Darmowa dostawa od 299 zł
 
Infolinia 501-788-771
 
14 dniowe prawo zwrotu
 
25% rabaty na zamówienia
Ordynacja podatkowa Komentarz Dzwonkowski

Ordynacja podatkowa Komentarz 2019 Dzwonkowski

Zapowiedź

335.16 zł

Ordynacja podatkowa Komentarz 2019 DzwonkowskiNajnowsze wydanie Komentarza do rdynacji podatkowej zostało uaktualnione i poszerzone. Uzupełniona została nie tylko zawartość merytoryczna pod kątem nowych przepisów, ale uwzględniono również najnowsze orzecznictwo sądowe oraz działalność organów administracji (interpretacje indywidualne i ogólne).
Ordynacja podatkowa Komentarz Becka stanowi szczegółowe omówienie zagadnień z zakresu:
- ogólnego prawa podatkowego,
- postępowania podatkowego,
- kontroli podatkowej oraz czynności sprawdzających,
- a także zobowiązań podatkowych.

Kolejne wydanie Komentarza do ordynacji, dzięki kompleksowemu opracowaniu pomoże Czytelnikowi:
- ułatwić rozumienie wyjątkowo zawiłych kwestii prawa podatkowego,
- zrozumieć z łatwością istotę konkretnych regulacji i zmian oraz rozwiać wątpliwości interpretacyjne,
- odkryć istotę organów podatkowych,
- prawidłowo określić ich charakter prawny,
- ustalić powiązania wewnętrzne przepisów Ordynacji i jej relacje do innych aktów prawnych.

Obecne wydanie obejmuje wszystkie ostatnie zmiany legislacyjne od ostatniego wydania, m.in.:
- wprowadzenie definicji rachunku podmiotu kwalifikowanego oraz pełnomocnika do rachunku podmiotu kwalifikowanego,
- doprecyzowanie terminów dokonania zapłaty podatku przy zapłacie gotówką oraz w obrocie bezgotówkowym,
- umożliwienie mikroprzedsiębiorcom zapłaty podatku również w gotówce,
- doprecyzowanie definicji działalności gospodarczej jako każdej działalności zarobkowej w rozumieniu przepisów ustawy z 6.3.2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz.U. poz. 646), w tym wykonywanie wolnego zawodu, a także każdej innej działalności zarobkowej wykonywanej we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, nawet gdy inne ustawy nie zaliczają tej działalności do działalności gospodarczej lub osoby wykonującej taką działalność - do przedsiębiorców, ustanowienie dla banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych obowiązku sporządzania i przekazywania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, w formie dokumentu elektronicznego, w okresie sprawozdawczym - odpowiednio od 1 do 15 dnia miesiąca oraz od 16 do ostatniego dnia miesiąca - informacji o otwartych i zamkniętych rachunkach bankowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w terminie do 7. dnia następnego okresu sprawozdawczego, wprowadzenie do Ordynacji podatkowej nowego Dział III B „Przeciwdziałanie wykorzystywaniu sektora finansowego dla wyłudzeń skarbowych” oraz dodanie nowych przepisów karnych (art. 305p–305r) określających nowe rodzaje przestępstw związanych z wykorzystywaniem systemów finansowych w celu działalności przestępczej.

Komentarz uwzględnia również wiele kluczowych dla prawa podatkowego zmian, będących na zaawansowanym etapie prac legislacyjnych, w tym m.in. rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2860), który wprowadza zmiany m. in. w zakresie dodatkowych zobowiązań podatkowych, informacji o schematach podatkowych oraz cofnięcia skutków unikania opodatkowania.

Księgarnia ksiazka-24.pl poleca Ordynacja podatkowa Komentarz 2019 Dzwonkowski