Kodeks spółek handlowych komentarz 2018

 • Komentarz do kodeksu spółek handlowych prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury oraz obejmuje najnowsze orzecznictwo. Ponadt... Kodeks spółek handlowych Komentarz Jara Książka ukazuje podstawy obowiązku lojalności oraz jego funkcję jako remedium na konflikty interesów występujące w spółkach kapitałowych. W... Obowiązek lojalności w spółkach kapitałowych Komentarz do wszystkich przepisów ustawy - Kodeks spółek handlowych. Nacisk położono na prezentację problemów, jakie wyłaniają się w praktyc... Kodeks spółek handlowych Komentarz Tom 1 i 2 Książka z prawa spółek jest adresowana nie tylko do studentów wydziałów prawa polskich uczelni jako podręcznik akademicki oraz do aplikantów... Prawo spółek Pyzioł Szumański
   
 • Książka Kodeks spółek handlowych Komentarz Jara

  Kodeks spółek handlowych Komentarz Jara

  Zbigniew Jara, Tomasz Bieniek, Katarzyna Bilewska, Beata Borowy, Marcin Chomiuk, Aleksandra Kamińska, Agnieszka Krysik, Daniel Kupryjańczyk, Roman Marchaj

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Komentarz do kodeksu spółek handlowych prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury oraz obejmuje najnowsze orzecznictwo. Ponadto zostało uwzględnione aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych. W sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny pozwala zapoznać się z kwestiami dot ...

 • Książka Obowiązek lojalności w spółkach kapitałowych

  Obowiązek lojalności w spółkach kapitałowych

  Dominika Opalska

  Rok wydania 2014
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Książka ukazuje podstawy obowiązku lojalności oraz jego funkcję jako remedium na konflikty interesów występujące w spółkach kapitałowych. W części monografii poświęconej obowiązkowi lojalności funkcjonariuszy omówiono w większości nieskodyfikowane w prawie polskim standardy postępowania piastunów spółek, ...

 • Książka Kodeks spółek handlowych Komentarz Tom 1 i 2

  Kodeks spółek handlowych Komentarz Tom 1 i 2

  Andrzej Kidyba

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska
  Komentarz do wszystkich przepisów ustawy - Kodeks spółek handlowych. Nacisk położono na prezentację problemów, jakie wyłaniają się w praktyce ich stosowania. W komentarzu uwzględniono zmiany do Kodeksu spółek handlowych wprowadzone między innymi:- ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodz ...

 • Książka Prawo spółek Pyzioł Szumański

  Prawo spółek Pyzioł Szumański

  Andrzej Szumański, Wojciech Pyzioł, Ireneusz Weiss

  Rok wydania 2016
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Książka z prawa spółek jest adresowana nie tylko do studentów wydziałów prawa polskich uczelni jako podręcznik akademicki oraz do aplikantów sędziowskich, adwokackich, radcowskich i notarialnych jako repetytorium z tego zakresu, ale także dla prawników praktyków zajmujących się prawem spółek oraz wspólników b ...

 • Książka Kodeks spółek handlowych Komentarz Tom 1

  Kodeks spółek handlowych Komentarz Tom 1

  Kidyba Andrzej, Józef Frąckowiak, Katarzyna Kopaczyńska Pieczniak, Marek Michalski, Aleksander Jerzy Witosz

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wolters Kluwer
  Tom 1 Komentarza do Kodeksu spółek handlowych stanowi kompendium na temat funkcjonowania spółek osobowych, tj. spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej w obrocie prawnym. W ramach każdego typu spółki osobowej zaprezentowano:- zasady jej powstania,- obowiązki i odpowiedz ...

 • Książka Kodeks spółek handlowych Komentarz Bieniak

  Kodeks spółek handlowych Komentarz Bieniak

  Jacek Bieniak, Michał Bieniak, Grzegorz Nita Jagielski, Krzysztof Oplustil, Robert Pabis, Anna Rachwał, Marcin Spyra, Grzegorz Suliński, Marcin Tofel, Robert Zawłocki

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Komentarz do Kodeksu spółek handlowych stanowi wyczerpujące omówienie przepisów ogólnych mających zastosowanie do wszystkich typów spółek, analizę poszczególnych spółek handlowych – ich tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie, łączenie, podział, a także przepisy karne. Dzieło zawiera równie ...

 • Książka Emisja akcji i obligacji jako sposób na dokapitalizowanie spółki

  Emisja akcji i obligacji jako sposób na dokapitalizowanie spółki

  Małgorzata Gach, Joanna Mizińska

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wydawnictwo ODDK
  Rozwój prowadzonej działalności gospodarczej, w tym m.in. w ramach spółki akcyjnej, komandytowo-akcyjnej czy spółki z o.o., wymusza czasami poszukiwanie dodatkowego finansowania na różne cele. Często spółki sięgają po finansowanie bankowe, zewnętrzne. Takie finansowanie może być jednak drogie i wiązać się z k ...

 • Książka Prawo spółek handlowych Koch

  Prawo spółek handlowych Koch

  Koch Andrzej, Napierała Jacek

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wolters Kluwer
  Podręcznik jest dziełem wykładowców związanych z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – praktyków i wybitnych znawców tematu. Zostały w nim zaprezentowane zagadnienia dotyczące tworzenia, organizacji, funkcjonowania i reprezentacji wszystkich typów spółek uregulowanych w Ko ...

 • Książka Wpływ instytucji prawnych rynku kapitałowego na efektywność Spółek Skarbu Państwa

  Wpływ instytucji prawnych rynku kapitałowego na efektywność Spółek Skarbu Państwa

  Anne Marie Weber Elżanowska

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Celem monografii jest zgłębienie za pomocą ekonomicznej analizy prawa problematyki poszukiwania efektywności spółek kontrolowanych przez Skarb Państwa, które powszechnie są postrzegane jako nieefektywne. Istota problemu badawczego sprowadza się do pytania, czy istnieje narzędzie prawne, które umożliwia praktyczne ro ...