Darmowa dostawa od 299 zł
 
Infolinia 501-788-771
 
14 dniowe prawo zwrotu
 
25% rabaty na zamówienia
Pomoc społeczna w praktyce wzory decyzji i pism z komentarzem

Pomoc społeczna w praktyce wzory decyzji i pism z komentarzem

Jamroży Marcin


Wydawnictwo ODDK
Isbn: 9788378043492
Wydanie: 2017

Hit księgarni

145.59 zł

Pomoc społeczna w praktyce wzory decyzji i pism z komentarzem (z suplementem elektronicznym)Kompletny zbiór dokumentacji dla ośrodków pomocy społecznej – ponad 270 wzorów pism, decyzji, protokołów, wniosków oraz umów niezbędnych na każdym etapie postępowania o udzielenie świadczeń z pomocy społecznej, wydawanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej oraz kodeksu postępowania administracyjnego. W publikacji wzory decyzji przyznających, odmawiających, zmieniających i uchylających uprawnienia do m.in.:

- zasiłku stałego,
- zasiłku okresowego,
- zasiłku celowego „zwykłego”, „kontraktowego”, „specjalnego”, w związku z klęską żywiołową oraz w związku ze zdarzeniem losowym,
- usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, usług świadczonych w ośrodku wsparcia/ środowiskowym domu samopomocy / domu pomocy społecznej,
- niezbędnego schronienia/ ubrania / gorącego posiłku

w wersjach dla osób samotnie gospodarujących, osób gospodarujących w rodzinie oraz rodzin.

Książka uwzględnia najnowsze zmiany ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 2174) – przyznawanie zasiłku stałego dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności już od momentu złożenia wniosku do ośrodka pomocy społecznej oraz możliwość przyznania zasiłku okresowego za czas oczekiwania na wydanie orzeczenia o niepełnosprawności.

Całość wzbogacona komentarzami Autora oraz orzecznictwem sądowym, które pozwolą na logiczne uzasadnienie rozwiązań przyjętych w decyzjach tworzonych samodzielnie.

Suplement elektroniczny zawiera komplet dokumentów wykorzystanych w książce. Dodatkowo w suplemencie zawarto również wzory pism i rozstrzygnięć formułowanych w postępowaniu administracyjnym ze szczególnym uwzględnieniem przepisów o pomocy społecznej (wraz z komentarzami i orzecznictwem), m.in. wzór:

- zawiadomienia o wszczęciu postępowania,
- wniosku o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego,
- protokołu z przesłuchania strony,
- notatki służbowej z czynności podjętej w ramach postępowania,
- postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania,
- decyzji umarzającej postępowanie.

W suplemencie elektronicznym uwzględniono ostatnią nowelizację Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 935), obowiązującą od 1 czerwca 2017 r.
Edytowalny format wzorów (MS Word) daje możliwość bezpośredniej pracy na dokumentach.

Plik suplementu do pobrania przez Internet – instrukcja w książce. Zainstalowanie suplementu wymaga systemu operacyjnego Windows.

Książka dedykowana pracownikom ośrodków pomocy społecznej.

Księgarnia ksiazka-24.pl poleca Pomoc społeczna w praktyce wzory decyzji i pism z komentarzem