Kodeks postępowania karnego komentarz 2018 Skorupka, Sakowicz

 • Komentarz do kodeksu postępowania karnego prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury. Ponadto uwzględnia aktualne piśmiennict... Kodeks postępowania karnego Komentarz Skorupka Seria Twoje prawo to poręczne, kieszonkowe wydania aktualnych tekstów ustaw, opatrzone często słowem wstępnym i indeksem rzeczowym. Adresowana je... Kodeks postępowania karnego 2018 Twoje prawo Komentarz do Kodeksu postępowania karnego jest obecnie pierwszym na rynku wydawniczym opracowaniem zawierającym szczegółowe i pogłębione rozważ... Kodeks postępowania karnego Komentarz Tom 1 i 2 Doskonały zespół autorski składający się z naukowców-praktyków gwarantuje zarówno wysoki poziom merytoryczny, jak i praktyczny prezentowanych... Kodeks postępowania karnego Komentarz Sakowicz
   
 • Książka Kodeks postępowania karnego Komentarz Skorupka

  Kodeks postępowania karnego Komentarz Skorupka

  Skorupka Jerzy

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Komentarz do kodeksu postępowania karnego prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury. Ponadto uwzględnia aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych. Komentarz ten w sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in.:- przepisów og ...

 • Książka Kodeks postępowania karnego 2018 Twoje prawo

  Kodeks postępowania karnego 2018 Twoje prawo

  Twoje Prawo 2018

  Rok wydania 2018
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Seria Twoje prawo to poręczne, kieszonkowe wydania aktualnych tekstów ustaw, opatrzone często słowem wstępnym i indeksem rzeczowym. Adresowana jest zarówno do osób zawodowo zajmujących się prawem, jak i do wszystkich, którzy z różnych względów interesują się określona dziedziną prawa. Kodeks postępowania karne ...

 • Książka Kodeks postępowania karnego Komentarz Tom 1 i 2

  Kodeks postępowania karnego Komentarz Tom 1 i 2

  Świecki Dariusz, Augustyniak Barbara, Eichstaedt Krzysztof, Kurowski Michał

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wolters Kluwer
  Komentarz do Kodeksu postępowania karnego jest obecnie pierwszym na rynku wydawniczym opracowaniem zawierającym szczegółowe i pogłębione rozważania prawne prezentowane w serii duże komentarze. W publikacji główny nacisk położono na kwestie sporne przy stosowaniu przepisów. Myślą przewodnią podczas jej tworzenia b ...

 • Książka Kodeks postępowania karnego Komentarz Sakowicz

  Kodeks postępowania karnego Komentarz Sakowicz

  Sakowicz Andrzej, Boratyńska Katarzyna, Czarnecki Paweł, Górski Adam, Warchoł Marcin

  Rok wydania 2016
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Doskonały zespół autorski składający się z naukowców-praktyków gwarantuje zarówno wysoki poziom merytoryczny, jak i praktyczny prezentowanych omówień. Dzieło zawiera również bogatą analizę orzecznictwa i poglądów doktryny – zarówno starszych, jak i tych najnowszych. Siódme wydanie komentarza, oprócz posze ...

 • Książka Kodeks postępowania karnego Tom 1 Komentarz do art 1-166

  Kodeks postępowania karnego Tom 1 Komentarz do art 1-166

  Zabłocki Stanisław, Kosonoga Jacek, Skorupka Jerzy, Stefański Ryszard

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wolters Kluwer
  Pierwsza część komentarza do kodeksu postępowania karnego, pod redakcją naukową profesora Ryszarda A. Stefańskiego i sędziego Stanisława Zabłockiego, przygotowanego przez uznane autorytety z zakresu prawna karnego procesowego, przedstawicieli zarówno praktyki prawniczej, jak i nauki. Zawiera szczegółowe omówienie ...

 • Książka Praktyczny komentarz do zmian procedury karnej

  Praktyczny komentarz do zmian procedury karnej

  Cieślak Wojciech, Pawelec Kazimierz, Tuleya Igor

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Difin
  Przejrzysta i komunikatywna budowa komentarza oparta została na systematyce Kodeksu postępowania karnego. Przepisy nowe oraz zmienione, które zaczęły obowiązywać od 1 lipca 2015 r., zostały wyodrębnione graficznie, a pod nimi umieszczono tezy komentarza. Każdy dział poprzedzony został bibliografią. Komentarz do owyc ...

 • Książka Kontrola korespondencji

  Kontrola korespondencji

  Rogalski Maciej

  Rok wydania 2016
  Wydawnictwo C.H. Beck
  W pracy zostały przedstawione liczne zagadnienia i problemy związane z kontrolą korespondencji oraz jej pozyskiwaniem na potrzeby procesu karnego. Zaprezentowana jest także problematyka kontroli operacyjnej, której częścią jest uzyskiwanie i utrwalanie treści korespondencji, w tym korespondencji prowadzonej za pomoc ...

 • Książka Kodeks postępowania karnego Komentarz do zmian 2016

  Kodeks postępowania karnego Komentarz do zmian 2016

  Augustyniak Barbara, Eichstaedt Krzysztof, Kurowski Michał, Świecki Dariusz

  Rok wydania 2016
  Wydawnictwo Wolters Kluwer
  Kompleksowy i pogłębiony komentarz do zmian Kodeksu postępowania karnego i przepisów przejściowych, obowiązujących od 15 kwietnia 2016 r. Zmiany w Kodeksie postępowania karnego Nowelizacja Kodeksu postępowania karnego wprowadzona ustawą z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niekt ...

 • Książka Czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych

  Czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych

  Dariusz Świecki

  Rok wydania 2015
  Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska
  Trzecie wydanie uwzględnia nowelizację Kodeksu postępowania karnego, która wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2015 r. W formie porównania przedstawiono obecny i przyszły stan prawny, co pozwala na całościowe ujęcie istoty i zakresu zmian wprowadzonych do procedury karnej. Szeroko omówiono regulacje odnoszące się do zwi ...