Infor

 • Książka Zespół 0

  Zespół 0

  Motowilczuk Izabela, Charytoniuk Jan

  Rok wydania 2018
  Infor
  Ksiazka-24.pl poleca książkę wydawnictwa Infor Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy cel ....

 • Książka Zespół 1

  Zespół 1

  Motowilczuk Izabela, Charytoniuk Jan

  Rok wydania 2018
  Infor
  Ksiazka-24.pl poleca książkę wydawnictwa Infor Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy cel ....

 • Książka Nowe prawo dla przedsiębiorców

  Nowe prawo dla przedsiębiorców

  Rykowski Robert , Tula Adam

  Rok wydania 2018
  Infor
  Ksiazka-24.pl poleca książkę wydawnictwa Infor Konstytucja Biznesu jest to pakiet ustaw, których celem jest zreformowanie i uproszczenie przepisów dotyczących prowadzenia działalności. Jest to największa zmiana prawa gospodarczego przeprowadzona w ostatnich latach. Filarem Konstytucji Biznesu jest ustawa Prawo przedsiębiorców. Poza tą ustawą w s ....

 • Książka Świadczenia z pomocy społecznej Postępowanie administracyjne

  Świadczenia z pomocy społecznej Postępowanie administracyjne

  Szrajda Małgorzata

  Rok wydania 2018
  Infor
  Ksiazka-24.pl poleca książkę wydawnictwa Infor Opracowanie przedstawia przepisy procedury administracyjnej istotne z punktu widzenia postępowania w sprawie świadczeń z pomocy społecznej. Autorka – główny specjalista ds. legislacji w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – zwraca uwagę na nowe rozwiązania prawne zawarte w Kodeksie ....

 • Książka Umowy cywilnoprawne w pytaniach i odpowiedziach

  Umowy cywilnoprawne w pytaniach i odpowiedziach

  Infor

  Rok wydania 2018
  Infor
  Ksiazka-24.pl poleca książkę wydawnictwa Infor Do osób świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych nie mają zastosowania przepisy Kodeksu pracy regulujące uprawnienia pracownicze, związane z takimi kwestiami w jaki sposób czas pracy, urlop wypoczynkowy czy ochrona trwałości zatrudnienia. A zatem zawieranie umów cywilnoprawnych może s ....

 • Książka Zespół 2 Rozrachunki i rozliczenia po zmianach

  Zespół 2 Rozrachunki i rozliczenia po zmianach

  Motowilczuk Izabela, Charytoniuk Jan

  Rok wydania 2018
  Infor
  Ksiazka-24.pl poleca książkę wydawnictwa Infor Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy cel ....

 • Książka Praktyki HRM 2 Najlepsze studia przypadku z polskiego rynku

  Praktyki HRM 2 Najlepsze studia przypadku z polskiego rynku

  Infor

  Rok wydania 2018
  Infor
  Ksiazka-24.pl poleca książkę wydawnictwa Infor Pierwsza część książki Praktyki HRM, która ukazała się w 2017 roku, spotkała się z dużym odzewem Czytelników. Może to świadczyć, że HR-owcy potrzebują dobrych praktyk, by inspirować się nimi w swojej codziennej pracy. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, przedstawiamy Państwu drugą czę ....

 • Książka Wzorcowy plan kont w kontekście polityki rachunkowości

  Wzorcowy plan kont w kontekście polityki rachunkowości

  Giedroyć Magdalena, Hellich Ewa

  Rok wydania 2018
  Infor
  Ksiazka-24.pl poleca książkę wydawnictwa Infor Wydanie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednost ....

 • Książka Zakończenie i likwidacja działalności gospodarczej

  Zakończenie i likwidacja działalności gospodarczej

  Bartkowiak Emilia, Gyöngyvér Takáts, Ziółkowski Grzegorz

  Rok wydania 2018
  Infor
  Ksiazka-24.pl poleca książkę wydawnictwa Infor Publikacja dotyczy najważniejszych kwestii związanych z likwidacją działalności gospodarczej prowadzonej w różnych formach prawnych. Zagadnienia prawne, podatkowe i rachunkowe zostały zaprezentowane odrębnie dla:spółek osobowych: jawnej, partnerskiej, komandytowej i komandytowo-akcyjnej;spółek ka ....

 • Książka Sprawozdawczość Budżetowa 2018 Nowe rozporządzenie z komentarzem

  Sprawozdawczość Budżetowa 2018 Nowe rozporządzenie z komentarzem

  Gąsiorek Krystyna

  Rok wydania 2018
  Infor
  Ksiazka-24.pl poleca książkę wydawnictwa Infor W dniu 12 stycznia 2018 r. opublikowano nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dziennik Ustaw z 2018 r. poz. 109). Główne zmiany wprowadzone względem rozporządzenia Ministra Finansów z 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości ....