Darmowa dostawa od 299 zł
 
Infolinia 501-788-771
 
14 dniowe prawo zwrotu
 
25% rabaty na zamówienia
 • Pomoc społeczna Komentarz Sierpowska

  Pomoc społeczna Komentarz Sierpowska Stan prawny 1 października 2017 roku

  199

  144.79 zł

  W komentarzu o pomocy społecznej przystępnie i kompleksowo omówiono przepisy ustawy o pomocy społecznej z uwzględnieniem poglądów prezentowanych w literaturze i orzecznictwie sądowym oraz aktów normatywnych, do których odsyła ustawa, w tym przepisów wykonawczych. Wyznaczony systematyzacją ustawy wywód obejmuje analizę m.in.: zasad pomocy społecznej, kompetencji i zadań o

 • Vademecum dyrektora jednostki pomocy społecznej + CD

  Vademecum dyrektora jednostki pomocy społecznej + CD

  149

  114.48 zł

  Książka uwzględnia najnowsze zmiany w przepisach: - omawia wpływ nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego (która weszła w życie 1.6.2017 r.) na działalność organów pomocy społecznej,- omawia konsekwencje dla jednostek pomocy społecznych zmian dokonanych przez tzw. „specustawę VAT”, która wprowadziła obowiązek (od 1.1.2017 r.) centralizacji rozliczeń VAT,-

 • MERITUM Pomoc społeczna wsparcie socjalne

  MERITUM Pomoc społeczna wsparcie socjalne

  229

  181.90 zł

  W Meritum o pomocy społecznej omówiono m.in. następujące zagadnienia: - warunki, jakie trzeba spełniać, aby otrzymać określoną formę pomocy (z podstawowym kryterium, jakim jest dochód - jak go ustalić, obliczyć, udokumentować), oraz powody, z których uprawniony traci prawo do pomocy społecznej; - świadczenia pieniężne: zasiłek stały (wysokość, okres zasiłkowy,

 • Placówki dzienne i całodobowe w systemie pomocy społecznej + płyta CD

  Placówki dzienne i całodobowe w systemie pomocy społecznej + płyta CD

  139

  108.57 zł

  Książka jest syntezą nowych przepisów prawa z zakresu pomocy społecznej i obejmuje swym zakresem wybrane zagadnienia z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy, ustawy o pomocy społecznej, programów rządowych, służby zdrowia ( w zakresie ZOL). Poradnik koncentruje się na zasadach funkcjonowania placówek wsparcia dziennego, placówek całodobowych oraz co szczególnie isto

 • Pomoc społeczna w praktyce wzory decyzji i pism z komentarzem

  Pomoc społeczna w praktyce wzory decyzji i pism z komentarzem (z suplementem elektronicznym)

  199.5

  149.79 zł

  Kompletny zbiór dokumentacji dla ośrodków pomocy społecznej – ponad 270 wzorów pism, decyzji, protokołów, wniosków oraz umów niezbędnych na każdym etapie postępowania o udzielenie świadczeń z pomocy społecznej, wydawanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej oraz Kodeksu postępowania administracyjnego. W publikacji wzory decyzji przyznających, odmawiających, zmien

 • Ustawa Za życiem oraz inne zmiany w pomocy społecznej 2017

  Ustawa Za życiem oraz inne zmiany w pomocy społecznej 2017

  119

  106.55 zł

  1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem (Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 1860), a w wraz z nią na Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej spadają nowe obowiązki związane z realizacją Programu Za życiem. Z dniem 31.12.2016 r. zmieniło się brzmienie art. 106 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej. Stało się to w w

 • Opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej

  Opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej

  69

  54.04 zł

  Problematyka ponoszenia odpłatności za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej jest tematyką trudną i złożoną, w szczególności chodzi o ustalanie i zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej, zasady nakładania obowiązku ponoszenia odpłatności na mieszkańca oraz inne podmioty zobowiązane, a także temat ściągalności należności od czł

 • Domy pomocy społecznej

  Domy pomocy społecznej Organizacja i funkcjonowanie

  46

  43.46 zł

  Książka stanowi kompleksowe ujęcie prawnych aspektów funkcjonowania domów pomocy społecznej. Publikację wzbogacono o wyciąg tez z orzecznictwa sądowego i administracyjnego, które odnoszą się do poszczególnych przepisów ustawy o pomocy społecznej, normujących problematykę funkcjonowania domów pomocy społecznej oraz wzory formularzy wykorzystywanych w działalności tych

 • Ustawa o pomocy społecznej. Interpretacje przepisów w oparciu o orzecznictwo

  Ustawa o pomocy społecznej. Interpretacje przepisów w oparciu o orzecznictwo

  139

  106.06 zł

  Ustawa o pomocy społecznej. Interpretacje przepisów w oparciu o orzecznictwo Aż 85 zagadnień z pakietem przydatnych komentarzy tematycznych do niejasnych zapisów ustawy o pomocy społecznej! Dzięki tej książce: - zmienisz niepewność w konkretne rozwiązania, - zdobędziesz bogatą bazę komentarzy autorskich do niejasnych zapisów ustawy o pomocy społecznej, - skons

 • Kadry i płace w jednostkach pomocy społecznej

  Kadry i płace w jednostkach pomocy społecznej

  129

  98.43 zł

  Niniejsza książka to praktyczny poradnik, dzięki któremu pracodawcy będą mogli prowadzić skuteczny proces zarządzania kadrami. Publikacja ta podpowie, jak w sposób zgodny z prawem nawiązać stosunek pracy. Ujęto w niej również w sposób kompleksowy wymagania kwalifikacyjne wobec kandydatów do pracy w jednostkach pomocy społecznej oraz placówkach działających w oparciu o