Podatki 2018 Beck

 • Książka Podatki 2018 Beck

  Podatkowe Teksty Ustaw Becka

  Wydawnictwo C.H.Beck


  Kup za 77.38 zł.

  Isbn 9788381282154
  Wydanie 1/2018
  Stron 872
   

  W razie konieczności skorzystania z innego stanu prawnego zachęcamy do posłużenia się kartą zdrapką umożliwiającą elektroniczny dostęp do aktów zawartych w zbiorze.
  Jest to seria adresowana do doradców podatkowych, prawników, pracowników administracji, przedsiębiorców, studentów i wszystkich, dla których znajomość obowiązujących przepisów prawa podatkowego stanowi warunek prawidłowego wykonania zawodu.

  W książce zamieszczono następujące ustawy podatkowe:
  - Ordynację podatkową 2018,
  - ustawę o kontroli skarbowej,
  - ustawę o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników,
  - ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych w 2018 roku,
  - ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych 2018,
  - ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
  - ustawę o podatku od towarów i usług
  - ustawę o podatku akcyzowym,
  - ustawę o podatku od spadków i darowizn,
  - ustawę o podatku od czynności cywilnoprawnych,
  - ustawę o opłacie skarbowej,
  - ustawę o podatkach lokalnych na 2018 rok,
  - ustawę o podatku tonażowym,
  - ustawę o doradztwie podatkowym
  - ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej,
  - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej
  - oraz rozporządzenia wykonawcze.

  Stan prawny: 22 stycznia 2018 r. (do Dz.U. z 2018 r. poz. 180).

  Treść artykułów, które wchodzą w życie:

  30.3.2018 r. i 30.4.2018 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2491);
  31.3.2018 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2494);
  1.6.2018 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2216);
  1.7.2018 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2361) i (Dz.U. z 2018 r. poz. 62) – oznaczono podwójnym stanem prawnym.

  ksiazka-24.pl poleca Podatki 2018 Beck

  Paczkomaty 8,99 zł.            Poczta Polska od 8,99 zł.