Kodeks karny skarbowy komentarz 2018

 • Komentarz do kodeksu karnoskarbowego na 2018 rok zawiera wszechstronne omówienie aktualnych problemów praktyki stosowania Kodeksu karnego skarbowego... Kodeks karny skarbowy Komentarz Zgoliński Książka z prawa i postępowania karno skarbowego zawiera kompleksowe omówienie problematyki materialnoprawnej, procesowej i wykonawczej prawa karne... Prawo i postępowanie karne skarbowe Podręcznik zawiera omówienie: - materialnego prawa karnego skarbowego, w tym części ogólnej dotyczącej zasad odpowiedzialności i systemu środk... Prawo karne skarbowe Zagadnienia materialnoprawne, procesowe i wykonawcze Autorzy komentarza do kodeksu karnego skarbowego starają się udzielić odpowiedzi na bieżące problemy praktyki stosowania prawa, w szczególności... Kodeks karny skarbowy Komentarz
   
 • Książka Kodeks karny skarbowy Komentarz Zgoliński

  Kodeks karny skarbowy Komentarz Zgoliński

  Violetta Konarska Wrzosek, Tomasz Oczkowski, Igor Zgoliński, Jerzy Skorupka

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska
  Komentarz do kodeksu karnoskarbowego na 2018 rok zawiera wszechstronne omówienie aktualnych problemów praktyki stosowania Kodeksu karnego skarbowego, w szczególności tych zagadnień, które wywołują rozbieżności w orzecznictwie i spory w doktrynie. Autorzy komentarza udzielają wielu praktycznych wskazówek, w przypadku ...

 • Książka Prawo i postępowanie karne skarbowe

  Prawo i postępowanie karne skarbowe

  Iwona Sepioło Jankowska

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Książka z prawa i postępowania karno skarbowego zawiera kompleksowe omówienie problematyki materialnoprawnej, procesowej i wykonawczej prawa karnego skarbowego. Autorka publikacji omawia w niej m.in.:- zasady prawa karnego skarbowego,- typy przestępstw i wykroczeń skarbowych,- katalog kar i środków karnych,- instytucje z ...

 • Książka Prawo karne skarbowe Zagadnienia materialnoprawne, procesowe i wykonawcze

  Prawo karne skarbowe Zagadnienia materialnoprawne, procesowe i wykonawcze

  Janusz Sawicki, Grzegorz Skowronek

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wolters Kluwer
  Podręcznik zawiera omówienie: - materialnego prawa karnego skarbowego, w tym części ogólnej dotyczącej zasad odpowiedzialności i systemu środków penalnych oraz części szczególnej grupującej przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe: podatkowe, celne, dewizowe i hazardowe, - zagadnień procesowych, w tym przedmio ...

 • Książka Kodeks karny skarbowy Komentarz

  Kodeks karny skarbowy Komentarz

  Piotr Kardas, Grzegorz Łabuda, Tomasz Razowski

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska
  Autorzy komentarza do kodeksu karnego skarbowego starają się udzielić odpowiedzi na bieżące problemy praktyki stosowania prawa, w szczególności w tych kwestiach, które wywołują spory i rozbieżności w orzecznictwie i doktrynie. Podają także rozwiązania interpretacyjne oraz uwzględniają charakterystykę przepisów ...

 • Książka Kodeks karny skarbowy

  Kodeks karny skarbowy

  Flisek Aneta

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo C.H. Beck
  Stan prawny: 1 września 2017 r. Seria Twoje Prawo zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy TWOJE PRAWO ...

 • Książka Prawo karne skarbowe

  Prawo karne skarbowe

  Włodkowski Olaf

  Rok wydania 2016
  Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska
  Prawo karne skarbowe. Schematy. Tabele. Komentarze. Orzecznictwo. Testy. Kazusy stanowi kompleksowe omówienie problematyki prawa karnego skarbowego. Podręcznik umożliwia skuteczne poznanie dziedziny prawa karnego skarbowego oraz przygotowanie się do egzaminu, konsekwentnie przeprowadzając przez trzy etapy nauki:- szybkie pr ...

 • Książka Przestępstwa karuzelowe i inne oszustwa w VAT

  Przestępstwa karuzelowe i inne oszustwa w VAT

  Irena Ożóg, Wojciech Kotowski, Michał Majczyna, Jacek Matarewicz, Beata Sobocha, Maciej Zborowski

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska
  Publikacja przeznaczona jest dla doradców podatkowych, adwokatów i radców prawnych. Zainteresuje również pracowników administracji rządowej i samorządowej, księgowych, pracowników działów sprzedaży, menedżerów i przedsiębiorców, a także przedstawicieli nauki. W opracowaniu omówiono m.in.: - pojęcia dobrej wia ...

 • Książka Nowe uprawnienia kontrolne administracji skarbowej

  Nowe uprawnienia kontrolne administracji skarbowej

  Praca zbiorowa

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
  Każdy naczelnik urzędu celno-skarbowego może obecnie wykonywać kontrolę celno-skarbową na całym terytorium Polski, niezależnie od siedziby kontrolowanego. W niektórych sytuacjach kontrola celno-skarbowa będzie wszczynana bez zawiadomienia przedsiębiorcy. Jak widać urzędnicy mają obecnie wiele nowych uprawnień, a ...

 • Książka Opłata skarbowa w polskim porządku prawnym

  Opłata skarbowa w polskim porządku prawnym

  Antonów Dobrosława

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wolters Kluwer
  Książka zawiera szerokie spektrum przedmiotowo-podmiotowe, w którego centrum znajduje się opłata skarbowa. Jest przykładem wielostronnej analizy, syntezy i oceny regulacji opłaty skarbowej. Praca posiada podwójny wymiar praktyczno-teoretyczny, w którym dominuje porządek terminologiczny. Zagadnienia opłaty skarbowej ni ...