Darmowa dostawa od 299 zł
 
Infolinia 501-788-771
 
14 dniowe prawo zwrotu
 
25% rabaty na zamówienia
 • Kodeks karny skarbowy Komentarz Beck

  Kodeks karny skarbowy Komentarz Beck

  279

  224.69 zł

  Komentarz do ustawy Kodeks karny skarbowy w sposób jasny i przejrzysty pozwala na rozwiązanie pojawiających się w praktyce problemów związanych z wykładnią przepisów zawartych w ww. ustawie, uwzględniając i prezentując najnowszy stan prawny oraz orzecznictwo. Niniejsza pozycja w sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny pozwala Czytelnikowi zapoznać się z kwestiami dotycz

 • Kodeks Karny Skarbowy Twoje Prawo

  Kodeks Karny Skarbowy Twoje Prawo Podwójny stan prawny: 1 września 2018 r. oraz 1 stycznia 2019 r.

  14.9

  13.20 zł

  Poręczne, kieszonkowe wydanie Kodeksu Karnego Skarbowego opatrzone słowem wstępnym od redakcji, przypisami redakcyjnymi oraz indeksem rzeczowym. Umieszczenie haseł w nawiasach kwadratowych, objaśniających treść przepisu, w dużym stopniu ułatwia posługiwanie się książką i zrozumienie znaczenia aktu prawnego. Podwójny stan prawny: 1 września 2018 r. oraz 1 stycznia 2019 r.

 • Kodeks karny skarbowy Komentarz

  Kodeks karny skarbowy Komentarz

  269

  201.29 zł

  Autorzy komentarza do kodeksu karnego skarbowego starają się udzielić odpowiedzi na bieżące problemy praktyki stosowania prawa, w szczególności w tych kwestiach, które wywołują spory i rozbieżności w orzecznictwie i doktrynie. Podają także rozwiązania interpretacyjne oraz uwzględniają charakterystykę przepisów spoza Kodeksu karnego skarbowego stosowanych na gruncie pra

 • Kodeks karny skarbowy Komentarz Zgoliński

  Kodeks karny skarbowy Komentarz Zgoliński

  299

  224.69 zł

  Komentarz do kodeksu karnoskarbowego na 2018 rok zawiera wszechstronne omówienie aktualnych problemów praktyki stosowania Kodeksu karnego skarbowego, w szczególności tych zagadnień, które wywołują rozbieżności w orzecznictwie i spory w doktrynie. Autorzy komentarza udzielają wielu praktycznych wskazówek, w przypadku kwestii spornych proponują własne rozwiązania ze stosowny

 • Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej Komentarz

  Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej Komentarz

  179

  145.19 zł

  Krajowa Administracja Skarbowa stanowi wyspecjalizowaną administrację rządową wykonującą zadania z zakresu realizacji dochodów z tytułu podatków, należności celnych, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, ochrony interesów Skarbu Państwa oraz ochrony obszaru celnego Unii Europejskiej, a także zapewniającą obsługę i wsparcie podatnika i płatnika w prawid

 • Ustawa o opłacie skarbowej Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych Komentarz

  Ustawa o opłacie skarbowej Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych Komentarz

  169

  130.89 zł

  Komentarz przeznaczony jest dla osób profesjonalnie zajmujących się problematyką podatków i opłat, w tym pracowników administracji rządowej i samorządowej, sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, prokuratorów i doradców podatkowych. Będzie cennym źródłem wiedzy dla ekonomistów i księgowych, przedsiębiorców, przedstawicieli nauki oraz studentów prawa i adm

 • Krajowa Administracja Skarbowa Komentarz

  Krajowa Administracja Skarbowa Komentarz

  249

  186.25 zł

  Stan prawny: 1 stycznia 2018 r. z uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy z 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych,które wejdą w życie 13 stycznia 2018 r. i 30 marca 2018 r.Reforma administracji skarbowej stała się faktem 1 marca 2017 r., kiedy zaczęła funkcjonować Krajowa Admini

 • Opłata skarbowa Komentarz

  Opłata skarbowa Komentarz

  129

  101.19 zł

  Adresatami komentarza są podatnicy oraz ich pełnomocnicy (w szczególności adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi, rzecznicy patentowi), a także pracownicy organów orzekających w sprawach administracyjnych i wykonujących inne obowiązki wynikające ustawy o opłacie skarbowej. Opłata skarbowa stanowi niewielki, ale stale obecny w życiu codziennym ciężar fiskalny, który

 • Prawo i postępowanie karne skarbowe

  Prawo i postępowanie karne skarbowe

  59

  48.29 zł

  Książka z prawa i postępowania karno skarbowego zawiera kompleksowe omówienie problematyki materialnoprawnej, procesowej i wykonawczej prawa karnego skarbowego. Autorka publikacji omawia w niej m.in.:- zasady prawa karnego skarbowego,- typy przestępstw i wykroczeń skarbowych,- katalog kar i środków karnych,- instytucje zaniechania ukarania sprawcy,- zasady, instytucje i szczegó

 • Opłata skarbowa w polskim porządku prawnym

  Opłata skarbowa w polskim porządku prawnym

  139

  104.49 zł

  Książka zawiera szerokie spektrum przedmiotowo-podmiotowe, w którego centrum znajduje się opłata skarbowa. Jest przykładem wielostronnej analizy, syntezy i oceny regulacji opłaty skarbowej. Praca posiada podwójny wymiar praktyczno-teoretyczny, w którym dominuje porządek terminologiczny. Zagadnienia opłaty skarbowej nie były do tej pory przedmiotem tak kompleksowego, wielopła