Karta nauczyciela komentarz Ciborski 2018 orzecznictwo zatrudnianie zwalnianie

 • Komentarz do karty nauczyciela to kompleksowa i praktyczna analiza najważniejszej ustawy dotyczącej kadr i płac w oświacie. Komentarz uwzględnia... Karta Nauczyciela komentarz praktyczny Komentarz uwzględnia zmiany w Karcie Nauczyciela wynikające głównie z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o... Karta Nauczyciela komentarz problemowy Ciborski Karta Nauczyciela. Komentarz zawiera praktyczne omówienie wszystkich przepisów ustawy, przy czym szczególną uwagę zwrócono na częste problemy i... Karta Nauczyciela Komentarz Komentarz do karty nauczyciela stanowi nieocenione źródło wiedzy dla kadry pedagogicznej, dyrektorów szkół i placówek oświatowych, pracownikó... Karta Nauczyciela Komentarz
   
 • Książka Karta Nauczyciela komentarz praktyczny

  Karta Nauczyciela komentarz praktyczny

  Dariusz Dwojewski, Michał Kowalski, Patryk Kuzior

  Rok wydania 2018
  Wydawnictwo Oficyna Prawa Polskiego
  Komentarz do karty nauczyciela to kompleksowa i praktyczna analiza najważniejszej ustawy dotyczącej kadr i płac w oświacie. Komentarz uwzględnia szeroko zakrojone zmiany, które weszły w życie 1 stycznia 2018 roku. Publikacja kompleksowo omawia prawa i obowiązki dyrektora względem nauczycieli wynikające z Karty Nauczyc ...

 • Książka Karta Nauczyciela komentarz problemowy Ciborski

  Karta Nauczyciela komentarz problemowy Ciborski

  Ciborski Piotr

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wydawnictwo ODDK
  Komentarz uwzględnia zmiany w Karcie Nauczyciela wynikające głównie z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60) w zakresie wdrażania nowego ustroju szkolnego, dotyczących m.in.:- zadań dyrektora szkoły związanych z wdrażaniem reformy,- statusu dyrekt ...

 • Książka Karta Nauczyciela Komentarz

  Karta Nauczyciela Komentarz

  Piszko Agata

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Infor
  Karta Nauczyciela. Komentarz zawiera praktyczne omówienie wszystkich przepisów ustawy, przy czym szczególną uwagę zwrócono na częste problemy i wątpliwości pojawiające przy stosowaniu tej regulacji. Komentarz uwzględnia najnowsze zmiany w przepisach Karty Nauczyciela – w tym zmiany związane z reformą ustroju szkol ...

 • Książka Karta Nauczyciela Komentarz

  Karta Nauczyciela Komentarz

  Barański Andrzej, Rozwadowska Skrzeczyńska Joanna, Szymańska Maria Halina

  Rok wydania 2016
  Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska
  Komentarz do karty nauczyciela stanowi nieocenione źródło wiedzy dla kadry pedagogicznej, dyrektorów szkół i placówek oświatowych, pracowników samorządowych, kuratorów oświaty oraz wszystkich innych osób i instytucji zajmujących się problematyką oświatową. Komentarz stanowi dogłębną analizę praw i obowiąz ...

 • Książka Reforma oświaty praktyczne rady

  Reforma oświaty praktyczne rady

  Winczewska Bożena, Pakulniewicz Wanda, Skrzyński Dariusz

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
  Kompendium wiedzy dotyczące nowych przepisów oświatowych - tych, które dopiero zaczną obowiązywać od 1 września 2017 r. oraz tych, które weszły już w życie. Publikacja zawiera szczegółowo omówione zmiany w Karcie Nauczyciela oraz ustawie o systemie oświaty i ustawie Prawo oświatowe, oraz odpowiedzi na wątpliwo ...

 • Książka Ustawa o systemie oświaty komentarz Pilich

  Ustawa o systemie oświaty komentarz Pilich

  Pilich Mateusz

  Rok wydania 2015
  Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska
  Ustawa o systemie oświaty, wielokrotnie nowelizowana oraz uzupełniona kilkudziesięcioma rozporządzeniami, jest aktem prawnym o dużym znaczeniu i zasięgu: reguluje m.in. działalność szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i policealnych - zarówno publicznych, jak i niepublicznych. Komentarz jest upo ...

 • Książka Prawo oświatowe Balicki

  Prawo oświatowe Balicki

  Pyter, Balicki

  Rok wydania 2015
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Publikacja w sposób zwięzły, a jednocześnie kompleksowy przedstawiająca zagadnienie prawa oświatowego. Z całą pewnością będzie ona pomocna nie tylko dla studentów wydziałów prawniczych, ale również nauczycieli, kuratorów oświaty i prawników zajmujących się w praktyce prawem oświatowym. ...

 • Książka Rekrutacja do szkół Część 1 i 2

  Rekrutacja do szkół Część 1 i 2

  Marciniak Lidia, Piotrowska Albin Elżbieta

  Rok wydania 2015
  Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska
  Od roku szkolnego 2014/2015 nabór do publicznych szkół oraz publicznych placówek artystycznych odbywa się na nowych zasadach. Nowe obowiązki, w tym związane z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji i określeniem kryteriów rekrutacyjnych oraz ochroną danych osobowych uczniów, spoczywają w szczególności na dyrektora ...

 • Książka Prawo o szkolnictwie wyższym Komentarz

  Prawo o szkolnictwie wyższym Komentarz

  Hubert Izdebski, Zieliński

  Rok wydania 2015
  Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska
  Komentarz przeznaczony dla osób pełniących funkcje kierownicze oraz pracujących w administracji w uczelniach publicznych i niepublicznych. Zainteresuje także nauczycieli akademickich, studentów i doktorantów, jak również członków, pracowników oraz współpracowników Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz ...