Kodeks karny wykonawczy komentarz 2018

 • Komentarz stanowi najbardziej aktualne, dostępne na rynku wydawniczym, wyczerpujące omówienie ustawy z dnia 6.6.1997 r. – Kodeks karny wykonawczy... Kodeks karny wykonawczy Komentarz Lachowski W podręczniku z prawa karnego wykonawczego w sposób kompleksowy omówiono przepisy prawa regulujące wykonywanie kar, środków karnych i zabezpiecz... Prawo karne wykonawcze wraz z elementami polityki karnej i penitencjarnej W komentarzu do kodeksu karnego wykonawczego szczegółowo omówiono poszczególne instytucje i zagadnienia wynikające z przepisów regulujących wyk... Kodeks karny wykonawczy Komentarz Postulski Komentarz do kodeksu karnego wykonawczego, uwzględnia pogłębioną i rozszerzoną analizę przepisów oraz orzecznictwa. Komentarz stanowi komplekso... Kodeks karny wykonawczy Komentarz Lelental
   
 • Książka Kodeks karny wykonawczy Komentarz Lachowski

  Kodeks karny wykonawczy Komentarz Lachowski

  Jerzy Lachowski, Piotr Gensikowski, Leszek Osiński, Jacek Potulski, Igor Zgoliński

  Rok wydania 2018
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Komentarz stanowi najbardziej aktualne, dostępne na rynku wydawniczym, wyczerpujące omówienie ustawy z dnia 6.6.1997 r. – Kodeks karny wykonawczy, uwzględniające pogłębioną i rozszerzoną analizę przepisów oraz orzecznictwa. W sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny komentarz pozwala zapoznać się z kwestiami dot ...

 • Książka Prawo karne wykonawcze wraz z elementami polityki karnej i penitencjarnej

  Prawo karne wykonawcze wraz z elementami polityki karnej i penitencjarnej

  Szymanowski Teodor

  Rok wydania 2016
  Wydawnictwo Wolters Kluwer
  W podręczniku z prawa karnego wykonawczego w sposób kompleksowy omówiono przepisy prawa regulujące wykonywanie kar, środków karnych i zabezpieczających. W obecnym wydaniu uwzględniono zmiany w prawie karnym, szczególnie jego reformę z 20 lutego 2015 r., wprowadzającą m.in. system dozoru elektronicznego, oraz dwie now ...

 • Książka Kodeks karny wykonawczy Komentarz Postulski

  Kodeks karny wykonawczy Komentarz Postulski

  Postulski Kazimierz

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wolters Kluwer
  W komentarzu do kodeksu karnego wykonawczego szczegółowo omówiono poszczególne instytucje i zagadnienia wynikające z przepisów regulujących wykonanie orzeczeń karnych, zamieszczone w Kodeksie karnym wykonawczym, ale też w innych ustawach i przepisach wykonawczych. W komentarzu uwzględniono wszystkie zmiany legislacyjne ...

 • Książka Kodeks karny wykonawczy Komentarz Lelental

  Kodeks karny wykonawczy Komentarz Lelental

  Stefan Lelental

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Komentarz do kodeksu karnego wykonawczego, uwzględnia pogłębioną i rozszerzoną analizę przepisów oraz orzecznictwa. Komentarz stanowi kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień w poruszanej tematyce. Nowe wydanie prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury oraz obejmuje najnowsze orzecznictwo. Ponad ...

 • Książka Kodeks karny wykonawczy Komentarz Lachowski

  Kodeks karny wykonawczy Komentarz Lachowski

  Lachowski Jerzy, Osiński Leszek, Piotr Gensikowski, Jacek Potulski, Igor Zgoliński

  Rok wydania 2016
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Komentarz stanowi kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień w poruszanej tematyce, uwzględniono w nim m. in. znowelizowane przepisy ustawy z 10.9.2015 r. (obowiązujące od 24.10.2015 r.). Do najważniejszych zmian można zaliczyć: - enumeratywne wskazanie skazanych, których kwalifikuje się do osadzenia w zakładzie karn ...

 • Książka Kodeks karny wykonawczy Komentarz Dąbkiewicz

  Kodeks karny wykonawczy Komentarz Dąbkiewicz

  Dąbkiewicz Krzysztof

  Rok wydania 2015
  Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska
  W Komentarzu dokonano analizy poszczególnych instytucji kodeksu karnego wykonawczego, uwzględniając nadrzędną rolę sądu w postępowaniu wykonawczym, a także możliwości indywidualizacji wykonywania kary i innych środków penalnych zgodnie ze standardami europejskimi w traktowaniu skazanych. Komentarz do KKW zawiera om ...

 • Książka Prawo karne wykonawcze Kuć

  Prawo karne wykonawcze Kuć

  Małgorzata Kuć

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Skrypt do prawa karnego wykonawczego zawiera najistotniejsze wiadomości z zakresu prawa karnego wykonawczego. Omówione w nim zagadnienia obejmują m.in. problematykę:- definicji prawa karnego wykonawczego,- źródeł prawa karnego wykonawczego,- postępowania wykonawczego,- wykonywania środków karnych,- wykonywania środkó ...

 • Książka Prawo karne wykonawcze Hołda

  Prawo karne wykonawcze Hołda

  Hołda Joanna, Hołda Zbigniew, Migdał Jerzy, Żórawska Beata

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wolters Kluwer
  Podręcznik z prawa karnego wykonawczego jest przeznaczony dla studentów prawa, administracji, pedagogiki i resocjalizacji. Korzystać z niego mogą także praktycy i aplikanci zawodów prawniczych. Publikacja zawiera najważniejsze wiadomości z zakresu prawa karnego wykonawczego, uzupełnione o najnowsze dostępne dane staty ...

 • Książka Prawo karne wykonawcze Zagadnienia procesowe

  Prawo karne wykonawcze Zagadnienia procesowe

  Sych Wojciech, Żołyńska Gerecka Anna

  Rok wydania 2014
  Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska
  Podręcznik w sposób usystematyzowany przedstawia najważniejsze zagadnienia prawa karnego wykonawczego. W pierwszej części opracowania zaprezentowano m.in.: źródła prawa karnego wykonawczego, standardy międzynarodowe, uczestników postępowania wykonawczego oraz ich pozycję w tym postępowaniu. W drugiej części ksią ...