Nowa Klasyfikacja Środków Trwałych KŚT-2016 ze stawkami amortyzacji

 • Książka Nowa Klasyfikacja Środków Trwałych KŚT-2016 ze stawkami amortyzacji

  Aleksander Korczyn, Ksawery Haski

  Wydawnictwo Sigma


  Kup za 72.80 zł.

  Isbn 97883898505083
  Wydanie 1/2018
  Stron 120
   

  Stan prawny na dzień 1 stycznia 2018 roku. Jest to najnowsze wydanie po uwzględnieniu strukturalnych zmian dostosowawczych w skali krajowej i międzynarodowej. Obejmuje schemat podziału środków trwałych na grupy, podgrupy i rodzaje w symbolice cyfrowej, z uwagami, objaśnieniami szczegółowymi i powiązaniami z innymi klasyfikacjami. Zaproponowane roczne stawki amortyzacji wzbogacają przydatność praktyczną dla podatników podatku dochodowego osób fizycznych i prawnych, dla służb księgowych i celów statystycznych. Adresatem tego wydania są przedsiębiorcy oraz zarządzający sferą budżetową, samorządową i organizacyjną, dysponującą aktywami trwałymi. Aktualność całości może sięgać kilku następnych lat.

  NOWA KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH (KŚT-2016) ze stawkami amortyzacyjnymi została wprowadzona Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. i ogłoszona w DZ. U. z dnia 18 listopada 2016 r. pod poz. 1864, z datą wejścia w życie od 1 stycznia 2017 r., z zastrzeżeniem jej pełnego zastosowania od 1 stycznia 2018 r. Klasyfikacja ta obejmuje wszystkie środki trwałe w podziale na grupy, podgrupy i rodzaje, oznaczone symboliką cyfrową. Istotne są objaśnienia wstępne z uwagami ogólnymi, schemat klasyfikacji, objaśnienia szczegółowe i klucze powiązań z ostatnią klasyfikacją (KŚT-2010). Główny trzon nowej klasyfikacji stanowi schemat trójpodziału środków trwałych z rocznymi stawkami amortyzacyjnymi. Wszyscy użytkownicy nowej klasyfikacji mogą korzystać z tych stawek, dostosowując je do warunków danej branży i rodzaju działalności na podstawie przepisów ustaw podatkowych i rachunkowości, które dają wiele możliwości w ustaleniu rzeczywistych stawek amortyzacyjnych (umorzeniowych). Niniejsze wydanie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT 2016) jest adresowane do podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych oraz pozostałych przedsiębiorców, firm, jednostek organizacyjnych sfery budżetowej i samorządowej, a także innych jednostek ewidencjonujących środki trwałe. Nowe wydanie klasyfikacji (KŚT-2016) powinno ułatwić użytkownikom w znalezieniu poszukiwanego rodzaju środka trwałego i ustalenia stawki amortyzacyjnej (umorzeniowej).
  ksiazka-24.pl poleca Nowa Klasyfikacja Środków Trwałych KŚT-2016 ze stawkami amortyzacji

  Paczkomaty 8,99 zł.            Poczta Polska od 8,99 zł.