Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne

 • Książka Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne

  Borkowski Janusz, Adamiak Barbara

  Wolters Kluwer


  Kup za 62.32 zł.

  Isbn 9788381077040
  Wydanie 15/2017
  Stron 782
   

  W podręczniku zostały omówione koncepcje teoretycznych instytucji procesowych postępowania administracyjnego i postępowania sądowoadministracyjnego oraz ich stosowanie w praktyce ukształtowane orzecznictwem sądów administracyjnych. W 15. wydaniu zostały omówione zmiany wprowadzone przez tzw. wielką nowelizację Kodeksu postępowania administracyjnego z 7.04.2017 r., stosowane wyłącznie do postępowań rozpoczętych od 1.06.2017 r., obejmujące m.in.:
  - instytucję mediacji,
  - milczące załatwienie sprawy,
  - zrzeczenie się odwołania,
  - postępowanie uproszczone,
  - europejską współpracę administracyjną,
  - odchodzenie od zasady dwuinstancyjności. W podręczniku omówiono również nowe zasady wprowadzone przez tzw. wielką nowelizację Kodeksu:
  - zasadę ogólną uwzględnienia interesu strony przez przyjęcie, że jeżeli treść normy prawnej budzi wątpliwości, to wątpliwości te należy rozstrzygać na korzyść stron,
  - zasadę ogólną obowiązku współdziałania organów administracji publicznej,
  - zasadę prawomocności decyzji. SERIA AKADEMICKA

  ksiazka-24.pl poleca Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne

  Paczkomaty 8,99 zł.            Poczta Polska od 8,99 zł.