Darmowa dostawa od 299 zł
 
Infolinia 501-788-771
 
14 dniowe prawo zwrotu
 
25% rabaty na zamówienia

Nowości księgarni ksiazka-24.pl

 • Organizacja wyborów samorządowych

  Organizacja wyborów samorządowych

  149

  114.39 zł

  Publikacja przedstawia zadania, jakie stoją przed podmiotami zaangażowanymi w proces wyborów, w szczególności przed wójtem, burmistrzem, prezydentem, a w praktyce zazwyczaj wykonywane będą przez urzędników administracji samorządowej. Opracowanie to wskazuje i wyjaśnia zmiany prawne i ich konsekwencje praktyczne wynikające z ustawy z 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych

  Grzegorz Gąsior

 • Plan kont z komentarzem i polityką rachunkowości dla fundacji i stowarzyszeń

  Plan kont z komentarzem i polityką rachunkowości dla fundacji i stowarzyszeń

  220.5

  155.99 zł

  Niezbędny komentarz do planu kont dla fundacji i stowarzyszeń dla każdej osoby prowadzącej księgowości fundacji lub stowarzyszenia – uwzględnia duże zmiany w ustawie o rachunkowości związane z wprowadzeniem nowego, odrębnego sprawozdania dla fundacji i stowarzyszeń (załącznik nr 6 do ustawy). W jednej publikacji zawarto komplet komentarzy i materiałów ułatwiających wy

  Makal Anna

 • Regulamin pracy z komentarzem Ciborski

  Regulamin pracy z komentarzem Ciborski (książka na CD)

  94.5

  70.64 zł

  Od dnia 1 stycznia 2017 r., zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U. z 2016 r. poz. 2255), pracodawca zatrudniający co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników wprowadza regulamin pracy, jeżeli zakładowa organizacja związkowa wystąpi z wnioskiem o jego wprowadzenie, chyba że w zakresie przedmi

  Ciborski Piotr

 • Zakładowy plan kont z komentarzem 2018

  Zakładowy plan kont z komentarzem 2018

  220.5

  151.26 zł

  Książka o zakładowym planie kont z komentarzem na 2018 rok dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą wydawnictwa EKSPERT to cenna pomoc każdego księgowego. Dwudzieste ósme wydanie Zakładowego Planu kont z komentarzem szeroko omawia zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach zobowiązanych, zgodnie z ustawa o rachunkowości, do prowadzenia pełnej rachunkowości.

  Pałka Marian

 • Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 2018

  Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 2018

  166

  124.79 zł

  Rok 2018 zaowocował kilkoma istotnymi zmianami w zakresie problematyki środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:- dla celów podatkowych zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2018 r. nowa Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT 2016), co spowodowało zmianę załączników do ustaw o podatku dochodowym w zakresie stawek amortyzacyjnych, - podwyższono ustawowy limit

  Zubrzycki Janusz

 • Budownictwo ujednolicone przepisy Legis

  Budownictwo ujednolicone przepisy Legis Stan prawny 3 września 2018 roku

  91.35

  79.34 zł

  Książka wyd. Legis na 2018 rok przydatna podczas przygotowywania się do egzaminu na uprawnienia budowlane podzielona jest na dziesięć głównych działów:1. Ustawa - Prawo budowlane na 2018 rok2. Warunki techniczne obiektów budowlanych.3. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.4. Projekty budowlane.5. Budowa, użytkowanie, utrzymanie obiektów budowlanych, zamówienia publi

  Legis

 • Samorządowe centra usług wspólnych Założenia i praktyka

  Samorządowe centra usług wspólnych Założenia i praktyka

  139

  114.39 zł

  Celem książki jest przedstawienie modeli organizacyjnych i praktyki funkcjonowania CUW w JST jak również pytań i odpowiedzi, które władze samorządowe muszą uzyskać chcąc wprowadzić i zarządzać efektywnie usługą wspólną. Książka zawiera także elementy wiedzy prawniczej i organizacyjnej, która jest niezbędna dla wdrożenia CUW w JST. Intencją autorów jest, aby stru

  Robert Gawłowski

 • Nomenklatura scalona (CN)

