Darmowa dostawa od 299 zł
 
Infolinia 501-788-771
 
14 dniowe prawo zwrotu
 
25% rabaty na zamówienia
 • Zatrudnianie pracowników tymczasowych praktyczny poradnik

  Zatrudnianie pracowników tymczasowych praktyczny poradnik

  136.5

  97.75 zł

  Przywołane w książce o pracy tymczasowej przez autorkę przykłady, orzecznictwo sądowe, a także rozdział „pytania i odpowiedzi” pomogą lepiej zrozumieć przedstawiane zagadnienia. W książce zawarto również ujednolicony tekst ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowychPraca tymczasowa zyskuje coraz większą popularność. Zastosowanie obecnych regulacji często budzi

 • Regulamin wynagradzania z wprowadzeniem (z suplementem elektronicznym)

  Regulamin wynagradzania z wprowadzeniem (z suplementem elektronicznym)

  94.5

  74.79 zł

  Książka z wzorcowym regulaminem wynagradzania to kompletna dokumentacja niezbędna w każdej firmie. Pomocą służy merytoryczny komentarz wprowadzający – informacje i wskazówki dla tych, którzy opracowują regulamin (zasady tworzenia, obowiązkowe elementy regulaminu wynagradzania, świadczenia związane z pracą, konstruowanie zasad ich przyznawania). W suplemencie elektroniczn

 • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników

  Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników

  126

  92.55 zł

  Kompleksowy przewodnik dla pracodawcy przybliżający problematykę podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników. Praktyczne komentarze specjalistów odnośnie praw i obowiązków pracodawcy i pracownika wynikających z przepisów prawa pracy. W publikacji przedstawiono również analizę konsekwencji podatkowych i ubezpieczeń społecznych świadczeń przysługujących pracown

 • Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce

  Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce

  178.5

  126.87 zł

  Zatrudnienie pracownika z zagranicy jest obarczone szeregiem obowiązków. To nie tylko uzyskanie dla pracownika dokumentów legalizujących wykonywanie pracy przez podmiot zatrudniający, ale przede wszystkim zalegalizowanie pobytu, a tym samym często konieczność koordynacji szeregu czynności oraz postępowań. Autorzy – specjaliści z zakresu prawa pracy – krok, po kroku, w pra

 • Rozliczanie umów zlecenia i o dzieło

  Rozliczanie umów zlecenia i o dzieło

  178.5

  126.87 zł

  Ostatnie miesiące to okres bardzo wielu ważnych zmian w zakresie rozliczania umów zlecenia i o dzieło, które dotykają każdego przedsiębiorcę, z których najważniejsze to: - wprowadzenie od 1 stycznia 2017 roku gwarancji minimalnej stawki godzinowej i związany z tym szereg konsekwencji dla zleceniodawcy - zmiana zasad opodatkowania umów zlecenia w zależności od kwoty umowy.

 • Jak przygotować się do zmian 2019

  Jak przygotować się do zmian 2019 Podatki, rachunkowość, prawo pracy i ZUS

  59

  57.49 zł

  Publikacja zawiera zestawienie informacji o planowanych na 2019 r. zmianach w przepisach podatkowych, rachunkowych, prawa pracy i ZUS, do których warto się przygotować. Opracowanie z pewnością ułatwi wdrożenie i zastosowanie nowych przepisów. Autorzy omawiają nie tylko nowe regulacje, lecz także tzw. przepisy przejściowe. Wyjaśniają, od kiedy i w jaki sposób należy stosowa

 • Umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne od stycznia 2019 roku

  Umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne od stycznia 2019 roku

  29.9

  26.91 zł

  Od 1 stycznia 2019 r. wynagrodzenie osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych będzie bezpośrednio chronione przed potrąceniami na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Do kwoty 14,70 zł wzrośnie minimalna stawka godzinowa, jaką należy zapewnić osobom wykonującym pracę na podstawie umów zlecenia oraz umów o świadczenie usług, do których stosuje

 • Regulamin pracy z komentarzem Ciborski

  Regulamin pracy z komentarzem Ciborski (książka na CD)

  94.5

  71.49 zł

  Od dnia 1 stycznia 2017 r., zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U. z 2016 r. poz. 2255), pracodawca zatrudniający co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników wprowadza regulamin pracy, jeżeli zakładowa organizacja związkowa wystąpi z wnioskiem o jego wprowadzenie, chyba że w zakresie przedmi

 • Płace od A do Z w 2018

  Płace od A do Z w 2018

  189

  150.79 zł

  Wszystkie tematy poruszone w książce o płacach na 2018 rok zostały bogato zilustrowane przykładowymi obliczeniami, opisem najlepszych stosowanych praktyk oraz wskazaniem najczęściej popełnianych błędów i sposobami ich unikania.Na początku książki o płacach Pani Monika Cieślak omawia szczegółowo nowości wprowadzone w 2018 r.! Wyjaśnia komu i jak naliczać i wypłacać

 • infoKALENDARZ kadrowo-księgowy 2019

  infoKALENDARZ kadrowo-księgowy 2019

  59

  57.49 zł

  Kalendarz dla kadrowych i księgowych z sektora prywatnego i publicznego. Przy każdym miesiącu zebrane zostały najważniejsze informacje kadrowe i księgowe na dany okres. Dodatkowo na pojedynczych, dziennych stronach kalendarium znajduje się przypomnienie najważniejszych zadań i terminów na dany dzień. W części merytorycznej infoKaledarza znajdują się pogrupowane informacje