Kadry i płace w jednostkach samorządowych 2018

 • Książka Kadry i płace w jednostkach samorządowych 2018

  Michał Culepa

  Oficyna Prawa Polskiego


  Kup za 52.19 zł.

  Isbn 9788326969386
  Wydanie 1/2017
  Stron 164
   

  Książka o kadrach i płacach kładzie nacisk na praktykę i rozwiązywanie rzeczywistych problemów kadrowo - płacowych w samorządach Stanowi cenne źródło wiedzy nie tylko dla pracowników kadr, ale dla wszystkich zatrudnionych w jednostkach samorządowych. Specyfika stosunku pracy samorządowców jest głównym tematem niniejszej publikacji. Obok zwięzłego omówienia najbardziej istotnych zagadnień prawnych związanych z zatrudnieniem i wynagradzaniem pracowników samorządowych ,w kontekście zmian przepisów, najważniejszą jej część stanowią propozycje rozwiązań najczęściej spotykanych problemów, z jakimi borykają się kadrowcy w jednostkach samorządowych. Przyjęto dla niej praktyczną formułę pytań i odpowiedzi, mających charakter kazusów, opracowanych na kanwie rzeczywistych porad i zapytań, kierowanych do Autora za pośrednictwem internetu i na różnego rodzaju szkoleniach i konferencjach. Wiele miejsca w odpowiedziach zajmuje orzecznictwo sądowe, zwłaszcza Sądu Najwyższego, wskazujące zasadnicze kierunki wykładni obowiązujących przepisów prawa oraz niekiedy zawierające sugestie rozwiązania praktycznych problemów.

  Z książki Kadry i płace w jednostkach samorządowych 2018 każdy czytelnik dowie się:
  1.Na podstawie jakich umów są zatrudniani pracownicy samorządowi?
  2. Jakich zasad należy przestrzegać przy zawieraniu umów z pracownikiem samorządowym po zmianach?
  3. Czy z pracownikiem samorządowym można zawrzeć umowę na okres próbny?
  4.Kto wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec wójta?
  5.Jakie składniki wynagradzania przysługują samorządowcom?
  6.W jakich okolicznościach pracownikom samorządowym przysługuje trzynastka w wysokości proporcjonalnej?
  7.Jakie są zasady zatrudniania pracowników samorządowych, czy każdy musi przejść służbę przygotowawczą i zdać egzamin?
  8. Kiedy i na jakiej podstawie można rozwiązać stosunek pracy z pracownikiem samorządowym?

  ksiazka-24.pl poleca Kadry i płace w jednostkach samorządowych 2018

  Paczkomaty 8,99 zł.            Poczta Polska od 8,99 zł.