Darmowa dostawa od 299 zł
 
Infolinia 501-788-771
 
14 dniowe prawo zwrotu
 
25% rabaty na zamówienia
 • Ustawa o Służbie Ochrony Państwa Komentarz

  Ustawa o Służbie Ochrony Państwa Komentarz

  Ustawa o Służbie Ochrony Państwa. Komentarz zawiera omówienie przepisów ustawy z 8.12.2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 138 ze zm.). Ustawa określa zasady organizacji nowej umundurowanej formacji wykonującej zadania z zakresu ochrony osób i obiektów oraz rozpoznawania i zapobiegania skierowanym przeciwko nim przestępstwom. Prezentowana pozycja – Ustaw

  Zapowiedź
 • Korporacja Elementy konstrukcji prawnej

  Korporacja Elementy konstrukcji prawnej

  139

  104.99 zł

  Monografia zawiera przekrojową analizę konstrukcji korporacji prywatnoprawnej. Celem opracowania jest przede wszystkim wyodrębnienie zasadniczych elementów występujących w każdej strukturze korporacyjnej. Scharakteryzowane zostały w szczególności istniejące w niej stosunki prawne członkostwa, zasady organizacji i działania korporacji, problematyka jej majątku oraz zagadnien

 • Konstytucja biznesu Komentarz 2019

  Konstytucja biznesu Komentarz 2019

  249

  187.19 zł

  Konstytucja biznesu. Komentarz stanowi pierwsze na rynku wydawniczym omówienie pakietu czterech aktów prawnych tworzących fundamenty regulacji gospodarczej i zarazem publicznego prawa gospodarczego, które weszły w życie 30.04.2018 r. Należą do nich ustawy uchwalone 6.03.2018 r.: Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646 ze zm.), o Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia

 • Ustawa o Samorządowych Kolegiach Odwoławczych Komentarz

  Ustawa o Samorządowych Kolegiach Odwoławczych Komentarz

  139

  119.59 zł

  Praktyczny komentarz do przepisów ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 570), który zawiera kompleksowe ujęcie problematyki organizacji i funkcjonowania samorządowych kolegiów odwoławczych. Samorządowe kolegia odwoławcze są organami wyższego stopnia, w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administrac

 • Wina w prawie karnym

  Wina w prawie karnym

  129

  95.54 zł

  W prezentowanej publikacji autorka analizuje, czym jest wina w prawie karnym, jak należy ujmować jej istotę, jaka jest właściwa teoria winy, co składa się na katalog przesłanek jej przypisania.

 • Procedura wyroku pilotażowego w praktyce Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

  Procedura wyroku pilotażowego w praktyce Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

  99

  74.25 zł

  Monografia stanowi pierwsze na polskim rynku wydawniczym opracowanie w całości poświęcone problematyce procedury pilotażowej oraz innym reakcjom Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na systemowe i strukturalne dysfunkcje krajowych porządków prawnych. Książka zawiera informacje o procedurze pilotażowej i quasi-pilotażowej oraz metodach implementacji wyroków pilotażowych.

 • Ustawa o działaniach antyterrorystycznych Komentarz

  Ustawa o działaniach antyterrorystycznych Komentarz

  159

  133.11 zł

  Ustawa o działaniach antyterrorystycznych Komentarz. Komentarz do ustawy z 10.6.2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 452 ze zm.), która oparta jest na regulacjach prawnych wypracowanych przez społeczność międzynarodową, wśród których do najważniejszych należą konwencje i protokoły Organizacji Narodów Zjednoczonych stanowiące podstawę dla

 • Społeczny charakter świadczeń w polskim prawie pracy

  Społeczny charakter świadczeń w polskim prawie pracy

  129

  108.15 zł

  W książce autorka podejmuje problematykę – innych niż wynagrodzenie za pracę – świadczeń związanych z pracą o charakterze społecznym, do których wypłacania zobowiązani są w określonych sytuacjach pracodawcy na rzecz pracowników, pomimo niewykonywania przez nich pracy.