  Nomenklatura scalona (CN) Od 2019 roku niezbędna dla potrzeb podatku VAT

  204.75

  166.39 zł

  Książka Nomenklatura scalona (CN) wprowadzona rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2017/1925 z dnia 12 października 2017 r. zmieniającym załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 282, z dnia 31.10.2017 r.).Książka zawiera:- Część pierw

 • Plan kont z komentarzem Gierusz

  Plan kont z komentarzem Gierusz

  304.5

  239.19 zł

  Komentarz do planu kont zawiera omówienie zasad funkcjonowania poszczególnych kont syntetycznych oraz wykaz operacji ewidencjonowanych na tych kontach. Precyzyjny wywód, kompleksowe ujęcie skomplikowanej tematyki oraz jednoznaczne interpretacje to niewątpliwie atuty tego komentarza do planu kont, docenione przez wielu księgowych. Kompendium wiedzy na temat zasad ewidencji operacji

  Jerzy Gierusz

 • Wszyscy ci wspaniali chłopcy i dziewczyny

  Wszyscy ci wspaniali chłopcy i dziewczyny Osobista historia czeskiego kina

  45

  40.66 zł

  Josef Škvorecký to pisarz znakomity i o tym na szczęście wie coraz więcej polskich czytelników. Ale był także wybitnym znawcą jazzu i kina, o czym wiedzą może tylko nieliczni. Jazz występuje w wielu jego utworach, nie tylko jako barwne tło, ale też jako symbol wolności w zniewolonym świecie nazizmu i komunizmu. Podobną rolę w życiu samego autora odegrał film. Ojciec

  Skvorecky Josef

 • Struktury wynagradzania pracowników

  Struktury wynagradzania pracowników

  59

  45.46 zł

  Celem książki jest przedstawienie, w prosty i zrozumiały sposób, zarówno podstaw, jak i zaawansowanej problematyki wynagradzania. Autorka omawia klasyczne i innowacyjne sposoby kształtowania systemów wynagradzania, kategorie i funkcje płac oraz metody przeciwdziałania dyskryminacji w wynagradzaniu. Na podstawie najnowszej literatury, studiów własnych i długoletnich badań emp

  Sekuła Zofia

 • Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń (z suplementem elektronicznym)

  Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń (z suplementem elektronicznym)

  178.5

  125.83 zł

  Suplement elektroniczny do książki o rachunkowości fundacji i stowarzyszeń zawiera wzory polityki rachunkowości w edytowalnym formacie, które pozwalają na łatwe i szybkie wykorzystanie ich do stworzenia własnej dokumentacji. Plik suplementu elektronicznego jest do pobrania przez Internet (instrukcję postępowania zamieszczono w książce). Zainstalowanie suplementu elektroniczn

  Rafał Nawrocki

 • Polska wielka księga historii

  Polska wielka księga historii

  Wielka księga historii odsłania w taki sposób wiele poruszających wyobraźnię wzorów, jakie w barwnej tkaninie polskich dziejów poprzez w przybliżeniu czterdzieści pokoleń wytworzyły indywidualne ludzkie losy, ich dramatyczne sploty, krwawe wzloty i bezkrwawe upadki. Wolność i polska historia - to połączenie przybiera obecnie coraz częściej postać wezwania do wolności

 • Literatura chicano chicana

  Literatura chicano chicana Historia literatur latynoamerykańskich

  W literaturze Ameryki Łacińskiej wykształcił się nurt, który nie ma sobie podobnego w literackich dziejach świata. Łączy on bowiem tradycje latynoamerykańskie z tradycjami Stanów Zjednoczonych Ameryki, a to za sprawą ruchu chicano, którego twórcami byli Meksykanie emigrujący do Stanów i tam odnajdujący swoją drugą ojczyznę. Polityka wykorzystywania i rasizmu sprawiła

  Kardyni Mieszko A.

 • Ćwiczenia sprawności komunikacyjnych Część 4

  Ćwiczenia sprawności komunikacyjnych Część 4 Jak się przedstawiać?

  Ćwiczenia sprawności komunikacyjnych to zbiór zadań dla młodzieży i dorosłych cierpiących na zaburzenia sprawności komunikacyjnych w związku z zespołem czołowym, pragnozją, spektrum zaburzeń autystycznych oraz innymi trudnościami ograniczającymi zdolność do wchodzenia w interakcje z innymi ludźmi. Pracując z terapeutami czy logopedami, pacjenci usprawniają swoje zach

  BuryMagdalena