Kodeks postępowania karnego komentarz 2018 Skorupka, Sakowicz

 • Komentarz do kodeksu postępowania karnego prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury. Ponadto uwzględnia aktualne piśmiennict... Kodeks postępowania karnego Komentarz Skorupka Komentarz do Kodeksu postępowania karnego jest obecnie pierwszym na rynku wydawniczym opracowaniem zawierającym szczegółowe i pogłębione rozważ... Kodeks postępowania karnego Komentarz Tom 1 i 2 Przejrzysta i komunikatywna budowa komentarza oparta została na systematyce Kodeksu postępowania karnego. Przepisy nowe oraz zmienione, które zacz... Praktyczny komentarz do zmian procedury karnej Doskonały zespół autorski składający się z naukowców-praktyków gwarantuje zarówno wysoki poziom merytoryczny, jak i praktyczny prezentowanych... Kodeks postępowania karnego Komentarz Sakowicz
   
 • Książka Kodeks postępowania karnego Komentarz Skorupka

  Kodeks postępowania karnego Komentarz Skorupka

  Skorupka Jerzy

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Komentarz do kodeksu postępowania karnego prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury. Ponadto uwzględnia aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych. Dzieło to w sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in.:- przepisów ogóln ...

 • Książka Kodeks postępowania karnego Komentarz Tom 1 i 2

  Kodeks postępowania karnego Komentarz Tom 1 i 2

  Świecki Dariusz, Augustyniak Barbara, Eichstaedt Krzysztof, Kurowski Michał

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wolters Kluwer
  Komentarz do Kodeksu postępowania karnego jest obecnie pierwszym na rynku wydawniczym opracowaniem zawierającym szczegółowe i pogłębione rozważania prawne prezentowane w serii duże komentarze. W publikacji główny nacisk położono na kwestie sporne przy stosowaniu przepisów. Myślą przewodnią podczas jej tworzenia b ...

 • Książka Praktyczny komentarz do zmian procedury karnej

  Praktyczny komentarz do zmian procedury karnej

  Cieślak Wojciech, Pawelec Kazimierz, Tuleya Igor

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Difin
  Przejrzysta i komunikatywna budowa komentarza oparta została na systematyce Kodeksu postępowania karnego. Przepisy nowe oraz zmienione, które zaczęły obowiązywać od 1 lipca 2015 r., zostały wyodrębnione graficznie, a pod nimi umieszczono tezy komentarza. Każdy dział poprzedzony został bibliografią. Komentarz do owyc ...

 • Książka Kodeks postępowania karnego Komentarz Sakowicz

  Kodeks postępowania karnego Komentarz Sakowicz

  Sakowicz Andrzej, Boratyńska Katarzyna, Czarnecki Paweł, Górski Adam, Warchoł Marcin

  Rok wydania 2016
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Doskonały zespół autorski składający się z naukowców-praktyków gwarantuje zarówno wysoki poziom merytoryczny, jak i praktyczny prezentowanych omówień. Dzieło zawiera również bogatą analizę orzecznictwa i poglądów doktryny – zarówno starszych, jak i tych najnowszych. Siódme wydanie komentarza, oprócz posze ...

 • Książka Kodeks postępowania karnego Tom 1 Komentarz do art 1-166

  Kodeks postępowania karnego Tom 1 Komentarz do art 1-166

  Zabłocki Stanisław, Kosonoga Jacek, Skorupka Jerzy, Stefański Ryszard

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wolters Kluwer
  Pierwsza część komentarza do kodeksu postępowania karnego, pod redakcją naukową profesora Ryszarda A. Stefańskiego i sędziego Stanisława Zabłockiego, przygotowanego przez uznane autorytety z zakresu prawna karnego procesowego, przedstawicieli zarówno praktyki prawniczej, jak i nauki. Zawiera szczegółowe omówienie ...

 • Książka Kontrola korespondencji

  Kontrola korespondencji

  Rogalski Maciej

  Rok wydania 2016
  Wydawnictwo C.H. Beck
  W pracy zostały przedstawione liczne zagadnienia i problemy związane z kontrolą korespondencji oraz jej pozyskiwaniem na potrzeby procesu karnego. Zaprezentowana jest także problematyka kontroli operacyjnej, której częścią jest uzyskiwanie i utrwalanie treści korespondencji, w tym korespondencji prowadzonej za pomoc ...

 • Książka Kodeks postępowania karnego Komentarz do zmian 2016

  Kodeks postępowania karnego Komentarz do zmian 2016

  Augustyniak Barbara, Eichstaedt Krzysztof, Kurowski Michał, Świecki Dariusz

  Rok wydania 2016
  Wydawnictwo Wolters Kluwer
  Kompleksowy i pogłębiony komentarz do zmian Kodeksu postępowania karnego i przepisów przejściowych, obowiązujących od 15 kwietnia 2016 r. Zmiany w Kodeksie postępowania karnego Nowelizacja Kodeksu postępowania karnego wprowadzona ustawą z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niekt ...

 • Książka Zbiór Karny PLUS Stan prawny 1 wrzesnia 2016 roku

  Zbiór Karny PLUS Stan prawny 1 wrzesnia 2016 roku

  Zbiory przepisów

  Rok wydania 2016
  Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska
  Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks karny skarbowy. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Postępowanie w sprawach nieletnich. Świadek koronny. Ochrona i pomoc dla pokrzywdzonego i świadka. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groź ...

 • Książka Kodeks postępowania karnego Kazusy

  Kodeks postępowania karnego Kazusy

  Młodawska Piaseczna, Wielgolewska Anna

  Rok wydania 2014
  Wydawnictwo LexisNexis Polska
  Wybór kazusów z kodeksu postępowania karnego, które zostały przedstawione w tej publikacji napisanej głównie z myślą o aplikantach wszelkich profesji prawniczych, został dokonany w taki sposób, aby rozwiać wątpliwości najczęściej pojawiające się w praktyce, czy to na sali sądowej, czy podczas spotkań w trakci ...