Darmowa dostawa od 299 zł
 
Infolinia 501-788-771
 
14 dniowe prawo zwrotu
 
25% rabaty na zamówienia
 • Kodeks cywilny Komentarz Tom VI Spadki (art. 922–1088)

  Kodeks cywilny Komentarz Tom VI Spadki (art. 922–1088)

  199

  147.67 zł

  Publikacja, będąca częścią obszernego wielotomowego komentarza do Kodeksu cywilnego, prezentuje nowatorskie podejście do omawiania przepisów, kładąc nacisk na praktyczne aspekty ich wykładni i stosowania. Autorami książki są uznani prawnicy z najlepszych krajowych ośrodków akademickich oraz praktycy legitymujący się bogatym dorobkiem zawodowym. Szczególną uwagę autorz

 • Kodeks cywilny Orzecznictwo Piśmiennictwo Tom 2

  Kodeks cywilny Orzecznictwo Piśmiennictwo Tom 2 Własność i inne prawa rzeczowe

  149

  110.23 zł

  om zawiera orzecznictwo Sądu Najwyższego z lat 1918–2018 oraz piśmiennictwo z lat 1834–2018, dotyczące przepisów księgi drugiej Kodeksu cywilnego lub zachowujące ścisły związek z jego przepisami. Publikacja stanowi część bogatych zbiorów bibliograficznych autora, obejmujących prawie 100 000 pozycji. Całość (4 tomy) obejmie ok. 12 000 orzeczeń przypisanych do pos

 • Kodeks cywilny Komentarz Tom 1 Część ogólna art 1–125

  Kodeks cywilny Komentarz Tom 1 Część ogólna art 1–125

  239

  178.49 zł

  Komentarz do kodeksu cywilnego, będący częścią obszernego wielotomowego komentarza do Kodeksu cywilnego, prezentuje nowatorskie podejście do omawiania przepisów, kładąc nacisk na praktyczne aspekty ich wykładni i stosowania. Autorami komentarza są uznani prawnicy z najlepszych krajowych ośrodków akademickich oraz praktycy legitymujący się bogatym dorobkiem zawodowym. Szcze

 • Kodeks cywilny Komentarz Gniewek

  Kodeks cywilny Komentarz Gniewek

  349

  293.99 zł

  Komentarz do kodeksu cywilnego pod redakcją Edwarda Gniewka oraz Piotra Machnikowskiego jest uznanym dziełem zbiorowym szkoły wrocławskiej. Komentarz opracowany został jako wydanie jednotomowe, uwzględniające najnowsze zmiany, aktualne orzecznictwo oraz poglądy doktryny. Zamierzeniem zespołu autorskiego komentarza było przedstawienie wyważonego, wszechstronnego komentarza do k

 • Kodeks cywilny Tom 1 Komentarz do art. 1–352

  Kodeks cywilny Tom 1 Komentarz do art. 1–352

  349

  293.99 zł

  Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz zawiera wyjaśnienia do art. 1–352 obejmujące część ogólną Kodeksu, własność i inne prawa rzeczowe. Komentarz omawia szczegółowo zagadnienia dotyczące:- przepisów wstępnych Kodeksu cywilnego: podmiotów stosunków cywilnoprawnych, zagadnienia retroakcji ustaw, zasady domniemania dobrej wiary, zakazu nadużycia prawa podmiotowego;- osób fi

 • Kodeks cywilny Komentarz do art 1-449

  Kodeks cywilny Komentarz do art 1-449 Tom 1

  349

  293.99 zł

  W komentarzu do kodeksu cywilnego szczegółowo zostały omówione zagadnienia poświęcone:- osobom fizycznym: zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych; miejscu zamieszkania i uznaniu za zmarłego; osobom prawnym oraz przedsiębiorcom i ich oznaczeniom;- mieniu;- czynnościom prawnym i zagadnieniom takim jak: zawarcie umowy, forma czynności prawnych, wady oświadczenia wo

 • Kodeks cywilny Komentarz do artykułów 450-1088 Tom 2

  Kodeks cywilny Komentarz do artykułów 450-1088 Tom 2

  349

  293.99 zł

  Wydawnictwo prezentuje kolejne, 9. wydanie bardzo dobrze znanego na rynku dwutomowego Komentarza do Kodeksu cywilnego z najwybitniejszym składem autorskim. Kodeks cywilny. Komentarz. Tom II zawiera wyjaśnienia do art. 450–1088. Szczegółowo zostały w nim omówione zagadnienia dotyczące: wykonywania zobowiązań i skutków ich niewykonania, potrącenia, odnowienia, zwolnienia z dł

 • Kodeks cywilny Orzecznictwo Piśmiennictwo Tom 1 Część ogólna

  Kodeks cywilny Orzecznictwo Piśmiennictwo Tom 1 Część ogólna

  149

  105.45 zł

  Tom zawiera orzecznictwo Sądu Najwyższego z lat 1918–2018 oraz piśmiennictwo z lat 1842–2018, dotyczące przepisów księgi pierwszej Kodeksu cywilnego lub zachowujące ścisły związek z jego przepisami. Tom zawiera orzecznictwo Sądu Najwyższego z lat 1918–2018 oraz piśmiennictwo z lat 1842–2018, dotyczące przepisów księgi pierwszej Kodeksu cywilnego lub zachowujące

 • Kodeks cywilny Komentarz Tom 3 zobowiązania Część ogólna art. 353-534

  Kodeks cywilny Komentarz Tom 3 zobowiązania Część ogólna art. 353-534

  239

  178.49 zł

  Tom 3 komentarza do Kodeksu cywilnego obejmuje regulację części ogólnej zobowiązań. Najważniejsze zalety opracowania, szczególnie cenne dla czytelników, to m.in.:- nowatorskie podejście do omawiania przepisów, kładące nacisk na praktyczne aspekty ich wykładni i stosowania;- analiza najistotniejszych problemów spornych w doktrynie i judykaturze ze wskazaniem sposobów ich r

 • Kodeks cywilny Komentarz Tom 2

  Kodeks cywilny Komentarz Tom 2 Własność i inne prawa rzeczowe (art. 126-352)

  239

  178.49 zł

  Walorem Komentarza jest szeroka, wyczerpująca prezentacja poglądów doktrynalnych i stanowisk judykatury przez autorów będących wybitnymi naukowcami lub praktykami. Ich własne poglądy są wyrażone w sposób wyważony i przekonujący. Komentarz cechuje wysoki poziom precyzji języka i logiki wywodu. Ponadto, wartością dodaną do nauki jest zręczna analiza najnowszego orzecznict