Darmowa dostawa od 299 zł
 
Infolinia 501-788-771
 
14 dniowe prawo zwrotu
 
25% rabaty na zamówienia
Klasyfikacja budżetowa 2018 + CD

Klasyfikacja budżetowa 2018 + CD

Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381285438
Wydanie: 2018

Hit księgarni

159

119.77 zł

Klasyfikacja budżetowa 2018 + CDZmiany w klasyfikacji budżetowej obowiązujące od 1.1.2018 r. W 2018 r. wchodzą w życie trzy nowelizacje rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej:

- rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 580). Nowelizacja weszła w życie 21 marca (z mocą od 1 marca), ale część przepisów z tej nowelizacji weszła w życie od 1 stycznia 2018 r.
- rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1421). Część nowych przepisów weszła w życie 26 lipca 2017 r., część 1 września 2017 r. a część weszła w życie 1 stycznia 2018 r.,
- rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2231). Nowelizacja zmienia brzmienie objaśnień do paragrafu „297 Różne przelewy” (zmiana dotyczy zarówno paragrafu dochodów jak i wydatków klasyfikacji budżetowej). Nowelizacja ta weszła w życie 1 grudnia 2017 r.
- Dwie powyższe nowelizacje są związane głównie ze zmianami w:

- Reformie oświaty – wiele zmian uchylających obecne rozdziały oraz zmieniające brzmienie obecnie istniejących (likwidacja gimnazjów, pojawienie się nowych typów szkół itd.) oraz
- Pomocy społecznej – działy 852, 855 (zmiany w świadczeniach rodzinnych, funduszu alimentacyjnym).
- Zmiany objęły również paragrafy:

- 069 „Wpływy z różnych opłat” – tutaj nastąpiła znacząca zmiana w objaśnieniach,
- 290 „Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” – paragraf ten otrzymał nowe brzmienie.
- Pojawiły się nowe paragrafy jak np.:

- 079 „Wpływy kwot na pokrycie kosztów wytworzenia znaków akcyzy”,
- 266 „Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadania z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi”,
- 473 „Koordynacja przez asystenta rodziny finansowanych ze środków Funduszu Pracy zadań określonych w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,,Za życiem”,
- 659 „Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi”.
- W związku z tymi zmianami oraz licznymi trudnościami interpretacyjnymi, które wiążą się ze stosowaniem zapisów klasyfikacji budżetowej w praktyce finansów publicznych przygotowaliśmy publikację:

- Klasyfikacja budżetowa 2018 Praktyka stosowania klasyfikacji z przykładami doboru podziałek klasyfikacyjnych

W książce tej przedstawiamy:

- Opis zmian, które wnoszą trzy nowelizacje do rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej,
- Ponad 290 porad ekspertów na najczęściej zadawane pytania, które są zaprezentowane w podziale na grupy tematyczne (wersja drukowana) oraz w podziale na poszczególne paragrafy (program na płycie CD).
- Zakres klasyfikacji środków publicznych
- Funkcje klasyfikacji w jej praktycznym stosowaniu
- Zasady (kryteria) klasyfikacji
- Wyjaśnienia do poszczególnych podziałek klasyfikacji
- Stosowanie klasyfikacji w oświacie, pomocy społecznej, kultury i sportu, gospodarki komunalnej,
- Aktualna treść rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej
- Dzięki tej publikacji dowiedzą się Państwo:

- Jak stosować klasyfikację w sprawozdawczości i planowaniu budżetowym?
- Jakie są powiązania klasyfikacji z ewidencją księgową?
- Jakie są pułapki w klasyfikowaniu?
- Do książki jest dołączona płyta CD na której znajduje się ponad 290 odpowiedzi na pytania. Pytania te są przypisane do poszczególnych paragrafów klasyfikacji budżetowej. Dzięki temu klikając na poszczególne paragrafy znajdą Państwo szczegółowy komentarz jak należy stosować (jakie wydatki, czy też dochody tam przypisać) poszczególne paragrafy.

Wydawanie książek i komentarzy na temat klasyfikacji budżetowej jest ciągle konieczne, albowiem nierozwiązanym mankamentem jest brak w tekście rozporządzenia zapisów doprecyzowujących zasady doboru podziałek.

Książka ta jest skierowana głównie do osób zatrudnionych w służbach finansowych ale powinna ona również spełnić oczekiwania ze strony innych grup zawodowych, w tym osób wykonujących typowe zawody prawnicze, jak radcowie prawni potwierdzający legalność opiniowanego budżetu lub innego dokumentu, w którym zastosowano klasyfikację.

Książka adresowana jest również do służb kontroli finansowej oceniających poprawność doboru podziałki klasyfikacyjnej zastosowanej przez praktykę finansową. Chcąc zakwestionować prawidłowość zastosowanej podziałki klasyfikacyjnej, powinno się to uzasadnić argumentami wynikającymi z budowy i struktury klasyfikacji.

Adresatem książki są także pracownicy organów administracji (w tym nadzoru nad samorządami) dokonujący urzędowej wykładni podziałek klasyfikacyjnych oraz osoby odpowiadające za przygotowanie nowelizacji, które uzupełniają lub korygują normy aktualnej klasyfikacji budżetowej.

Księgarnia ksiazka-24.pl poleca Klasyfikacja budżetowa 2018 + CD