Darmowa dostawa od 299 zł
 
Infolinia 501-788-771
 
14 dniowe prawo zwrotu
 
25% rabaty na zamówienia
Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Pietrzykowski

Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Pietrzykowski

283.49 zł

Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz PietrzykowskiKomentarz do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury. Publikacja w sposób praktyczny omawia kwestie dotyczące m.in.:

małżeństwa (zawarcie i ustanie małżeństwa, prawa i obowiązki małżonków),
pokrewieństwa i powinowactwa (pochodzenie dziecka i władza rodzicielska, piecza zastępcza, kontakty z dzieckiem,
obowiązku alimentacyjnego,
małżeńskich ustrojów majątkowych (ustawowy, umowny, wspólność i rozdzielność majątkowa, a także przymusowy ustrój majątkowy),
opieki i kurateli (opieka nad małoletnim, nadzór nad sprawowaniem opieki, zwolnienie opiekuna i ustanie opieki, opieka nad ubezwłasnowolnionym całkowicie),
rozwodu i separacji.
Wydanie piąte komentarza uwzględnia tekst jednolity Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z 9.3.2017 r. oraz zawiera omówienie wszystkich nowelizacji Kodeksu wprowadzonych od momentu ukazania się poprzedniego wydania, w tym m.in.:

zmian wynikających z ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy z 25.6.2015 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1271) dotyczących zakazu ustanowienia kuratora dla ochrony praw osoby w przypadku gdy istnieją przesłanki uznania jej za zmarłą, które weszły w życie 17.9.2016 r.
zmian wynikających z ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw z 10.6. 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1177), dotyczących obowiązku alimentacyjnego, zakresu wykonywania świadczeń alimentacyjnych w tym: świadczeń z pomocy społecznej lub funduszu alimentacyjnego; świadczeń, wydatków i innych środków finansowych związanych z umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej; świadczeń wychowawczych oraz świadczeń rodzinnych, które weszły w życie 20.8.2016 r.
zmian wynikających z ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy z 18.3.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 406), dotyczących zamieszczenia dziecka w pieczy zastępczej (umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej wbrew woli rodziców wyłącznie z powodu ubóstwa nie jest dopuszczalne), które weszły w życie 30.4.2016 r.
Komentarz obejmuje najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Sądów Apelacyjnych i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych. Ponadto uwzględniono aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych.

Komentarz do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w sposób jasny i przejrzysty pozwala na rozwiązanie pojawiających się w praktyce problemów związanych z wykładnią przepisów zawartych w KRO. Dla wygody Czytelników, ułatwiając szybką orientację w tekście, niniejszy Komentarz wyróżnia się szczegółową strukturą wewnętrzną, z precyzyjnym, przejrzystym i jednolitym podziałem zagadnień. Komentarz to nieodzowna pomoc dla praktyków prawa, w szczególności adwokatów, radców prawnych, sędziów, a także stanowi nieocenioną bazę wiedzy dla doktorantów, aplikantów zawodów prawniczych i studentów.

Księgarnia ksiazka-24.pl poleca Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Pietrzykowski