Kodeks postępowania karnego komentarz 2018 Skorupka, Sakowicz

 • Publikacja zawiera tekst ustawy - Kodeks postępowania karnego wraz z przepisami wprowadzającymi, z uwzględnieniem wszystkich ostatnich zmian, m.in.... Kodeks postępowania karnego ze schematami Komentarz do kodeksu postępowania karnego prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury. Ponadto uwzględnia aktualne piśmiennict... Kodeks postępowania karnego Komentarz Skorupka Kodeks postępowania karnego. Komentarz prezentuje w sposób wszechstronny aktualny dorobek doktryny i judykatury. Ponadto uwzględnia aktualne piśmi... Kodeks postępowania karnego Komentarz Sakowicz Publikacja zawiera:Kodeks postępowania karnegoKodeks karny wykonawczyKodeks postępowania w sprawach o wykroczeniaOpłaty w sprawach karnychPostępow... Kodeks postępowania karnego oraz ustawy towarzyszące
   
 • Książka Kodeks postępowania karnego ze schematami

  Kodeks postępowania karnego ze schematami

  Katarzyna Sychta

  Rok wydania 2018
  Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska
  Publikacja zawiera tekst ustawy - Kodeks postępowania karnego wraz z przepisami wprowadzającymi, z uwzględnieniem wszystkich ostatnich zmian, m.in. wynikających z ustawy z 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 24). W książce znajduje się również sko ...

 • Książka Kodeks postępowania karnego Komentarz Skorupka

  Kodeks postępowania karnego Komentarz Skorupka

  Skorupka Jerzy

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Komentarz do kodeksu postępowania karnego prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury. Ponadto uwzględnia aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych. Komentarz ten w sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in.:- przepisów og ...

 • Książka Kodeks postępowania karnego Komentarz Sakowicz

  Kodeks postępowania karnego Komentarz Sakowicz

  Andrzej Sakowicz, Katarzyna Boratyńska, Paweł Czarnecki, Adam Górski, Michał Królikowski, Marcin Warchoł, Andrzej Ważny

  Rok wydania 2018
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Kodeks postępowania karnego. Komentarz prezentuje w sposób wszechstronny aktualny dorobek doktryny i judykatury. Ponadto uwzględnia aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych. Czytelnik może się zapoznać z dogłębną analizą zagadnień dotyczących:- przepisów ogólnych dotyczących postępow ...

 • Książka Kodeks postępowania karnego oraz ustawy towarzyszące

  Kodeks postępowania karnego oraz ustawy towarzyszące

  Teksty Ustaw Becka

  Rok wydania 2018
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Publikacja zawiera:Kodeks postępowania karnegoKodeks karny wykonawczyKodeks postępowania w sprawach o wykroczeniaOpłaty w sprawach karnychPostępowanie w sprawach nieletnichPrzeciwdziałanie narkomaniiAkty wykonawczeKsiążka zawiera zbiór najważniejszych ustaw z prawa karnego procesowego. Adresowana jest do prawników oraz ...

 • Książka Kodeks karny Kodeks postępowania karnego Edycja prokuratorska

  Kodeks karny Kodeks postępowania karnego Edycja prokuratorska

  Edycja prokuratorska

  Rok wydania 2018
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Seria Twoje Prawo stanowi doskonałą pomoc przede wszystkim dla prokuratorów, ale także dla sędziów, aplikantów, adwokatów, i wszystkich tych, dla których znajomość obowiązujących przepisów prawa karnego materialnego i procesowego stanowi warunek prawidłowego wykonywania zawodu. Artykuły opatrzone hasłami, które ...

 • Książka Kodeks postępowania karnego broszura 2018

  Kodeks postępowania karnego broszura

  Krzyżanowski Lech

  Rok wydania 2018
  Wydawnictwo Od.Nowa
  Najnowsza aktualizacja Kodeksu postępowania karnego, uwzględniająca zmiany prawne wynikające z uchwalenia ustawy o Sądzie Najwyższym. Poprzez system przypisów tom umożliwia studentom i praktykom łatwe śledzenie zmian prawnych. Publikacja zawiera tekst jednolity ustawy wraz z przepisami wprowadzającymi. Zaletą książ ...

 • Książka Kodeks postępowania karnego

  Kodeks postępowania karnego

  Flisek Aneta

  Rok wydania 2018
  Wydawnictwo C.H. Beck
  Seria Twoje Prawo zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy TWOJE PRAWO ...

 • Książka Kodeks postępowania karnego 2018 Twoje prawo

  Kodeks postępowania karnego 2018 Twoje prawo

  Twoje Prawo 2018

  Rok wydania 2018
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Seria Twoje prawo to poręczne, kieszonkowe wydania aktualnych tekstów ustaw, opatrzone często słowem wstępnym i indeksem rzeczowym. Adresowana jest zarówno do osób zawodowo zajmujących się prawem, jak i do wszystkich, którzy z różnych względów interesują się określona dziedziną prawa. Kodeks postępowania karne ...

 • Książka Kodeks postępowania karnego Komentarz Tom 1 i 2

  Kodeks postępowania karnego Komentarz Tom 1 i 2

  Świecki Dariusz, Augustyniak Barbara, Eichstaedt Krzysztof, Kurowski Michał

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wolters Kluwer
  Komentarz do Kodeksu postępowania karnego jest obecnie pierwszym na rynku wydawniczym opracowaniem zawierającym szczegółowe i pogłębione rozważania prawne prezentowane w serii duże komentarze. W publikacji główny nacisk położono na kwestie sporne przy stosowaniu przepisów. Myślą przewodnią podczas jej tworzenia b ...