Kodeks spółek handlowych Komentarz Tom 1 i 2 Stan prawny: 1 września 2017 roku

 • Książka Kodeks spółek handlowych Komentarz Tom 1 i 2

  Andrzej Kidyba

  Wolters Kluwer Polska


  Kup za 356.64 zł.

  Isbn 9788381076371
  Wydanie 14/2017
  Stron 3054
   

  Komentarz do wszystkich przepisów ustawy - Kodeks spółek handlowych. Nacisk położono na prezentację problemów, jakie wyłaniają się w praktyce ich stosowania. W komentarzu uwzględniono zmiany do Kodeksu spółek handlowych wprowadzone między innymi:
  - ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. poz. 1202 z późn. zm.);
  - ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. 2259 z późn. zm.);
  - ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. poz. 2255);
  - ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, fi rmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089);
  - ustawą z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. poz. 1133).

  Zaprezentowano i omówiono również najnowsze orzeczenia sądów z zakresu prawa spółek, a także aktualną literaturę przedmiotu. Publikacja jest przeznaczona zarówno dla prawników praktyków specjalizujących się w prawie spółek, jak i przedstawicieli nauki prawa handlowego.

  ksiazka-24.pl poleca Kodeks spółek handlowych Komentarz Tom 1 i 2

  Paczkomaty 8,99 zł.            Poczta Polska od 8,99 zł.