Indeks księgowań operacji zdarzeń gospodarczych w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą Część I Operacje (zdarzenia) gospodarcze podlegające ewidencji. Część II Alfabetyczny indeks operacji (zdarzeń)

 • Książka Indeks księgowań operacji zdarzeń gospodarczych w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą

  Pałka Marian

  Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów


  Kup za 84.35 zł.

  Isbn 9788389179
  Wydanie 1/2012
  Stron 502
   

  Książka o indeksie księgowań to dwutomowe wydanie dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą, które prowadzą pełną ewidencję rachunkową. Składa się ono z dwóch części.
  W części pierwszej podane zostały operacje gospodarcze według ich treści ekonomicznej oraz sposób ich księgowania. Operacje zostały pogrupowane według zespołów i kont syntetycznych podanych na stronach 9-16.
  Część druga książki Indeks księgowań operacji zdarzeń gospodarczych jest alfabetycznym skorowidzem operacji ujętych w części pierwszej - wskazującym miejsce, w którym są one wymienione, tak by w łatwy sposób można było znaleźć operacje, których sposób księgowania jest poszukiwany.
  Układ ten umożliwia odnalezienie potrzebnej informacji, zarówno na podstawie ekonomicznej treści operacji - w oparciu o spis treści części pierwszej opracowania, jak i na podstawie alfabetycznie uporządkowanego ich wykazu, zawartego w części drugiej, z tym że w wielu wypadkach w części drugiej podanych jest kilka odmiennie sformułowanych określeń dla tej samej operacji - dla ułatwienia odnalezienia miejsca, w którym dana operacja się znajduje.
  Część pierwsza dzieli się na rozdziały oznaczone cyframi rzymskimi od I do IX, odpowiadające zespołom wyodrębnionym w zakładowych planach kont dostępnych na polskim rynku wydawniczym. W ich ramach wydzielone zostały hasła w znaczącej części odpowiadające nazwom aktywów i pasywów wykazywanych w odrębnych pozycjach w bilansie oraz przychodów i kosztów wykazywanych w rachunku zysków i strat.

  ksiazka-24.pl poleca Indeks księgowań operacji zdarzeń gospodarczych w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą

  Paczkomaty 8,99 zł.            Poczta Polska od 8,99 zł.