Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz 2018

 • W dziewiątym wydaniu książki o prawie rodzinnym i opiekuńczym uwzględniono nowe publikacje dotyczące znowelizowanych przepisów prawa rodzinnego... Prawo rodzinne i opiekuńcze Smyczyński Pokrewieństwo i powinowactwo (pochodzenie dziecka, stosunki między rodzicami a dziećmi, przysposobienie, obowiązek alimentacyjny). Komentarz do ar... Pokrewieństwo i powinowactwo Komentarz do art. 61(7)–144(1) KRO oraz związanych z nimi regulacji KPC Komentarz do ustawy z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 682). Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz stanowi... Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Gromek Publikacja obejmuje ponad 250 wzorów pism procesowych najczęściej występujących w sprawach rodzinnych – zamieszczonych zgodnie z systematyką k... Pisma procesowe i orzeczenia sądowe w sprawach rodzinnych
   
 • Książka Prawo rodzinne i opiekuńcze Smyczyński

  Prawo rodzinne i opiekuńcze Smyczyński

  Smyczyński Tadeusz, Podręczniki Prawnicze

  Rok wydania 2018
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  W dziewiątym wydaniu książki o prawie rodzinnym i opiekuńczym uwzględniono nowe publikacje dotyczące znowelizowanych przepisów prawa rodzinnego i opiekuńczego, propozycje ich dalszej korekty, dokonano reasumpcji poglądów dotyczących charakteru prawnego przesłanek zawarcia małżeństwa wyznaniowego ze skutkiem na pł ...

 • Książka Pokrewieństwo i powinowactwo Komentarz do art. 61(7)–144(1) KRO oraz związanych z nimi regulacji KPC

  Pokrewieństwo i powinowactwo Komentarz do art. 61(7)–144(1) KRO oraz związanych z nimi regulacji KPC

  Henryk Haak, Anna Haak Trzuskawska

  Rok wydania 2018
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Pokrewieństwo i powinowactwo (pochodzenie dziecka, stosunki między rodzicami a dziećmi, przysposobienie, obowiązek alimentacyjny). Komentarz do art. 617–1441 KRO oraz związanych z nimi regulacji KPC to publikacja w szczegółowy sposób omawiająca problematykę pokrewieństwa i powinowactwa uregulowaną w tytule II Kodek ...

 • Książka Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Gromek

  Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Gromek

  Krystyna Gromek, Duże Komentarze Becka

  Rok wydania 2018
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Komentarz do ustawy z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 682). Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz stanowi autorski komentarz do poszczególnych przepisów ustawy, a wzbogacona została o liczne orzecznictwo Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego z tezami orzeczeń oraz ...

 • Książka Pisma procesowe i orzeczenia sądowe w sprawach rodzinnych

  Pisma procesowe i orzeczenia sądowe w sprawach rodzinnych

  Gromek Krystyna, Wzory Pism Becka

  Rok wydania 2018
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Publikacja obejmuje ponad 250 wzorów pism procesowych najczęściej występujących w sprawach rodzinnych – zamieszczonych zgodnie z systematyką kodeksową.Niniejsze, 3. wydanie zawiera najnowsze zmiany wprowadzone m.in.:ustawą o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy z 18.3.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 406), dot ...

 • Książka Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Pietrzykowski

  Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Pietrzykowski

  Pietrzykowski Krzysztof

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Komentarz do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury. Publikacja w sposób praktyczny omawia kwestie dotyczące m.in.:małżeństwa (zawarcie i ustanie małżeństwa, prawa i obowiązki małżonków),pokrewieństwa i powinowactwa (pochodzenie dziecka i władza rodziciel ...

 • Książka Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Komentarz + płyta CD

  Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Komentarz + płyta CD

  Barbara Królak, Marek Rączka, Ustawy w praktyce

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Komentarz prezentuje analizę i praktyczne podejście do nowych rozwiązań i obowiązków, które przyniosło wejście w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej widziane z perspektywy osób bezpośrednio stosujących jej zapisy. W sposób syntetyczny, uwzględniając poglądy doktryny, orzecznictwo, pi ...

 • Książka Praxis Prawo rodzinne dla sędziów i pełnomocników

  Praxis Prawo rodzinne dla sędziów i pełnomocników

  Krystyna Gromek

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Komentarz do ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy w ujęciu systemowym. Książka obejmuje nie tylko komentarz do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ale także do pozakodeksowych regulacji dotyczących prawa rodzinnego, tj.: Konstytucji RP, ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępcz ...

 • Książka Prawo rodzinne Zarys wykładu

  Prawo rodzinne Zarys wykładu

  Sokołowski Tomasz

  Rok wydania 2013
  Wydawnictwo Wydawnictwo Ars Boni et Aequi
  Tomasz Sokołowski jest doktorem habilitowanym nauk prawnych, profesorem Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu i kierownikiem Katedry Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w prawie cywilnym. Byt ekspertem sejmowej Komisji ds. Rodziny Sejmu RP III Kadencji. Należy do z ...

 • Książka Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz

  Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz

  Jędrejek Grzegorz

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wolters Kluwer
  Drugie, jednotomowe wydanie komentarza do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego powstało na podstawie trzech tomów komentarza opublikowanych w latach 2013-2014. W publikacji zostały uwzględnione nowelizacje kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przyjęte przez ustawodawcę w latach 2014?2017. Uaktualniono orzecznictwo obejmujące ...