Książki z orzecznictwem na egzamin w 2018 roku

 • Książka stanowi zbiór orzeczeń dotyczących wybranej części prawa administracyjnego materialnego, z praktycznymi i najważniejszymi tezami pomoc... Prawo administracyjne materialne Orzecznictwo aplikanta W orzecznictwie z kodeksu postępowania administracyjnego znajdziesz tezy najważniejszych orzeczeń Sądu Najwyższego, NSA, WSA, sądów apelacyjnyc... Kodeks postępowania administracyjnego Orzecznictwo Aplikanta 2018 Orzecznictwo aplikanta jest wyjątkowe ponieważ nasze materiały możesz spokojnie zabrać na egzamin, a ponadto artykuły i przyporządkowane im tez... Kodeks Karny Orzecznictwo aplikanta 2018 Jesteś aplikantem lub ukończyłeś aplikację i przygotowujesz się do końcowego egzaminu prawniczego? Oto książka z Orzecznictwem aplikanta, kt... Prawo administracyjne materialne Orzecznictwo Aplikanta 2018
   
 • Książka Prawo administracyjne materialne Orzecznictwo aplikanta

  Prawo administracyjne materialne Orzecznictwo aplikanta

  Siudak Łukasz

  Rok wydania 2016
  Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska
  Książka stanowi zbiór orzeczeń dotyczących wybranej części prawa administracyjnego materialnego, z praktycznymi i najważniejszymi tezami pomocnymi w rozwiązywaniu podstawowych problemów z zakresu ustaw: - prawo budowlane, - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, - o udostępnianiu informacji o środowisku i jeg ...

 • Książka Kodeks postępowania administracyjnego Orzecznictwo Aplikanta 2018

  Kodeks postępowania administracyjnego Orzecznictwo Aplikanta 2018

  Jakub Rychlik, Orzecznictwo Aplikanta

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  W orzecznictwie z kodeksu postępowania administracyjnego znajdziesz tezy najważniejszych orzeczeń Sądu Najwyższego, NSA, WSA, sądów apelacyjnych oraz sądów okręgowych. Orzecznictwo aplikanta jest wyjątkowe ponieważ nasze materiały możesz spokojnie zabrać na egzamin, a ponadto artykuły i przyporządkowane im tezy ...

 • Książka Kodeks Karny Orzecznictwo aplikanta 2018

  Kodeks Karny Orzecznictwo aplikanta 2018

  Rogoyska Marta, Orzecznictwo Aplikanta

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Orzecznictwo aplikanta jest wyjątkowe ponieważ nasze materiały możesz spokojnie zabrać na egzamin, a ponadto artykuły i przyporządkowane im tezy pozwolą Ci na szybkie znalezienie właściwego orzeczenia. W orzecznictwie z kodeksu karnego znajdziesz tezy najważniejszych orzeczeń Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych ...

 • Książka Prawo administracyjne materialne Orzecznictwo Aplikanta 2018

  Prawo administracyjne materialne Orzecznictwo Aplikanta 2018

  Rychlik Jakub, Orzecznictwo Aplikanta

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Jesteś aplikantem lub ukończyłeś aplikację i przygotowujesz się do końcowego egzaminu prawniczego? Oto książka z Orzecznictwem aplikanta, którą musisz mieć każdego dnia pod ręką w trakcie aplikacji oraz aby zdać egzamin adwokacki lub radcowski w 2018 roku. Orzecznictwo aplikanta jest wyjątkowe ponieważ:- artyku ...

 • Książka Apelacje z prawa gospodarczego na przykładach i wzorach

  Apelacje z prawa gospodarczego na przykładach i wzorach

  Dominika Rydlichowska, Maciej Rydlichowski, Joanna Gręndzińska

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Książkę kieruje się w szczególności do aplikantów. Publikacja Apelacje z prawa gospodarczego na przykładach i wzorach ta będzie pomocna podczas sporządzania apelacji na zajęciach oraz w codziennej pracy w kancelarii. Opracowanie to może okazać się przydatne również aplikantom przygotowującym się do egzaminu zaw ...

 • Książka Apelacje cywilne zagadnienia praktyczne akta i kazusy Orzecznictwo

  Apelacje cywilne zagadnienia praktyczne akta i kazusy Orzecznictwo

  Kołakowski Marcin, Aplikacje prawnicze

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Książka z apelacji cywilnych skierowana do praktyków, w tym przede wszystkim aplikantów radcowskich i adwokackich, ale także studentów studiów prawniczych i osób, które chciałyby zgłębić wiedzę w zakresie problematyki związanej z apelacją w procesie cywilnym. Książka Apelacje cywilne. Zagadnienia praktyczne, ak ...

 • Książka Pozwy z prawa cywilnego na przykładach i wzorach

  Pozwy z prawa cywilnego na przykładach i wzorach

  Marcin Derlacz, Joanna Gręndzińska, Dominika Wetoszka

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Publikacja stanowi kontynuację serii „Wzorów pozwów na przykładach i wzorach” zawierającej zarówno teoretyczne jak i praktyczne wskazówki formułowania pozwów w sprawach cywilnych. Jej celem jest usystematyzowanie wiedzy w zakresie konstruowania pozwów w sprawach cywilnych. Z tego też względu, na publikację skła ...

 • Książka Opinie prawne w praktyce aplikacje prawnicze

  Opinie prawne w praktyce aplikacje prawnicze

  Król Małgorzata, Aplikacje prawnicze

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  W profesjonalnym obrocie prawnym często, a w klinikach prawa zawsze – pomoc prawna świadczona jest w formie pisemnych opinii prawnych. Zatem obok zastępstwa prawnego i procesowego, udzielania porad i konsultacji prawnych, sporządzanie opinii ma kluczowe znaczenie w toku wykonywania zawodu prawnika, w szczególności adwoka ...

 • Książka Umowy gospodarcze w przykładach i wzorach

  Umowy gospodarcze w przykładach i wzorach

  Agnieszka Kurczuk Samodulska, Karolina Kuszlewicz, Aplikacje prawnicze

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Książka w sposób zwięzły, syntetyczny i uwzględniający specyfikę wymagań egzaminu zawodowego dostarcza informacji z zakresu profesjonalnego sporządzania umów w sprawach gospodarczych.Stanowi przewodnik po tym, w jaki sposób, krok po kroku, samodzielnie przygotować umowę. Zawiera wyjaśnienie najważniejszych kwesti ...