Darmowa dostawa od 299 zł
 
Infolinia 501-788-771
 
14 dniowe prawo zwrotu
 
25% rabaty na zamówienia
PIT 2018 Komentarz

PIT 2018 Komentarz

Grzegorz Ziółkowski


Infor
Isbn: 9788365947260
Wydanie: 2018

Hit księgarni

314.99 zł

PIT 2018 KomentarzPIT 2018. Komentarz zawiera praktyczne omówienie każdego przepisu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie 1 stycznia 2018 r.

Przewidywany termin wydania publikacji to marzec 2018 r.

Niniejsza publikacja to nie tylko klasyczny komentarz do konkretnych przepisów, lecz także praktyczne przykłady pokazujące, jak prawidłowo rozliczać podatek dochodowy. Autor omawiając konkretne przepisy podatkowe, wskazuje na aktualne stanowisko organów podatkowych, omawia orzecznictwo sądów krajowych (WSA i NSA), Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Sprawiedliwości UE. To unikalny na polskim rynku wydawniczym komentarz, w którym omówiono przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, koncentrując się na ich praktycznym aspekcie.

W publikacji Czytelnik znajdzie odpowiedzi na pytania nurtujące wszystkich podatników PIT. Zawarte w komentarzu wyjaśnienia pomogą m.in. rozstrzygnąć:

- kiedy pracownik uzyskuje przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń,
- jak rozliczać otrzymaną dotację,
- czy zakup nowej maszyny produkcyjnej może być jednorazowo odniesiony w koszty,
- jak i kiedy dokonać korekty kosztów podatkowych,
- kiedy można skorzystać z ulgi na złe długi,
- kto może skorzystać z ulgi na leki,
- czy dieta z tytułu zasiadania w organach samorządu terytorialnego jest wolna od podatku,
- kiedy przekazać zleceniobiorcy rozliczenie pobranych zaliczek w trakcie roku podatkowego.

W komentarzu została uwzględniona oraz szczegółowo omówiona uchwalona 27 października 2017 r. nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która wchodzi w życie 1 stycznia 2018 r. Wprowadza ona m.in.:

- możliwość jednorazowej amortyzacji dla składników majątku przedsiębiorcy, których wartość nie przekracza 10.000 zł,
- zwolnienie z obowiązku informowania o prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
- sprecyzowane pojęcie „nabycia wartości niematerialnych i prawnych”,
- zwolnienie z obowiązku wpłaty zaliczki na podatek dochodowy, gdy należna zaliczka nie przekracza kwoty 1000 zł,
- określenie dochodu uzyskanego w wyniku realizacji programów motywacyjnych,
- określenie wysokości zryczałtowanych kosztów podatkowych z tytułu przychodów osiąganych przez twórców.

Oddawany do Państwa rąk komentarz jest niezbędnym narzędziem w codziennej pracy doradców podatkowych, pracowników biur rachunkowych, służb finansowo-księgowych oraz właścicieli firm.

Publikacja może być wykorzystywana przez podatników jako swoisty oręż w nierównej walce z organami podatkowymi – dzięki zamieszczonym w niej wyrokom, interpretacjom oraz przykładom.

Księgarnia ksiazka-24.pl poleca PIT 2018 Komentarz