Kodeks karny skarbowy komentarz 2018

 • Komentarz do kontroli celno-skarbowej jest pierwszą na rynku publikacją, która szczegółowo i wnikliwie analizuje wszystkie regulacje ustawowe ora... Kontrola celno skarbowa Komentarz Komentarz do ustawy Kodeks karny skarbowy w sposób jasny i przejrzysty pozwala na rozwiązanie pojawiających się w praktyce problemów związanych... Kodeks karny skarbowy Komentarz Beck Stan prawny: 1 stycznia 2018 r.\r\nz uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy z 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdzia... Krajowa Administracja Skarbowa Komentarz Komentarz do kodeksu karnoskarbowego na 2018 rok zawiera wszechstronne omówienie aktualnych problemów praktyki stosowania Kodeksu karnego skarbowego... Kodeks karny skarbowy Komentarz Zgoliński
   
 • Książka Kontrola celno skarbowa Komentarz

  Kontrola celno skarbowa Komentarz

  Karol Różycki

  Rok wydania 2018
  Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska
  Komentarz do kontroli celno-skarbowej jest pierwszą na rynku publikacją, która szczegółowo i wnikliwie analizuje wszystkie regulacje ustawowe oraz wykonawcze dotyczące procedury kontroli celno-skarbowej. Celem komentarza nie jest omawianie zasad postępowania podatkowego i kontroli podatkowej, lecz wyjaśnienie jak odpowie ...

 • Książka Kodeks karny skarbowy Komentarz Beck

  Kodeks karny skarbowy Komentarz Beck

  Leszek Wilk, Jarosław Zagrodnik

  Rok wydania 2018
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Komentarz do ustawy Kodeks karny skarbowy w sposób jasny i przejrzysty pozwala na rozwiązanie pojawiających się w praktyce problemów związanych z wykładnią przepisów zawartych w ww. ustawie, uwzględniając i prezentując najnowszy stan prawny oraz orzecznictwo. Niniejsza pozycja w sposób wyczerpujący i zarazem prakty ...

 • Książka Krajowa Administracja Skarbowa Komentarz

  Krajowa Administracja Skarbowa Komentarz

  Bucholski Rafał, Michał Ciecierski, Andrzej Melezini, Artur Mudrecki, Grzegorz Musolf, Tomasz Nowak, Krzysztof Teszner, Iwona Wołczak Ciecierska

  Rok wydania 2018
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Stan prawny: 1 stycznia 2018 r. z uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy z 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych,które wejdą w życie 13 stycznia 2018 r. i 30 marca 2018 r.Reforma administracji skarbowej stała się faktem 1 ...

 • Książka Kodeks karny skarbowy Komentarz Zgoliński

  Kodeks karny skarbowy Komentarz Zgoliński

  Violetta Konarska Wrzosek, Tomasz Oczkowski, Igor Zgoliński, Jerzy Skorupka

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska
  Komentarz do kodeksu karnoskarbowego na 2018 rok zawiera wszechstronne omówienie aktualnych problemów praktyki stosowania Kodeksu karnego skarbowego, w szczególności tych zagadnień, które wywołują rozbieżności w orzecznictwie i spory w doktrynie. Autorzy komentarza udzielają wielu praktycznych wskazówek, w przypadku ...

 • Książka Opłata skarbowa Komentarz

  Opłata skarbowa Komentarz

  Kazek Michał

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo C.H. Beck
  Adresatami komentarza są podatnicy oraz ich pełnomocnicy (w szczególności adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi, rzecznicy patentowi), a także pracownicy organów orzekających w sprawach administracyjnych i wykonujących inne obowiązki wynikające ustawy o opłacie skarbowej. Opłata skarbowa stanowi niewielki, ale ...

 • Książka Prawo i postępowanie karne skarbowe

  Prawo i postępowanie karne skarbowe

  Iwona Sepioło Jankowska

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Książka z prawa i postępowania karno skarbowego zawiera kompleksowe omówienie problematyki materialnoprawnej, procesowej i wykonawczej prawa karnego skarbowego. Autorka publikacji omawia w niej m.in.:- zasady prawa karnego skarbowego,- typy przestępstw i wykroczeń skarbowych,- katalog kar i środków karnych,- instytucje z ...

 • Książka Opłata skarbowa w polskim porządku prawnym

  Opłata skarbowa w polskim porządku prawnym

  Antonów Dobrosława

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wolters Kluwer
  Książka zawiera szerokie spektrum przedmiotowo-podmiotowe, w którego centrum znajduje się opłata skarbowa. Jest przykładem wielostronnej analizy, syntezy i oceny regulacji opłaty skarbowej. Praca posiada podwójny wymiar praktyczno-teoretyczny, w którym dominuje porządek terminologiczny. Zagadnienia opłaty skarbowej ni ...

 • Książka Prawo karne skarbowe Zagadnienia materialnoprawne, procesowe i wykonawcze

  Prawo karne skarbowe Zagadnienia materialnoprawne, procesowe i wykonawcze

  Janusz Sawicki, Grzegorz Skowronek

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wolters Kluwer
  Podręcznik zawiera omówienie: - materialnego prawa karnego skarbowego, w tym części ogólnej dotyczącej zasad odpowiedzialności i systemu środków penalnych oraz części szczególnej grupującej przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe: podatkowe, celne, dewizowe i hazardowe, - zagadnień procesowych, w tym przedmio ...

 • Książka Kodeks karny skarbowy Komentarz

  Kodeks karny skarbowy Komentarz

  Leszek Wilk, Jarosław Zagrodnik

  Rok wydania 2016
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Komentarz do ustawy z 10.9.1999 r. – Kodeks karny skarbowy w sposób jasny i przejrzysty pozwala na rozwiązanie pojawiających się w praktyce problemów związanych z wykładnią przepisów zawartych w ww. ustawie, uwzględniając i prezentując najnowszy stan prawny. Niniejsza pozycja w sposób wyczerpujący i zarazem prakt ...