Kodeks cywilny Komentarz 2018 Gniewek Machnikowski

 • Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz do art. 1–449(10)... Kodeks cywilny Komentarz do art 1-449 Komentarz do kodeksu cywilnego pod redakcją Edwarda Gniewka oraz Piotra Machnikowskiego jest uznanym dziełem zbiorowym szkoły wrocławskiej. Koment... Kodeks cywilny Komentarz Gniewek Walorem Komentarza jest szeroka, wyczerpująca prezentacja poglądów doktrynalnych i stanowisk judykatury przez autorów będących wybitnymi naukowc... Kodeks cywilny Komentarz Tom 2 Komentarz do kodeksu cywilnego, będący częścią obszernego wielotomowego komentarza do Kodeksu cywilnego, prezentuje nowatorskie podejście do oma... Kodeks cywilny Komentarz Tom 1 Część ogólna art 1–125
   
 • Książka Kodeks cywilny Komentarz do art 1-449

  Kodeks cywilny Komentarz do art 1-449

  Krzysztof Pietrzykowski, Zbigniew Banaszczyk, Adam Brzozowski, Marcin Kłoda, Jan Mojak, Leszek Ogiegło, Maksymilian Pazdan, Janusz Pietrzykowski, Wojciech Popiołek, Marek Safjan, Elżbieta Skowrońska Bocian, hab. Michał Warciński, Kamil Zaradkiewicz, Kazimierz Zawada

  Rok wydania 2018
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz do art. 1–449(10) ...

 • Książka Kodeks cywilny Komentarz Gniewek

  Kodeks cywilny Komentarz Gniewek

  Edward Gniewek, Piotr Machnikowski, Beata Burian, Andrzej Cisek, Monika Drela, Wojciech Dubis

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Komentarz do kodeksu cywilnego pod redakcją Edwarda Gniewka oraz Piotra Machnikowskiego jest uznanym dziełem zbiorowym szkoły wrocławskiej. Komentarz opracowany został jako wydanie jednotomowe, uwzględniające najnowsze zmiany, aktualne orzecznictwo oraz poglądy doktryny. Zamierzeniem zespołu autorskiego komentarza było ...

 • Książka Kodeks cywilny Komentarz Tom 2

  Kodeks cywilny Komentarz Tom 2

  Adam Bieranowski, Anna Sylwestrzak, Marlena Jankowska, Magdalena Habdas, Dorota Łobos Kotowska, Jacek Widło, Elżbieta Klat Górska, Małgorzata Balwicka Szczyrba, Mariusz Fras, Joanna Kozińska, Marek Stańko, Joanna Naczyńska, Agata Kozioł, Katarzyna Krziskowska

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wolters Kluwer
  Walorem Komentarza jest szeroka, wyczerpująca prezentacja poglądów doktrynalnych i stanowisk judykatury przez autorów będących wybitnymi naukowcami lub praktykami. Ich własne poglądy są wyrażone w sposób wyważony i przekonujący. Komentarz cechuje wysoki poziom precyzji języka i logiki wywodu. Ponadto, wartością d ...

 • Książka Kodeks cywilny Komentarz Tom 1 Część ogólna art 1–125

  Kodeks cywilny Komentarz Tom 1 Część ogólna art 1–125

  Piotr Zakrzewski, Krzysztof Czub, Grzegorz Gorczyński, Aneta Kaźmierczyk, Katarzyna Skubisz Kępka, Stanisława Kalus, Magdalena Habdas, Dorota Łobos Kotowska, Mariusz Fras, Piotr Pinior, Marek Stańko, Aleksandra Janas, Grzegorz Stojek, Maja Maciejewska Szałas, Maja Maciejwska Szałas

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska
  Komentarz do kodeksu cywilnego, będący częścią obszernego wielotomowego komentarza do Kodeksu cywilnego, prezentuje nowatorskie podejście do omawiania przepisów, kładąc nacisk na praktyczne aspekty ich wykładni i stosowania. Autorami komentarza są uznani prawnicy z najlepszych krajowych ośrodków akademickich oraz pr ...

 • Książka Kodeks cywilny Zivilgesetzbuch

  Kodeks cywilny Zivilgesetzbuch

  Dariusz Łubowski, Thomas Mrodzinsky

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Książka jest drugim wydaniem tłumaczenia Kodeksu cywilnego na język niemiecki. Autor tłumaczenia, s. Dariusz Łubowski, jest czynnym sędzią Sądu Okręgowego w Warszawie, wieloletnim współpracownikiem Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Prawa Europejskiego Ministerstwa Sprawiedliwości i ekspertem w zakresie t ...

 • Książka Kodeks cywilny Tom 1 Komentarz do art. 1-449

  Kodeks cywilny Tom 1 Komentarz do art. 1-449

  Gutowski Maciej, Tomasz Antoszek, Roman Budzinowski, Kajetan Górny, Jarosław Grykiel, Joanna Haberko, Ewa Habryn, Andrzej Janiak, Jakub Kępiński, Marian Kępiński, Andrzej Koch

  Rok wydania 2016
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Komentarz do kodeksu cywilnego jest zbiorowym dziełem wybitnego zespołu autorskiego składającego się z naukowców-praktyków, będących gwarantami wysokiego poziomu zarówno merytorycznego , jak i praktycznego prezentowanych omówień. Dzieło zawiera bogatą analizę orzecznictwa i poglądów doktryny . Szczegółowo zos ...

 • Książka Kodeks cywilny Komentarz Tom 4 i 5 Zobowiązania Część szczegółowa

  Kodeks cywilny Komentarz Tom 4 i 5 Zobowiązania Część szczegółowa

  Gudowski Jacek, Marek Sychowicz, Roman Trzaskowski, Tadeusz Wiśniewski, Czesława Żuławska

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wolters Kluwer
  Publikacja jest klasycznym komentarzem prawniczym kontynuującym bogate, sięgające okresu międzywojennego, tradycje polskiej myśli prawniczej. Tomy IV i V poświęcone są części szczegółowej zobowiązań i zawierają omówienie problematyki umów oraz innych instytucji prawa obligacyjnego unormowanych w art. 535-921(16) ...

 • Książka Kodeks cywilny Komentarz Tom 2 Pietrzykowski

  Kodeks cywilny Komentarz Tom 2 Pietrzykowski

  Krzysztof Pietrzykowski, Zbigniew Banaszczyk, Adam Brzozowski, Leszek Ogiegło, Maksymilian Pazdan, Janusz Pietrzykowski, Wojciech Popiołek, Marek Safjan, Elżbieta Skowrońska Bocian

  Rok wydania 2015
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Kodeks cywilny. Komentarz. Tom II zawiera wyjaśnienia do art. 450–1088. Szczegółowo zostały w nim omówione zagadnienia dotyczące: wykonywania zobowiązań i skutków ich niewykonania, potrącenia, odnowienia, zwolnienia z długu, zmiany wierzyciela lub dłużnika, ochrony wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika ...

 • Książka Kodeks cywilny Komentarz Tom 6 Spadki

  Kodeks cywilny Komentarz Tom 6 Spadki

  Gudowski Jacek, Skowrońska Bocian Elżbieta, Wierciński Jacek

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wolters Kluwer
  Publikacja jest klasycznym komentarzem prawniczym, kontynuującym bogate, sięgające międzywojnia, tradycje polskiej myśli prawniczej. W syntetycznych, ale wyczerpujących omówieniach, podanych prostym, komunikatywnym językiem prawniczym, łączącym bogaty dorobek doktryny i orzecznictwa, Autorzy komentarza wyjaśniają sk ...