Darmowa dostawa od 299 zł
 
Infolinia 501-788-771
 
14 dniowe prawo zwrotu
 
25% rabaty na zamówienia
 • Kodeks spółek handlowych Komentarz Rodzynkiewicz

  Kodeks spółek handlowych Komentarz Rodzynkiewicz

  299

  224.69 zł

  Komentarz do kodeksu spółek handlowych stanowi omówienie przepisów Kodeksu spółek handlowych w szerszym kontekście innych ustaw mających znaczenie dla wykładni i stosowania prawa spółek handlowych, w tym m.in.: ustaw regulujących rynek kapitałowo-finansowy, Prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, ustawy o rachunkowości, ustaw podatkowych. W komentarzu Kodeks spółek

 • Kodeks spółek handlowych Komentarz Jara

  Kodeks spółek handlowych Komentarz Jara

  349

  272.84 zł

  Komentarz do kodeksu spółek handlowych prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury oraz obejmuje najnowsze orzecznictwo. Ponadto zostało uwzględnione aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych. W sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in.:- pogłębionej analizy poszczególnych typ

 • Kodeks spółek handlowych Komentarz Bieniak

  Kodeks spółek handlowych Komentarz Bieniak

  299

  235.39 zł

  Komentarz do Kodeksu spółek handlowych stanowi wyczerpujące omówienie przepisów ogólnych mających zastosowanie do wszystkich typów spółek, analizę poszczególnych spółek handlowych – ich tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie, łączenie, podział, a także przepisy karne. Dzieło zawiera również bogatą analizę orzecznictwa i poglądów doktryny: zaró

 • Kodeks spółek handlowych Komentarz Tom 1 i 2

  Kodeks spółek handlowych Komentarz Tom 1 i 2

  459

  343.79 zł

  Komentarz do wszystkich przepisów ustawy - Kodeks spółek handlowych. Nacisk położono na prezentację problemów, jakie wyłaniają się w praktyce ich stosowania. W komentarzu uwzględniono zmiany do Kodeksu spółek handlowych wprowadzone między innymi:- ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. poz. 1

 • Kodeks spółek handlowych Komentarz Tom 2 Komentarz do art. 151–300

  Kodeks spółek handlowych Komentarz Tom 2 Komentarz do art. 151–300

  199

  153.99 zł

  W tomie drugim dużego komentarza do kodeksu spółek handlowych pod redakcją prof. Andrzeja Kidyby omówiono przepisy regulujące działanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Autorami publikacji są znakomici przedstawiciele nauki prawa handlowego, a także praktycy.

 • Przekształcanie spółek handlowych Tomczak

  Przekształcanie spółek handlowych Tomczak

  178.5

  127.63 zł

  Instruktaż, który krok po kroku przeprowadzi czytelnika po arkanach przekształceń spółek handlowych. Od planu przekształcenia i dokumentacji finansowej do planu, roli biegłego, rozliczeń z wspólnikami nieuczestniczącymi w przekształceniu, obowiązków ogłoszeniowych po szczegółowe informację nt. poszczególnych rodzajów przekształceń. Całość poparta gotowymi wzora