Darmowa dostawa od 299 zł
 
Infolinia 501-788-771
 
14 dniowe prawo zwrotu
 
25% rabaty na zamówienia
 • Kodeks karny wykonawczy Komentarz Lachowski

  Kodeks karny wykonawczy Komentarz Lachowski

  299

  262.49 zł

  Komentarz do kodeksu karno wykonawczego wyd. Beck stanowi najbardziej aktualne, dostępne na rynku wydawniczym, wyczerpujące omówienie ustawy z dnia 6.6.1997 r. – Kodeks karny wykonawczy, uwzględniające pogłębioną i rozszerzoną analizę przepisów oraz orzecznictwa. W sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny komentarz pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in.:- na

 • Prawo karne wykonawcze Hołda

  Prawo karne wykonawcze Hołda

  59

  47.29 zł

  Podręcznik z prawa karnego wykonawczego jest przeznaczony dla studentów prawa, administracji, pedagogiki i resocjalizacji. Korzystać z niego mogą także praktycy i aplikanci zawodów prawniczych. Publikacja zawiera najważniejsze wiadomości z zakresu prawa karnego wykonawczego, uzupełnione o najnowsze dostępne dane statystyczne. Omówione w nim zagadnienia dotyczą m.in.: - źró

 • Prawo karne wykonawcze Zagadnienia procesowe

  Prawo karne wykonawcze Zagadnienia procesowe

  59

  47.29 zł

  Podręcznik w sposób usystematyzowany przedstawia najważniejsze zagadnienia prawa karnego wykonawczego. W pierwszej części opracowania zaprezentowano m.in.: źródła prawa karnego wykonawczego, standardy międzynarodowe, uczestników postępowania wykonawczego oraz ich pozycję w tym postępowaniu. W drugiej części książki zostały zawarte informacje dotyczące poszczególnych k

 • Prawo karne wykonawcze Kuć

  Prawo karne wykonawcze Kuć

  59

  48.39 zł

  Skrypt do prawa karnego wykonawczego zawiera najistotniejsze wiadomości z zakresu prawa karnego wykonawczego. Omówione w nim zagadnienia obejmują m.in. problematykę:- definicji prawa karnego wykonawczego,- źródeł prawa karnego wykonawczego,- postępowania wykonawczego,- wykonywania środków karnych,- wykonywania środków zabezpieczających,- wykonywania tymczasowego aresztowania

 • Kodeks karny wykonawczy Komentarz Dąbkiewicz

  Kodeks karny wykonawczy Komentarz Dąbkiewicz

  199

  147.67 zł

  Komentarz do kodeksu karno wykonawczego przeznaczona jest dla praktyków prawa: sędziów, referendarzy sądowych, asystentów sędziów, prokuratorów, radców prawnych, adwokatów i kuratorów sądowych. Może być przydatna również funkcjonariuszom i pracownikom Służby Więziennej, a także pracownikom naukowym, aplikantom prawniczym i studentom wydziałów prawa. Czwarte wydanie

 • Prawo karne wykonawcze wraz z elementami polityki karnej i penitencjarnej

  Prawo karne wykonawcze wraz z elementami polityki karnej i penitencjarnej

  69

  56.09 zł

  W podręczniku z prawa karnego wykonawczego w sposób kompleksowy omówiono przepisy prawa regulujące wykonywanie kar, środków karnych i zabezpieczających. W obecnym wydaniu uwzględniono zmiany w prawie karnym, szczególnie jego reformę z 20 lutego 2015 r., wprowadzającą m.in. system dozoru elektronicznego, oraz dwie nowelizacje z 11 marca 2016 r. Przedstawiono również informac

 • Kodeks karny wykonawczy Komentarz Postulski

  Kodeks karny wykonawczy Komentarz Postulski

  329

  236.24 zł

  W komentarzu do kodeksu karnego wykonawczego szczegółowo omówiono poszczególne instytucje i zagadnienia wynikające z przepisów regulujących wykonanie orzeczeń karnych, zamieszczone w Kodeksie karnym wykonawczym, ale też w innych ustawach i przepisach wykonawczych. W komentarzu uwzględniono wszystkie zmiany legislacyjne związane z problematyką wykonania orzeczeń karnych, doty

 • Kodeks karny wykonawczy Komentarz Lelental

  Kodeks karny wykonawczy Komentarz Lelental

  329

  277.19 zł

  Komentarz do kodeksu karnego wykonawczego, uwzględnia pogłębioną i rozszerzoną analizę przepisów oraz orzecznictwa. Komentarz stanowi kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień w poruszanej tematyce. Nowe wydanie prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury oraz obejmuje najnowsze orzecznictwo. Ponadto zostało uwzględnione aktualne piśmiennictwo z komentow

 • Kodeks karny wykonawczy Komentarz Lachowski

  Kodeks karny wykonawczy Komentarz Lachowski

  299

  251.16 zł

  Komentarz stanowi kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień w poruszanej tematyce, uwzględniono w nim m. in. znowelizowane przepisy ustawy z 10.9.2015 r. (obowiązujące od 24.10.2015 r.). Do najważniejszych zmian można zaliczyć: - enumeratywne wskazanie skazanych, których kwalifikuje się do osadzenia w zakładzie karnym typu zamkniętego; - scharakteryzowanie skazanych zalicz