Zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych, któr... Poradnik opracowania i wdrażania systemu HACCP gastronomia Każdy podmiot działający na rynku w zakresie produkcji lub obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, zgodnie z usta... Dokumentacja sanitarna według zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP i Dobrej Praktyki Higienicznej GHP (instrukcje zapisy – zakłady żywienia zbiorowego) Każdy podmiot działający na rynku w zakresie produkcji lub obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, zgodnie z usta... Poradnik opracowania zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) i Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) z przykładowo wypełnioną dokumentacją
   
 • Książka DOKUMENTACJA SANITARNA SKLEP SPOŻYWCZY

  DOKUMENTACJA SANITARNA SKLEP SPOŻYWCZY

  Barbara Jackiewicz

  Rok wydania 2015
  Wydawnictwo Wydawnictwo ODDK
  Każdy podmiot działający na rynku w zakresie produkcji lub obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. Nr 171, poz. 1225) jest obowiązany przestrzegać w zakładach zasad dobrej praktyki produkcyjnej (G ...

 • Książka Poradnik opracowania i wdrażania systemu HACCP gastronomia

  Poradnik opracowania i wdrażania systemu HACCP gastronomia

  Jackiewicz Barbara

  Rok wydania 2013
  Wydawnictwo Wydawnictwo ODDK
  Zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych, które jest aktem nadrzędnym stosowanym bezpośrednio we wszystkich krajach Unii Europejskiej oraz z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia, kierujący zakładem ma obowiąz ...

 • Książka Dokumentacja sanitarna według zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP i Dobrej Praktyki Higienicznej GHP (instrukcje zapisy – zakłady żywienia zbiorowego)

  Dokumentacja sanitarna według zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP i Dobrej Praktyki Higienicznej GHP (instrukcje zapisy – zakłady żywienia zbiorowego)

  Barbara Jackiewicz

  Rok wydania 2004
  Wydawnictwo Wydawnictwo ODDK
  Każdy podmiot działający na rynku w zakresie produkcji lub obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. Nr 171, poz. 1225) jest obowiązany przestrzegać w zakładach zasad dobrej praktyki produkcyjnej (G ...

 • Książka Poradnik opracowania zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) i Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) z przykładowo wypełnioną dokumentacją

  Poradnik opracowania zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) i Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) z przykładowo wypełnioną dokumentacją

  Jackiewicz Barbara

  Rok wydania 2013
  Wydawnictwo Wydawnictwo ODDK
  Każdy podmiot działający na rynku w zakresie produkcji lub obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 z późn. zm.) jest obowiązany przestrzegać w zakładach zasad do ...

 • Książka Projektowanie nadzorowanie i doskonalenie systemu jakości

  Projektowanie nadzorowanie i doskonalenie systemu jakości

  Piotr Grudowski

  Rok wydania 2010
  Wydawnictwo Wydawnictwo ODDK
  Przedstawiona w niniejszym opracowaniu metodyka jest adresowana przede wszystkim do tych organizacji, które pragną samodzielnie zaprojektować swój system zarządzania jakością (SZJ) i uzyskać dzięki temu systemowi coś więcej niż tylko certyfikat. Dlatego też zawarte w niej moduły mogą pełnić wielorakie funkcje: s ...

 • Książka Pomiary w HACCP praktyczne wskazówki i przyrządy pomiarowe

  Pomiary w HACCP praktyczne wskazówki i przyrządy pomiarowe

  Grzegorz Heszen, Janusz Rudnik

  Rok wydania 2006
  Wydawnictwo Wydawnictwo ODDK
  Monitorowanie, którego celem jest sprawdzenie czy właściwości produktu lub parametry procesu w krytycznych punktach kontroli HACCP są zgodne z przyjętymi wartościami, jest podstawą funkcjonowania systemu HACCP w każdym zakładzie przemysłu spożywczego i żywienia zbiorowego. Podstawą procesu monitorowania są pomiary ...

 • Książka Audytowanie firm spożywczych GMP/GHP HACCP jakość - wymagania komentarz metodyka

  Audytowanie firm spożywczych GMP/GHP HACCP jakość - wymagania komentarz metodyka

  Marek Zadernowski, Paweł Walęcik, Małgorzata Białłowicz, Jacek Dybaś, Janusz Stolarski, Magdalena Górecka

  Rok wydania 2006
  Wydawnictwo Wydawnictwo ODDK
  Publikacja zawiera katalog zagadnień pozwalających ocenić zakład spożywczy na wielu płaszczyznach i odnoszących się do różnych kwestii, zaczynając od dobrych praktyk produkcyjnych, higienicznych, poprzez wymagania wobec produkcji i produktu, HACCP, elementy zapewnienia i zarządzania jakością, a kończąc na wymagan ...

 • Książka GLOBALGAP PODSTAWY WYMAGANIA WDRAŻANIE I KON Z E-SUPLEMENT

  GLOBALGAP PODSTAWY WYMAGANIA WDRAŻANIE I KON Z E-SUPLEMENT

  Wiśniewska Małgorzata

  Rok wydania 2011
  Wydawnictwo Wydawnictwo ODDK
  System GlobalGAP to ważny, niezależny, dobrowolny system służący zapewnieniu bezpieczeństwa żywności na etapie produkcji podstawowej. Zainteresowanie tym systemem, zarówno w świecie, jak i w Polsce, wynika przede wszystkim z rosnących oczekiwań i świadomości konsumentów oraz z wymagań sieci detalicznych, dla któ ...

 • Książka GLOBALGAP ROŚLINY UPRAWNE OWOCE I WARZYWA Z E-SUPLEMENT

  GLOBALGAP ROŚLINY UPRAWNE OWOCE I WARZYWA Z E-SUPLEMENT

  Sprawka Małgorzata

  Rok wydania 2011
  Wydawnictwo Wydawnictwo ODDK
  W ostatnich latach producenci zaczęli bardziej dbać o jakość i bezpieczeństwo wytwarzanej żywności. Coraz częściej zwraca się uwagę na źródło pochodzenia produktu, na warunki, w jakich był uprawiany, i na gwarancje związane z tym pochodzeniem. Gdy zwiększa się ryzyko zagrożeń, a zmniejsza zaufanie klientów, ...