Darmowa dostawa od 299 zł
 
Infolinia 501-788-771
 
14 dniowe prawo zwrotu
 
25% rabaty na zamówienia
 • Kodeks cywilny Komentarz Tom 3 zobowiązania Część ogólna art. 353-534

  Kodeks cywilny Komentarz Tom 3 zobowiązania Część ogólna art. 353-534

  239

  179.84 zł

  Tom 3 komentarza do Kodeksu cywilnego obejmuje regulację części ogólnej zobowiązań. Najważniejsze zalety opracowania, szczególnie cenne dla czytelników, to m.in.:- nowatorskie podejście do omawiania przepisów, kładące nacisk na praktyczne aspekty ich wykładni i stosowania;- analiza najistotniejszych problemów spornych w doktrynie i judykaturze ze wskazaniem sposobów ich r

 • Kodeks cywilny Komentarz Gniewek

  Kodeks cywilny Komentarz Gniewek

  349

  272.84 zł

  Komentarz do kodeksu cywilnego pod redakcją Edwarda Gniewka oraz Piotra Machnikowskiego jest uznanym dziełem zbiorowym szkoły wrocławskiej. Komentarz opracowany został jako wydanie jednotomowe, uwzględniające najnowsze zmiany, aktualne orzecznictwo oraz poglądy doktryny. Zamierzeniem zespołu autorskiego komentarza było przedstawienie wyważonego, wszechstronnego komentarza do k

 • Kodeks cywilny Komentarz Tom 1 Część ogólna art 1–125

  Kodeks cywilny Komentarz Tom 1 Część ogólna art 1–125

  239

  178.75 zł

  Komentarz do kodeksu cywilnego, będący częścią obszernego wielotomowego komentarza do Kodeksu cywilnego, prezentuje nowatorskie podejście do omawiania przepisów, kładąc nacisk na praktyczne aspekty ich wykładni i stosowania. Autorami komentarza są uznani prawnicy z najlepszych krajowych ośrodków akademickich oraz praktycy legitymujący się bogatym dorobkiem zawodowym. Szcze

 • Kodeks cywilny Komentarz do art 1-449

  Kodeks cywilny Komentarz do art 1-449 Tom 1

  349

  278.19 zł

  W komentarzu do kodeksu cywilnego szczegółowo zostały omówione zagadnienia poświęcone:- osobom fizycznym: zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych; miejscu zamieszkania i uznaniu za zmarłego; osobom prawnym oraz przedsiębiorcom i ich oznaczeniom;- mieniu;- czynnościom prawnym i zagadnieniom takim jak: zawarcie umowy, forma czynności prawnych, wady oświadczenia wo

 • Kodeks cywilny Komentarz Tom 2

  Kodeks cywilny Komentarz Tom 2 Własność i inne prawa rzeczowe (art. 126-352)

  239

  179.84 zł

  Walorem Komentarza jest szeroka, wyczerpująca prezentacja poglądów doktrynalnych i stanowisk judykatury przez autorów będących wybitnymi naukowcami lub praktykami. Ich własne poglądy są wyrażone w sposób wyważony i przekonujący. Komentarz cechuje wysoki poziom precyzji języka i logiki wywodu. Ponadto, wartością dodaną do nauki jest zręczna analiza najnowszego orzecznict

 • Kodeks cywilny Komentarz Tom 4 i 5 Zobowiązania Część szczegółowa

  Kodeks cywilny Komentarz Tom 4 i 5 Zobowiązania Część szczegółowa

  399

  301.73 zł

  Publikacja jest klasycznym komentarzem prawniczym kontynuującym bogate, sięgające okresu międzywojennego, tradycje polskiej myśli prawniczej. Tomy IV i V poświęcone są części szczegółowej zobowiązań i zawierają omówienie problematyki umów oraz innych instytucji prawa obligacyjnego unormowanych w art. 535-921(16). W drugim wydaniu komentarza przedstawiono między innymi n

 • Kodeks cywilny Komentarz Tom 2 Własność i inne prawa rzeczowe

  Kodeks cywilny Komentarz Tom 2 Własność i inne prawa rzeczowe

  199

  148.23 zł

  W tomie II komentarza Własność i inne prawa rzeczowe szczegółowo omówiono przepisy zamieszczone w księdze drugiej kodeksu cywilnego (art. 126-352) oraz przepisy zawarte w pozakodeksowych ustawach szczególnych normujące prawo własności i inne formy korzystania z rzeczy. Wyjaśniono zmiany dotyczące przenoszenia własności nieruchomości rolnych (wchodzące w życie także po

 • Kodeks cywilny Zivilgesetzbuch

  Kodeks cywilny Zivilgesetzbuch

  189

  148.23 zł

  Książka jest drugim wydaniem tłumaczenia Kodeksu cywilnego na język niemiecki. Autor tłumaczenia, s. Dariusz Łubowski, jest czynnym sędzią Sądu Okręgowego w Warszawie, wieloletnim współpracownikiem Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Prawa Europejskiego Ministerstwa Sprawiedliwości i ekspertem w zakresie tłumaczeń prawniczych z języka niemieckiego i polskiego dla

 • Kodeks cywilny Tom 1 Komentarz do art. 1-449

  Kodeks cywilny Tom 1 Komentarz do art. 1-449

  349

  267.50 zł

  Komentarz do kodeksu cywilnego jest zbiorowym dziełem wybitnego zespołu autorskiego składającego się z naukowców-praktyków, będących gwarantami wysokiego poziomu zarówno merytorycznego , jak i praktycznego prezentowanych omówień. Dzieło zawiera bogatą analizę orzecznictwa i poglądów doktryny . Szczegółowo zostały w nim omówione zagadnienia dotyczące: wykonywania zo