Infor

  • Książka Wynagrodzenia 2018 Rozliczenie płac w praktyce

    Wynagrodzenia 2018 Rozliczenie płac w praktyce

    Rok wydania 2018
    Infor
    Ksiazka-24.pl poleca książkę wydawnictwa Infor Ustalenie wysokości wynagrodzenia oraz innych świadczeń pracowniczych, a także sporządzenie listy płac często sprawiają kłopoty służbom kadrowo-płacowym. Wynagrodzenie pracownika może składać się z wielu elementów i może być wypłacane na podstawie systemu czasowego, akordowego albo prowizy ....

  • Książka Czas Pracy w 2018 roku

    Czas Pracy w 2018 roku

    Lenart Bożena, Podgórska Małgorzata

    Rok wydania 2018
    Infor
    Ksiazka-24.pl poleca książkę wydawnictwa Infor Publikacja w kompleksowy sposób przedstawia regulacje dotyczące rozliczania czasu pracy w 2018 r. Uwzględnia zmiany jakie wejdą w życie od 1 marca 2018 r. w zakresie zakazu pracy w placówkach handlowych w niedziele i święta. Zawiera również wymiary czasu pracy w poszczególnych okresach rozliczeniow ....

  • Książka Nowe rozporządzenie w sprawie rachunkowości oraz planów kont komentarz do zmian

    Nowe rozporządzenie w sprawie rachunkowości oraz planów kont komentarz do zmian

    Charytoniuk Jan

    Rok wydania 2018
    Infor
    Ksiazka-24.pl poleca książkę wydawnictwa Infor 1 stycznia 2018 r. wchodzi w życie opublikowane 13 października 2017 r. nowe rozporządzenie w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz p ....

  • Książka PIT-y i ulgi podatkowe 2017

    PIT-y i ulgi podatkowe 2017

    Poradnik Gazety Prawnej 2018

    Rok wydania 2018
    Infor
    Ksiazka-24.pl poleca książkę wydawnictwa Infor Komplet informacji – jak prawidłowo sporządzić zeznanie roczne za 2017 r. oraz skorzystać z ulg podatkowych. Publikacja składa się z instrukcji:- prawidłowego sporządzania PIT-8C, PIT-11 przez płatników,- poprawnego wypełniania PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 przez podatnikóworaz ....

  • Książka CIT 2018 komentarz do zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych

    CIT 2018 komentarz do zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych

    Tomasz Krywan

    Rok wydania 2018
    Infor
    Ksiazka-24.pl poleca książkę wydawnictwa Infor PRZEDSPRZEDAŻ - Wysyłka po 22 stycznia 2018 r. Początek 2018 r. przyniósł wyjątkowo dużo zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – jest to najszerzej znowelizowana ustawa podatkowa. Nasza publikacja ma na celu przybliżenie, wyjaśnienie a co za tym idzie ułatwienie stosowania w ....

  • Książka Jak prowadzić ZFŚS w 2018 r

    Jak prowadzić ZFŚS w 2018 r

    Infor

    Rok wydania 2017
    Infor
    Ksiazka-24.pl poleca książkę wydawnictwa Infor Pracodawca, stosownie do swoich możliwości i warunków, powinien zaspokajać bytowe, socjalne i kulturalne potrzeby pracowników. Oznacza to, że obowiązek ten nie ma charakteru bezwzględnego. Jego realizacja zależy od możliwości konkretnego pracodawcy. Swoboda oceny własnych możliwości i warunków ....

  • Książka Umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne od 1 stycznia 2018

    Umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne od 1 stycznia 2018

    Infor

    Rok wydania 2018
    Infor
    Ksiazka-24.pl poleca książkę wydawnictwa Infor W wyniku zmian, które weszły w życie od 1 stycznia 2017 r. wprowadzono minimalną stawkę godzinową dla osób wykonujących pracę na podstawie umów zlecenia oraz umów o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu. W 2018 r. minimalna stawka godzinowa nie będzie mogła wynosić mn ....

  • Książka Dokumentacja pracownicza w firmie

    Dokumentacja pracownicza w firmie

    Infor

    Rok wydania 2017
    Infor
    Ksiazka-24.pl poleca książkę wydawnictwa Infor Zatrudniając przynajmniej jednego pracownika, pracodawca musi założyć i prowadzić dokumentację pracowniczą. Niektóre dokumenty pracownicze powinny być sporządzane w określonej przepisami formie, inne pracodawca może stworzyć samodzielnie. Prowadzenie dokumentacji pracowniczej ma istotne znaczenie ....

  • Książka Podatki 2018 cz. 1 zmiany w przepisach PIT, CIT, VAT

    Podatki 2018 cz. 1 zmiany w przepisach PIT, CIT, VAT

    Tomasz Krywan, Dziennik Gazeta Prawna 2018

    Rok wydania 2018
    Infor
    Ksiazka-24.pl poleca książkę wydawnictwa Infor W książce zostały omówione zmiany w podatkach na rok 2018: ordynacja podatkowa, podatek dochodowy od osób prawnych (CIT), podatek od towarów i usług (VAT), uszczelnienie i digitalizacja systemu podatkowego (JPK) ....

  • Książka Podatki 2018 cz. 2 zmiany w przepisach PIT, CIT, VAT

    Podatki 2018 cz. 2 zmiany w przepisach PIT, CIT, VAT

    Tomasz Krywan, Dziennik Gazeta Prawna 2018

    Rok wydania 2018
    Infor
    Ksiazka-24.pl poleca książkę wydawnictwa Infor W książce zostały omówione zmiany w podatkach na rok 2018: podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) , zryczałtowany podatek dochodowy (ryczałt), podatek akcyzowy, podatki i opłaty lokalne , projektowane zmiany W książce zostały omówione zmiany w podatkach na rok 2018: - Podatek dochodowy od osó ....