Harmonia Wydawnictwo

 • Książka Diagnoza dziecka rozpoczynającego naukę w klasie pierwszej

  Diagnoza dziecka rozpoczynającego naukę w klasie pierwszej

  Rokicińska Iwona

  Rok wydania 2015
  Harmonia Wydawnictwo
  Ksiazka-24.pl poleca książkę wydawnictwa Harmonia Wydawnictwo Jest to narzędzie badawcze przygotowane z myślą o nauczycielach przedszkola, klas pierwszych i nauczycielach prowadzących zajęcia terapii pedagogicznej. Zebrane tu zadania i kryteria oceny umożliwiają zdiagnozowanie rozwoju dziecka w określonych obszarach funkcjonowania. Są to: podstawowe wiadomości ....

 • Książka Dyktanda graficzne

  Dyktanda graficzne

  Handzel Zofia

  Rok wydania 2015
  Harmonia Wydawnictwo
  Ksiazka-24.pl poleca książkę wydawnictwa Harmonia Wydawnictwo Materiały zawarte w niniejszej publikacji służą rozwijaniu: - percepcji wzrokowej - usprawnienia ruchów rąk i koordynacji wzrokowo - ruchowej - orientacji przestrzennej - pamięci słuchowej. Stwarzają tez okazję do dobrej i kształcącej zabawy dla dzieci w wieku 6 - 14 lat. ....

 • Książka Metodyka nauczania ortografii

  Metodyka nauczania ortografii

  Tanajewska Alicja, Mach Cecylia, Styn Ludwika

  Rok wydania 2015
  Harmonia Wydawnictwo
  Ksiazka-24.pl poleca książkę wydawnictwa Harmonia Wydawnictwo Książka zawiera podstawowe i niezbędne wiadomości dotyczące metodyki nauczania ortografii oraz opanowania przez uczniów umiejętności przestrzegania poprawności ortograficznej w zakresie poznanych zasad i reguł. Zamieszczone w publikacji zestawy ćwiczeń ortograficznych przeznaczone dla uczniów kla ....

 • Książka Przedszkolak idzie do szkoły

  Przedszkolak idzie do szkoły

  Zakrzewska Barbara

  Rok wydania 2015
  Harmonia Wydawnictwo
  Ksiazka-24.pl poleca książkę wydawnictwa Harmonia Wydawnictwo Publikacja przeznaczona jest dla dzieci pięcio- i sześcioletnich z klas 0 , a także dla uczniów klas I, którzy potrzebują kontynuacji ćwiczeń specjalistycznych, by sprostać wymaganiom szkolnym. Książka ta, będąca poradnikiem metodycznym, adresowana jest głównie do nauczycieli starszych grup prz ....

 • Książka Polacy w Islandii

  Polacy w Islandii

  Raczyński Rafał

  Rok wydania 2015
  Harmonia Wydawnictwo
  Ksiazka-24.pl poleca książkę wydawnictwa Harmonia Wydawnictwo Celem niniejszej monografii jest próba przedstawienia ogólnego obrazu islandzkiej Polonii oraz jej aktywności społeczno-politycznej. W pracy przybliżono Islandię jako kraj potencjalnego ruchu migracyjnego, opisano proces emigracji z Polski do Islandii, wskazując na jego główne uwarunkowania, ukazano ....

 • Książka Zaczarowany świat muzyki Książka z płytą CD

  Zaczarowany świat muzyki Książka z płytą CD

  Kłysz Sokalska Natalia

  Rok wydania 2015
  Harmonia Wydawnictwo
  Ksiazka-24.pl poleca książkę wydawnictwa Harmonia Wydawnictwo To muzyczny elementarz przeznaczony do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Propozycja zawiera dwanaście piosenek zróżnicowanych pod względem tematyki, problematyki muzycznej i słownej, które mogą stanowić podstawę lub dodatek do omawianych przez nauczyciela zagadnień. Do każde ....

 • Książka Czy w tym zamku straszy?

  Czy w tym zamku straszy?

  Śnieżkowska Bidak Elżbieta

  Rok wydania 2015
  Harmonia Wydawnictwo
  Ksiazka-24.pl poleca książkę wydawnictwa Harmonia Wydawnictwo Zbiór dwudziestu legend o zamkach polskich Czy w tym zamku straszy? powstał, aby zainteresować najmłodsze pokolenie przeszłością. Każdy utwór poprzedza krótka historia danego zamku zawierająca fakty historyczne związane z budowlą. Pod tą informacją znajduje się tekst legendy, słowniczek trudn ....

 • Książka Co dzień naprzód! Oto ja Karty pracy dla dzieci ze spacjalnymi potrzebami edukacyjnymi

  Co dzień naprzód! Oto ja Karty pracy dla dzieci ze spacjalnymi potrzebami edukacyjnymi

  Dawidowicz Maria, Kozak Katarzyna

  Rok wydania 2015
  Harmonia Wydawnictwo
  Ksiazka-24.pl poleca książkę wydawnictwa Harmonia Wydawnictwo Karty pracy Co dzień naprzód! wzbogacą warsztat pracy nauczycieli oraz terapeutów pracujących z najmłodszymi dziećmi oraz dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Opracowanie powstało z myślą o: przedszkolakach, których rozwój przebiega typowo; przedszkolakach, których rozwój przebiega n ....

 • Książka Dyskalkulia

  Dyskalkulia

  Landerl Karin, Kaufmann Liane

  Rok wydania 2015
  Harmonia Wydawnictwo
  Ksiazka-24.pl poleca książkę wydawnictwa Harmonia Wydawnictwo Niniejsza książka jest w całości poświęcona zagadnieniu dyskalkulii, czyli specyficznego zaburzenia rozwoju zdolności matematycznych. Autorzy opisują przyczyny i objawy dyskalkulii, prezentują przegląd badań dotyczących nabywania zdolności matematycznych, charakteryzują metody diagnostyczne, prz ....

 • Książka Na dwie ręce

  Na dwie ręce

  Hinz Magdalena

  Rok wydania 2015
  Harmonia Wydawnictwo
  Ksiazka-24.pl poleca książkę wydawnictwa Harmonia Wydawnictwo Publikacja ma formę bloku z wyrywanymi kartami. Zawiera 40 ilustracji, które dziecko powinno rysować po śladzie oburącz, a następnie pokolorować lub ozdobić zgodnie z podanymi wskazówkami lub według własnego pomysłu. Zawarte w książce ćwiczenia doskonalą sprawność obu rąk, a także wpływaj ....