Darmowa dostawa od 299 zł
 
Infolinia 501-788-771
 
14 dniowe prawo zwrotu
 
25% rabaty na zamówienia

Nowości księgarni ksiazka-24.pl

 • Prawo konsumenckie Komentarz 2019 Tom VII

  Prawo konsumenckie Komentarz 2019 Tom VII

  Tom VII Prawo konsumenckie zawiera szczegółowe omówienie zagadnień z następującego zakresu: KC (art. 221, art. 385–3853 KC): pojęcie konsumenta, wzorce umowne, niedozwolone klauzule w umowach z konsumentami; ustawa o prawach konsumenta (art. 1–55 PrKonsU): obowiązki przedsiębiorcy w umowach zawieranych poza lokalem lub na odległość, prawo odstąpienia od umowy, umowy dot

  Konrad Osajda

 • Ceny transferowe dokumentacja w 2019 roku

  Ceny transferowe dokumentacja w 2019 roku Poradnik Gazety Prawnej 3/19

  39.9

  39.59 zł

  Przepisy dotyczące podmiotów powiązanych w ostatnich latach często się zmieniały. Spowodowało to, że stały się one praktycznie nieczytelne. Ustawodawca postanowił więc po raz kolejny je zmienić, ale podszedł do tego zadania w sposób kompleksowy. Z dniem 1 stycznia 2019 r. w ustawach o podatkach dochodowych przestały obowiązywać dotychczasowe przepisy dotyczące podmiot

  Mariusz Makowski

 • Prawo autorskie dla instytucji kultury

  Prawo autorskie dla instytucji kultury

  Poradnik, który w przejrzysty sposób przedstawia przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z naciskiem na wyjaśnieniu prawno- autorskich aspektów ochrony utworów wykorzystywanych w działalności instytucji kultury. To dzięki tej publikacji pracownicy instytucji kultury, samorządowcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz artyści dowiedzą się m.in. na cz

  Aleksandra Sewerynik

 • Ustawa o grach hazardowych

  Ustawa o grach hazardowych

  Monografiia opisuje realia procesu powstawania przepisów fiskalnych. Autor koncentruje się w niej przede wszystkim na działaniach lobbingowych podmiotów komercyjnych konkurujących o udziały w rynku gier losowych za pomocą zmian legislacyjnych. Jest to o tyle ciekawe, iż przedstawiony opis działań z pewnością jest tożsamy także dla innych, ważnych dla Państwa obszarów reg

  Bartłomiej Korniluk

 • Konstruowanie i zatwierdzanie taryf dla wody i ścieków

  Konstruowanie i zatwierdzanie taryf dla wody i ścieków

  Jak wygląda proces ustalania taryf za wodę i ścieki w nowym otoczeniu prawnym? I jaką rolę w tym procesie odgrywają Wody Polskie, spółki wod-kan oraz gminy? To tylko kilka z wielu kwestii, które omawiamy w poradniku. A zwieńczeniem będzie wskazanie możliwych rozstrzygnięć wydawanych przez organ w wyniku weryfikacji taryf, ich konsekwencji oraz sposobów kwestionowania decyz

  Sektor publiczny w praktyce

 • Proces inwestycyjno-budowlany dla instalacji OZE

  Proces inwestycyjno-budowlany dla instalacji OZE

  Przedsięwzięcia z zakresu OZE wymagają uzyskania szeregu decyzji administracyjnych i zaświadczeń. W praktyce, przygotowanie potrzebnej dokumentacji, sprawia wiele trudności zarówno organom administracji publicznej, jak i inwestorom. Dlatego w poradniku prezentujemy wszystkie formalne rozwiązania, jakie mogą pojawić się w procesie realizacji inwestycji w odnawialne źródła en

  Anna Siwkowska

 • Ochrona danych osobowych w sądach w pytaniach i odpowiedziach

  Ochrona danych osobowych w sądach w pytaniach i odpowiedziach

  Jedyny na rynku poradnik, który w sposób kompleksowy prezentuje problematykę przetwarzania danych osobowych w sądzie. Poradnik przeznaczony jest dla wszystkich, którzy na co dzień zajmują się przetwarzaniem danych osobowych w wymiarze sprawiedliwości (udostępnianiem tych danych lub ich otrzymywaniem). W publikacji autorka prezentuje nie tylko konkretne rozwiązania, ale równie

  Sektor publiczny w praktyce

 • Ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta Komentarz

  Ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta Komentarz

  Prezentowana publikacja to komentarz do ustawy z 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1318 ze zm.), która stanowi kompleksowe i szczegółowe zbiór przepisów wskazanej ustawy wraz z wyczerpującym komentarzem wyjaśniającym zagadnienia pojawiające się przy jej stosowaniu. W publikacji omówione zostały również planowane zmiany,

  Leszek Bosek

 • Ubezpieczenia społeczne w praktyce

  Ubezpieczenia społeczne w praktyce

  W książce w przystępny sposób przedstawiono zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, a także zasady obliczania, rozliczania i opłacania składek, do których poboru jest obowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych, z uwzględnieniem interpretacji przepisów prawa prezentowanej przez ZUS i sądy. Poszczególne zagadnienia zostały zilustrowane wiel

  Poradniki kadrowe

 • Komandytowa 400 pytań i odpowiedzi. Kompendium wiedzy o spółce komandytowej

  Komandytowa 400 pytań i odpowiedzi. Kompendium wiedzy o spółce komandytowej

  129.99

  112.31 zł

  Książka zawiera odpowiedzi na praktyczne pytania związane z funkcjonowaniem spółki komandytowej, zadawane przez wspólników spółek komandytowych i inne osoby zainteresowane tą formą spółki. Książka o spółce Komandytowej w pytaniach i odpowiedziach składa się z 400 praktycznych pytań i odpowiedzi związanych ze spółką komandytową i obejmuje zagadnienia z zakresu pr

  Dominika Widła

 • Prawo zagospodarowania przestrzeni

  Prawo zagospodarowania przestrzeni

  159

  120.63 zł

  Książka zawiera opis wszelkich istotnych zagadnień teoretycznych oraz praktycznych związanych z regulacjami administracyjnoprawnymi w zakresie gospodarowania przestrzenią. W opracowaniu omówiono:- przepisy z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego,- prawo budowlane,- środowiskowe regulacje związane z procesem inwestycyjno-budowlanym,- regulacje dotyczące gospodarowa

  Zbigniew Leoński