Kadry i płace 2018 potrącenia, składki ZUS, świadczenia

 • Wynagrodzenia w oświacie 2018 to pierwsze, unikalne źródło wiedzy na ten temat zmodyfikowanego systemu płac nauczycielskich, oparte na autorskim... Wynagrodzenia w oświacie Rok 2019 r. przyniesie rewolucyjne zmiany w zakresie prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej.Zmiany będą dotyczyć m.in. prowadzenia... Dokumentacja kadrowa Kompletna i aktualna dokumentacja spraw pracowniczych przygotowana w wygodnej formie edytowalnych wzorów z komentarzami. Najważniejsze nowości i zm... Dokumentacja pracownicza 2018 Oddk Wszystkie tematy poruszone w książce o płacach na 2018 rok zostały bogato zilustrowane przykładowymi obliczeniami, opisem najlepszych stosowanych... Płace od A do Z w 2018
   
 • Książka Wynagrodzenia w oświacie

  Wynagrodzenia w oświacie

  Artur Klawenek, Sektor publiczny w praktyce

  Rok wydania 2018
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Wynagrodzenia w oświacie 2018 to pierwsze, unikalne źródło wiedzy na ten temat zmodyfikowanego systemu płac nauczycielskich, oparte na autorskim komentarzu twórcy całego systemu do obecnych zmian. Współczesny system wynagrodzeń nauczycielskich wynika z ustrojowego założenia o potrzebie zdecentralizowania kluczowych z ...

 • Książka Dokumentacja kadrowa

  Dokumentacja kadrowa

  Praca zbiorowa

  Rok wydania 2018
  Wydawnictwo Infor
  Rok 2019 r. przyniesie rewolucyjne zmiany w zakresie prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej.Zmiany będą dotyczyć m.in. prowadzenia i przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej w postaci elektronicznej, skrócenia okresu przechowywania akt pracowniczych z 50 do 10 lat. Nowelizacja wejdzie w życie 1 styc ...

 • Książka Dokumentacja pracownicza 2018 Oddk

  Dokumentacja pracownicza 2018 Oddk

  Mroczkowska Renata, Potocka Szmoń Patrycja

  Rok wydania 2018
  Wydawnictwo Wydawnictwo ODDK
  Kompletna i aktualna dokumentacja spraw pracowniczych przygotowana w wygodnej formie edytowalnych wzorów z komentarzami. Najważniejsze nowości i zmiany uwzględnione w wydaniu na rok 2018: konsekwencje wprowadzenia RODO, czyli rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 ...

 • Książka Płace od A do Z w 2018

  Płace od A do Z w 2018

  Cieślak Monika

  Rok wydania 2018
  Wydawnictwo Wydawnictwo HR Services Monika Cieślak
  Wszystkie tematy poruszone w książce o płacach na 2018 rok zostały bogato zilustrowane przykładowymi obliczeniami, opisem najlepszych stosowanych praktyk oraz wskazaniem najczęściej popełnianych błędów i sposobami ich unikania.Na początku książki o płacach Pani Monika Cieślak omawia szczegółowo nowości wprowad ...

 • Książka Wynagrodzenia pracowników samorządowych 2018

  Wynagrodzenia pracowników samorządowych 2018

  Lewandowski Tomasz, Lewandowska Kamila

  Rok wydania 2018
  Wydawnictwo Wolters Kluwer
  W książce o wynagrodzeniach na 2018 rok zostały omówione zasady wynagradzania pracowników samorządów. Szczególną uwagę poświęcono składnikom wynagrodzenia, odprawom, odszkodowaniom i wynagrodzeniu za pracę wadliwą, a także wynagrodzeniu za czas niewykonywania pracy, z uwzględnieniem wynagrodzenia za urlop i za c ...

 • Książka Zwolnienia grupowe obowiązki pracodawcy

  Zwolnienia grupowe obowiązki pracodawcy

  Infor

  Rok wydania 2018
  Wydawnictwo Infor
  Zwolnienia grupowe i zwolnienia indywidualne z przyczyn nieleżących po stronie pracownika podlegają szczególnym przepisom prawnym. Są one uregulowane w ustawie o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Ustawa ta nakłada na pracodawcę wiele obowiązków ...

 • Książka Kadry i płace 2018 Oddk

  Kadry i płace 2018 Oddk

  Jacewicz Agnieszka, Małkowska Danuta

  Rok wydania 2018
  Wydawnictwo Wydawnictwo ODDK
  W książce o kadrach na 2018 rok Pani Jacewicz i Małkowskiej jest wszystko, co potrzebne przy rozliczaniu wynagrodzeń pracowników: - omówienie wszystkich nowości w rozliczeniach pracowniczych na 2018 rok,- szczegółowe przykłady liczbowe oparte na rzeczywistych sytuacjach i trudnych problemach,- bogata dokumentacja kadro ...

 • Książka Zatrudnianie pracowników tymczasowych + płyta CD

  Zatrudnianie pracowników tymczasowych + płyta CD

  Grażyna Spytek Bandurska

  Rok wydania 2018
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Książka stanowi praktyczne i kompleksowe opracowanie dotyczące praw i obowiązków trzech stron pracy tymczasowej, tj. agencji pracy tymczasowej, pracodawcy użytkownika i pracownika tymczasowego. Zawiera wiele przykładów obrazujących poszczególne zagadnienia, omówienie orzecznictwa sądowego, wzory przydatnych dokument ...

 • Książka Składki ZUS jak zmniejszyć koszty

  Składki ZUS - jak zmniejszyć koszty

  Infor

  Rok wydania 2018
  Wydawnictwo Infor
  Wykonywanie pracy zarobkowej jest związane z ubezpieczeniami społecznymi, które są co do zasady obowiązkowe dla większości grup świadczących pracę. Obciążenia z tytułu składek na poszczególne ubezpieczenia są bardzo wysokie. Przedsiębiorcy mogą jednak wykorzystywać możliwości zmniejszenia tych zobowiązań, ...