Darmowa dostawa od 299 zł
 
Infolinia 501-788-771
 
14 dniowe prawo zwrotu
 
25% rabaty na zamówienia
 • Kodeks cywilny Komentarz Tom 2

  Kodeks cywilny Komentarz Tom 2 Własność i inne prawa rzeczowe (art. 126-352)

  239

  176.79 zł

  Walorem Komentarza jest szeroka, wyczerpująca prezentacja poglądów doktrynalnych i stanowisk judykatury przez autorów będących wybitnymi naukowcami lub praktykami. Ich własne poglądy są wyrażone w sposób wyważony i przekonujący. Komentarz cechuje wysoki poziom precyzji języka i logiki wywodu. Ponadto, wartością dodaną do nauki jest zręczna analiza najnowszego orzecznict

 • Kodeks cywilny Komentarz Tom 4 i 5 Zobowiązania Część szczegółowa

  Kodeks cywilny Komentarz Tom 4 i 5 Zobowiązania Część szczegółowa

  399

  304.49 zł

  Publikacja jest klasycznym komentarzem prawniczym kontynuującym bogate, sięgające okresu międzywojennego, tradycje polskiej myśli prawniczej. Tomy IV i V poświęcone są części szczegółowej zobowiązań i zawierają omówienie problematyki umów oraz innych instytucji prawa obligacyjnego unormowanych w art. 535-921(16). W drugim wydaniu komentarza przedstawiono między innymi n

 • Kodeks cywilny Komentarz Tom 6

  Kodeks cywilny Komentarz Tom 6 Spadki (art. 922–1088)

  Publikacja, będąca częścią obszernego wielotomowego komentarza do Kodeksu cywilnego, prezentuje nowatorskie podejście do omawiania przepisów, kładąc nacisk na praktyczne aspekty ich wykładni i stosowania.

  Zapowiedź
 • Kodeks cywilny Komentarz Tom 2 Własność i inne prawa rzeczowe

  Kodeks cywilny Komentarz Tom 2 Własność i inne prawa rzeczowe

  199

  141.43 zł

  W tomie II komentarza Własność i inne prawa rzeczowe szczegółowo omówiono przepisy zamieszczone w księdze drugiej kodeksu cywilnego (art. 126-352) oraz przepisy zawarte w pozakodeksowych ustawach szczególnych normujące prawo własności i inne formy korzystania z rzeczy. Wyjaśniono zmiany dotyczące przenoszenia własności nieruchomości rolnych (wchodzące w życie także po

 • Kodeks cywilny Zivilgesetzbuch

  Kodeks cywilny Zivilgesetzbuch

  189

  158.07 zł

  Książka jest drugim wydaniem tłumaczenia Kodeksu cywilnego na język niemiecki. Autor tłumaczenia, s. Dariusz Łubowski, jest czynnym sędzią Sądu Okręgowego w Warszawie, wieloletnim współpracownikiem Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Prawa Europejskiego Ministerstwa Sprawiedliwości i ekspertem w zakresie tłumaczeń prawniczych z języka niemieckiego i polskiego dla

 • Kodeks cywilny Tom 1 Komentarz do art. 1-449

  Kodeks cywilny Tom 1 Komentarz do art. 1-449

  349

  262.50 zł

  Komentarz do kodeksu cywilnego jest zbiorowym dziełem wybitnego zespołu autorskiego składającego się z naukowców-praktyków, będących gwarantami wysokiego poziomu zarówno merytorycznego , jak i praktycznego prezentowanych omówień. Dzieło zawiera bogatą analizę orzecznictwa i poglądów doktryny . Szczegółowo zostały w nim omówione zagadnienia dotyczące: wykonywania zo

 • Kodeks cywilny Komentarz Tom 2 Pietrzykowski

  Kodeks cywilny Komentarz Tom 2 Pietrzykowski do art. 450–1088. Przepisy wprowadzające

  349

  263.84 zł

  Kodeks cywilny. Komentarz. Tom II zawiera wyjaśnienia do art. 450–1088. Szczegółowo zostały w nim omówione zagadnienia dotyczące: wykonywania zobowiązań i skutków ich niewykonania, potrącenia, odnowienia, zwolnienia z długu, zmiany wierzyciela lub dłużnika, ochrony wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika, umów nazwanych (m.in. sprzedaż, zamiana, najem, dzierża

 • Kodeks cywilny Tom 2 Komentarz do art. 450-1088

  Kodeks cywilny Tom 2 Komentarz do art. 450-1088

  349

  263.84 zł

  Dzieła z serii Duże Komentarze Becka należą do najobszerniejszych na rynku wydawniczym komentarzy omawiających najważniejsze ustawy systemu prawnego. Dzięki wiedzy autorów – wybitnych znawców poszczególnych dziedzin prawa – tworzą one kanon literatury prawniczej. Uporządkowana struktura tekstu , powoływanie orzeczeń , glos oraz literatury , rozszerzających określoną

 • Kodeks cywilny Komentarz Gniewek

  Kodeks cywilny Komentarz Gniewek

  349

  293.16 zł

  Komentarz do Kodeksu cywilnego prof. Edwarda Gniewka jest uznanym dziełem zbiorowym szkoły wrocławskiej. Opracowany został jako wydanie jednotomowe uwzględniające najnowsze zmiany, aktualne orzecznictwo oraz poglądy doktryny. Komentarz zawiera wyjaśnienia obejmujące część ogólną Kodeksu, własność i inne prawa rzeczowe oraz zobowiązania (część ogólna). Ponadto Czytel

 • Kodeks cywilny Komentarz Tom 1 Pietrzykowski

  Kodeks cywilny Komentarz Tom 1 Pietrzykowski

  Wydawnictwo prezentuje kolejne,8. wydanie bardzo dobrze znanego na rynku dwutomowego Komentarza do Kodeksu cywilnego z najwybitniejszym składem autorskim. Kodeks cywilny Komentarz Tom I zawiera wyjaśnienia do art. 1–44910 Szczegółowo zostały omówione w nim zagadnienia poświęcone: osobom fizycznym: zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych; miejscu zamieszkania i