Darmowa dostawa od 299 zł
 
Infolinia 501-788-771
 
14 dniowe prawo zwrotu
 
25% rabaty na zamówienia
Kodeks cywilny Komentarz

Kodeks cywilny Komentarz 2019 Załucki Stan prawny na 1.3.2019 roku

Hit księgarni

262.49 zł

Kodeks cywilny Komentarz 2019 Załucki Stan prawny na 1.3.2019 rokuKomentarz do kodeksu cywilnego na 2019 rok jest wyczerpującym omówieniem stosowania przepisów KC, przedstawia aktualny stan poglądów nauki i orzecznictwa, a ponadto – tam gdzie, zdaniem Autorów, było to niezbędne – wskazuje możliwe nowe kierunki interpretacji przepisów omawianej ustawy. Ponadto Autorzy analizują bieżące problemy pojawiające się na tle stosowania przepisów KC w praktyce, z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa SN, SA i TSUE, np. kwestie dotyczące:
najmu okazjonalnego,
skrócenia terminów przedawnienia,
przekształcenia użytkowania wieczystego we własność czy
nietypowych sposobów naruszenia posiadania lub własności.

Komentarz do kodeksu cywilnego prezentuje stan prawny na 1.3.2019 r. i zawiera omówienie wszystkich ostatnich zmian KC, wynikających m.in. z:
ustawy z 6.12.2018 r., dotyczących odsetek od zaległych odsetek,
ustawy z 9.11.2018 r., dotyczących skutków braku umocowania,
ustawy z 5.7.2018 r., obejmujących tematykę zarządu sukcesyjnego przedsiębiorstwa osoby fizycznej,
ustawy z 13.4.2018 r., dotyczących terminów przedawnienia,
ustawy z 6.3.2018 r., dotyczących prokury.

Kodeks cywilny komentarz szczegółowo zostały omówione zagadnienia poświęcone m.in.:
zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych,
osobom prawnym oraz przedsiębiorcom i ich oznaczeniom, a także dotyczące przedstawicielstwa, pełnomocnictwa i prokury,
czynnościom prawnym jak: zawarcie umowy, forma czynności prawnych, wady oświadczenia woli i przedawnienie roszczeń,
własności jak: nabycie i jego utrata, współwłasność, ochrona własności oraz ograniczone prawa rzeczowe,
części ogólnej zobowiązań i umowom gospodarczym,
spadkom jak: powołanie spadkobiercy, zapis, instytucja zachowku, poświadczenie dziedziczenia, odpowiedzialność za długi spadkowe, zapis windykacyjny.

Księgarnia ksiazka-24.pl poleca Kodeks cywilny Komentarz 2019 Załucki Stan prawny na 1.3.2019 roku