Ochrona danych osobowych RODO od maja 2018 roku

 • Praktyczny komentarz do ustawy z 6.9.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1764 ze zm.), który stanowi kompleksowe... Ustawa o dostępie do informacji publicznej Komentarz Publikacja zawiera porównanie przepisów ustawy z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2... RODO Zmiany w zakresie ochrony danych osobowych Publikacja, która wyczerpująco przedstawia problematykę prowadzenia dokumentacji ochrony danych osobowych zgodnie z wymogami unijnego rozporządzen... Dokumentacja ochrony danych osobowych według RODO RODO - wdrożenie RODO w małych i średnich organizacjachZapewnienie prawa do prywatności przechodzi prawdziwą rewolucję, każda organizacja musi... Wdrożenie RODO w małych i średnich organizacjach
   
 • Książka Ustawa o dostępie do informacji publicznej Komentarz

  Ustawa o dostępie do informacji publicznej Komentarz

  Mariusz Bidziński, Marek Chmaj, Przemysław Szustakiewicz

  Rok wydania 2018
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Praktyczny komentarz do ustawy z 6.9.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1764 ze zm.), który stanowi kompleksowe omówienie zagadnień z zakresu informacji publicznej. Autorzy w wyczerpujący sposób, przedstawiając interpretację przepisów ustawy, prezentują poglądy doktryny i orzecznic ...

 • Książka RODO Zmiany w zakresie ochrony danych osobowych

  RODO Zmiany w zakresie ochrony danych osobowych

  Lubasz Dominik

  Rok wydania 2018
  Wydawnictwo Wolters Kluwer
  Publikacja zawiera porównanie przepisów ustawy z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. (RODO) wraz z wprowadzeniem, w którym wyjaśniono przyczyny, charakter i zakres regulacji, a także wskazano na nowe prawa podmiotów przetwarzających dan ...

 • Książka Dokumentacja ochrony danych osobowych według RODO

  Dokumentacja ochrony danych osobowych według RODO

  Weronika Wota

  Rok wydania 2018
  Wydawnictwo Oficyna Prawa Polskiego
  Publikacja, która wyczerpująco przedstawia problematykę prowadzenia dokumentacji ochrony danych osobowych zgodnie z wymogami unijnego rozporządzenia ogólnego o ochronie danych (RODO). Przykładowe wzory dokumentów, dostępne także w wersji edytowalnej na płycie CD, wspomogą w codziennej pracy wszystkie osoby, które w r ...

 • Książka Wdrożenie RODO w małych i średnich organizacjach

  Wdrożenie RODO w małych i średnich organizacjach

  Konrad Gałaj Emiliańczyk

  Rok wydania 2018
  Wydawnictwo Wydawnictwo ODDK
  RODO - wdrożenie RODO w małych i średnich organizacjachZapewnienie prawa do prywatności przechodzi prawdziwą rewolucję, każda organizacja musi bowiem zmienić sposób postępowania z danymi osobowymi. Dotychczas obowiązywał model, w którym to ustawodawca decydował o tym, w jaki sposób mamy chronić dane osobowe, tera ...

 • Książka Przygotowanie organizacji do stosowania rodo

  Przygotowanie organizacji do stosowania rodo

  Magdalena Korga, Jarosław Żabówka, Katarzyna Matelowska Tatoj, Magdalena Korga

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wydawnictwo Presscom
  Dzięki książce dowiesz się, w jaki sposób dobierać zabezpieczenia, jakie elementy, zgodnie z rozporządzeniem technicznym, musi zawierać dokumentacja oraz jak te elementy powinny wiązać się z pozostałymi systemami zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacji. Pozna także obowiązki w zakresie ochrony danych ...

 • Książka Bezpieczeństwo danych i IT w kancelarii prawnej

  Bezpieczeństwo danych i IT w kancelarii prawnej

  Dariusz Szostek Gabriela Bar, Włodzimierz Chróścik, Mikołaj Domagała, Jacek Gołaczyński, Krzysztof Kamiński, Grzegorz Karaś, Damian Klimas, Wojciech Lamik, Paweł Litwiński, Szymon Muszer, Przemysław Polański, Anna Zalesińska

  Rok wydania 2018
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Prezentowana publikacja stanowi szczegółowe omówienie kwestii związanych z bezpieczeństwem danych i IT w kancelarii prawnej (radcowskiej, adwokackiej, notarialnej, komorniczej). Cyfryzacja w istotny sposób wpływa na społeczeństwo i poszczególnych ludzi, a także na sposoby zachowania się i komunikowania, w tym dokonyw ...

 • Książka Rozporządzenie UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych Komentarz

  Rozporządzenie UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych Komentarz

  Paweł Litwiński, Paweł Barta, Maciej Kawecki

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Komentarz do RODO ma na celu przedstawienie i wyjaśnienie założeń Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych oraz najistotniejszych problemów związanych z ochroną danych osobowych. Ponieważ większo ...

 • Książka Administrator bezpieczeństwa informacji Inspektor ochrony danych

  Administrator bezpieczeństwa informacji Inspektor ochrony danych

  Konrad Gałaj Emiliańczyk

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wydawnictwo ODDK
  Od 25 maja 2018 r. wiele firm i instytucji (zwłaszcza jednostek publicznych) będzie musiało spełnić nowy obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych do pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem prawa do prywatności osób, których dane będą przetwarzane. Przedstawiamy kompleksowy poradnik, omawiający w sposób praktyc ...

 • Książka Ochrona danych osobowych w praktyce

  Ochrona danych osobowych w praktyce

  Joanna Łuczak, Tomasz Banyś

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wydawnictwo Presscom
  Trzecie wydanie książki zostało uzupełnione o najważniejsze zagadnienia związane z ostatnimi nowelizacjami oraz z rozporządzeniem ogólnym, które zacznie obowiązywać od maja 2018 roku. Autorzy skupiają się na najistotniejszych zmianach, takich jak: rola administratora bezpieczeństwa informacji / inspektora ochrony d ...