Leksykon kadrowego

 • Książka Leksykon kadrowego

  Styczyński Rafał

  Difin


  Kup za 56.06 zł.

  Isbn 9788380856073
  Wydanie 8/2018
  Stron 282
   

  Książka jest praktycznym źródłem wiedzy i jest przeznaczona dla działów kadr, biur rachunkowych oraz kancelarii doradztwa podatkowego. Zawiera porady w zakresie stosunku pracy, w tym szczególnie omawia:
  - uregulowania o zakazie handlu w niedziele,
  - zagadnienia dotyczące pracownika na podstawie przepisów o podatku VAT,
  - zatrudnianie cudzoziemców,
  - zatrudnianie młodocianych,
  - świadectwa pracy,
  - urlopy wypoczynkowe,
  - wynagrodzenia,
  - rozwiązanie umów o pracę,
  - czas pracy, telepracę, dokumentację związaną z zatrudnieniem pracownika, oraz przychody pracownika, w tym m.in.:
  - przychody ze stosunku pracy na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - nieodpłatne świadczenia,
  - oddelegowania pracowników - koszty pracownicze oraz świadczenia na rzecz pracowników ze środków obrotowych i ZFŚS. Książka dotyczy stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2018 r.

  ksiazka-24.pl poleca Leksykon kadrowego

  Paczkomaty 8,99 zł.            Poczta Polska od 8,99 zł.