Darmowa dostawa od 299 zł
 
Infolinia 501-788-771
 
14 dniowe prawo zwrotu
 
25% rabaty na zamówienia
 • Kodeks Karny Skarbowy 2019 Ustawa Twoje Prawo

  Kodeks Karny Skarbowy 2019 Ustawa Twoje Prawo

  14.9

  14.39 zł

  Poręczne, kieszonkowe wydanie Kodeksu Karnego Skarbowego opatrzone słowem wstępnym od redakcji, przypisami redakcyjnymi oraz indeksem rzeczowym. Umieszczenie haseł w nawiasach kwadratowych, objaśniających treść przepisu, w dużym stopniu ułatwia posługiwanie się książką i zrozumienie znaczenia aktu prawnego. Stan prawny 2 stycznia 2019 r. – zawiera zmiany wchodzące w ż

 • Prawo karne skarbowe

  Prawo karne skarbowe Schematy Tabele Komentarze Orzecznictwo Testy Kazusy

  39

  32.99 zł

  Podręcznik umożliwia skuteczne poznanie dziedziny prawa karnego skarbowego oraz przygotowanie się do egzaminu, przeprowadzając przez trzy etapy nauki:- szybkie przyswojenie wiedzy oraz uporządkowanie informacji do zapamiętania – dzięki schematom, tabelom, komentarzom i orzecznictwu;- sprawdzenie i powtórzenie – dzięki testom;- utrwalenie zdobytej wiedzy – dzięki kazusom i

 • Kodeks karny skarbowy Komentarz Beck

  Kodeks karny skarbowy Komentarz Beck

  279

  234.36 zł

  Komentarz do ustawy Kodeks karny skarbowy w sposób jasny i przejrzysty pozwala na rozwiązanie pojawiających się w praktyce problemów związanych z wykładnią przepisów zawartych w ww. ustawie, uwzględniając i prezentując najnowszy stan prawny oraz orzecznictwo. Niniejsza pozycja w sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny pozwala Czytelnikowi zapoznać się z kwestiami dotycz

 • Kodeks karny skarbowy Komentarz

  Kodeks karny skarbowy Komentarz

  269

  203.69 zł

  Autorzy komentarza do kodeksu karnego skarbowego starają się udzielić odpowiedzi na bieżące problemy praktyki stosowania prawa, w szczególności w tych kwestiach, które wywołują spory i rozbieżności w orzecznictwie i doktrynie. Podają także rozwiązania interpretacyjne oraz uwzględniają charakterystykę przepisów spoza Kodeksu karnego skarbowego stosowanych na gruncie pra

 • Kodeks karny skarbowy Komentarz Zgoliński

  Kodeks karny skarbowy Komentarz Zgoliński

  299

  225.74 zł

  Komentarz do kodeksu karnoskarbowego na 2018 rok zawiera wszechstronne omówienie aktualnych problemów praktyki stosowania Kodeksu karnego skarbowego, w szczególności tych zagadnień, które wywołują rozbieżności w orzecznictwie i spory w doktrynie. Autorzy komentarza udzielają wielu praktycznych wskazówek, w przypadku kwestii spornych proponują własne rozwiązania ze stosowny

 • Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej Komentarz

  Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej Komentarz

  179

  149.75 zł

  Krajowa Administracja Skarbowa stanowi wyspecjalizowaną administrację rządową wykonującą zadania z zakresu realizacji dochodów z tytułu podatków, należności celnych, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, ochrony interesów Skarbu Państwa oraz ochrony obszaru celnego Unii Europejskiej, a także zapewniającą obsługę i wsparcie podatnika i płatnika w prawid

 • Ustawa o opłacie skarbowej Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych Komentarz

  Ustawa o opłacie skarbowej Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych Komentarz

  169

  123.75 zł

  Komentarz przeznaczony jest dla osób profesjonalnie zajmujących się problematyką podatków i opłat, w tym pracowników administracji rządowej i samorządowej, sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, prokuratorów i doradców podatkowych. Będzie cennym źródłem wiedzy dla ekonomistów i księgowych, przedsiębiorców, przedstawicieli nauki oraz studentów prawa i adm

 • Krajowa Administracja Skarbowa Komentarz

  Krajowa Administracja Skarbowa Komentarz

  249

  183.74 zł

  Stan prawny: 1 stycznia 2018 r. z uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy z 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych,które wejdą w życie 13 stycznia 2018 r. i 30 marca 2018 r.Reforma administracji skarbowej stała się faktem 1 marca 2017 r., kiedy zaczęła funkcjonować Krajowa Admini

 • Opłata skarbowa Komentarz

  Opłata skarbowa Komentarz

  129

  108.15 zł

  Adresatami komentarza są podatnicy oraz ich pełnomocnicy (w szczególności adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi, rzecznicy patentowi), a także pracownicy organów orzekających w sprawach administracyjnych i wykonujących inne obowiązki wynikające ustawy o opłacie skarbowej. Opłata skarbowa stanowi niewielki, ale stale obecny w życiu codziennym ciężar fiskalny, który

 • Prawo i postępowanie karne skarbowe

  Prawo i postępowanie karne skarbowe

  59

  46.19 zł

  Książka z prawa i postępowania karno skarbowego zawiera kompleksowe omówienie problematyki materialnoprawnej, procesowej i wykonawczej prawa karnego skarbowego. Autorka publikacji omawia w niej m.in.:- zasady prawa karnego skarbowego,- typy przestępstw i wykroczeń skarbowych,- katalog kar i środków karnych,- instytucje zaniechania ukarania sprawcy,- zasady, instytucje i szczegó